Danske mink fyldes med store mængder antibiotika

Flertallet af danske landmænd har valgt minkavler Martin Merrild (billedet) som formand for den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer. Minkskind betragtes som en landbrugsafgrøde, til trods for at minkavl er forbudt i mange lande.

Brugen af antibiotika er mere end fordoblet på danske minkfarme gennem de sidste 10 år. Dyrenes Beskyttelse efterspørger en gult kort-ordning, som man kender det fra svineproduktion.

Forbruget af antibiotika på de danske minkfarme er mere end fordoblet siden 2007, viser en ny analyse, som er offentliggjort i Dansk Veterinær Tidsskrift.

Det skriver Landbrugsavisen.dk den 16. maj 2018 på baggrund af en artikel hos Altinget.

Dyrlæge Birgitte Damm, Dyrenes Beskyttelse.

Hos Dyrenes beskyttelse mener chefkonsulent Birgitte Damm, ph.d. og dyrlæge, at myndighederne bør gribe ind over for de nye tal. Det skal ske ved hjælp af den såkaldte gult kort-ordning, som kendes fra svineproduktion.

”Det vil få minkbranchen til at indse, at man mener det alvorligt. Det er en meget uheldig udvikling, at de store, intensive husdyrproduktioner medfører en sundhedsrisiko for det øvrige samfund ved at være arnesteder for resistente bakterier,” siger Birgitte Damm til Altinget.

Ifølge Dansk Dyrlægeforening er det ikke givet, at brugen af antibiotika er på et kritisk niveau.

Formand Carsten Jensen, Den Danske Dyrlægeforening.

”Der kan være mange gode grunde til at give mink antibiotika, og det kan jo også være, at vi underbehandlede minkene i 2007,” siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Kopenhagen Fur har det ikke godt med de nye tal og har egenhændigt indledt en dialog med Fødevarestyrelsen og Den Danske Dyrlægeforening, så udviklingen kan vendes.

Mink-MRSA breder sig også

Det er altså ikke længere de landmænd, der opdrætter svin, og deres medarbejdere, som bliver smittet med den særlige husdyr-variant af de resistente MRSA-bakterier. Også minkfarmerne og deres medarbejdere bliver nu ramt af svine-MRSA, som har den officielle betegnelse CC398. Sammenhængen med det stærkt øgede forbrug af antibiotika er sandsynligvis den vigtigste årsag.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.