Få timer før statsminister Mette frederiksen (S) lukkede ned for al pelsdyravl i Danmark, løb næstformanden i Landbrug & Fødevarer fra erhvervets del af ansvaret for at beskytte befolkningen mod den jyske virus. Citat fra landbrugsavisen, den 4. november 2020.

Beskæmmende er det, at der ikke er bred opbakning bag afviklingen af minkfarmene i Danmark. Det kan kun forklares med medier og myndigheders demokratiske svigt

Af forfatter og cand. phil. Steen Ole Rasmussen

Den historiske forklaring på, at man ikke forstår risikoen for, at pandemien kan tage et nyt spring frem med en dansk udgave af coronaen, en ny Jyllands-pest, er ganske kort. Den siger meget om det danske samfund og måske også noget om den fri verdens evne til at agere rationelt i forhold til den slags trusler.

Steen Ole Rasmussen. Privatfoto

Myndighederne

Danske myndigheder nægtede udadtil at anerkende de hollandske myndigheders konstaterede smitte fra mink til mennesker i begyndelsen af juni, og helt frem til oktober tilbageholdt man de opdagelser, som SSI havde gjort omkring mutationer og spredning af muterede udgaver af corona fra mink til mennesker.

Andre vidste ikke bedre

Den danske befolkning generelt og minkavlere i særdeleshed har haft svært ved at forstå nødvendigheden af, at 17 millioner mink skal slås ned. Man var ikke informeret. Det kan man godt forstå, og grunden til, at der ikke er bred opbakning i befolkningen, er, at medierne som flest ikke informerer ordentligt nu, men altså også at myndighederne faktisk har holdt oplysninger og dokumentationen omkring udfordringen tilbage i alt for lang tid. Men det har medierne ikke været opmærksomme på, eller forsøgt at finde ind til før nu, måske.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet skydeskive for usædvanligt grove verbale overfald i landbrugspressen. Frederiksen er blevet kaldt en “forbandet uværdig diktator” på lederplads i Maskinbladet, der også skriver, at “enhver embedsmand og betjent, som bliver bedt om at medvirke til det demokratisk ulovlige overgreb, gør sig skyldig i en forbrydelse. Og de bør tænke sig om en ekstra gang. Det er muligt, regeringen kan begrunde sin plan med en spidsfindig juridisk argumentation. Men der findes intet moralsk forsvar for udåden. Sådan en situation har vi tidligere set i Danmarkshistorien. Det efterfølgende retsopgør straffede alle medløbere, som undskyldte sig med, at “de blot fulgte loven”. Foto: Pressebillede fra Statsministeriet fra et besøg hos politiet i Ålborg

Blodig rød oktober

Det var først den 2 oktober, at det kom til offentlighedens kendskab, at den erhvervsgruppe, som generelt var mest i fare for at blive smittet med corona, var ansatte i minkbranchen. Samtidigt kom det frem, som om det var helt ny erkendelse, at smitten muterede, og at det var sekventerede varianter af virus, der gjorde at man overhovedet var i stand til at føre ca. halvdelen af de smittede mennesker i to nordjyske kommuner tilbage til mink. Nu skulle inficerede mink slås ned sammen med alle andre inden for en radius af 7,8 km.

Danmark kom på forsiden af den spanske avis El Pais den 5. november 2020, da beslutningen om at aflive 17 millioner mink uden for pelsningssæsonen, hvor de ellers skulle dø.

Kun få havde vidst

I Hjørring kommune havde man dog længe været klar over, at smitten kom fra mink og at der var borgere, som var døde af det. Men det var ikke myndighedernes skyld, at man var informeret og det var heller ikke noget, som medierne beskæftigede sig ret meget med.

Novembers alternative pelsning

Men det var først i november, at man brugte henvisningen til en bestemt mutation som konkretiserende bevis på mutationernes potentielle farlighed, da man kunne henvise til en variants ændrede egenskaber, nemlig cluster 5’s delvise resistens over for antistoffer fra mennesker, som havde kommet sig over sygdommen. Så kom der gang i den noget alternative pelsning, som der ikke var lovgrundlag for, hvorfor hele Danmark gik i selvsving.

Nu befinder vi os i en situation, hvor mink aflives så hurtigt, som man kan. Men smitten spreder sig hurtigere, end det er muligt at slå besætningerne ned. 271 besætninger er konstateret smittet i skrivende stund.

Tyske Der Spiegel gik i dybden allerede den 5. november med det videnskabelige grundlag for påstanden om, at smittebærende mink kan blokere for en vaccine.

Epokegørende opdagelse forsvinder i larmen

En af de besætninger, der fik lov at leve videre i det nordjyske, efter at den var konstateret smittet, kom sig over sygdommen og havde antistoffer, men den er nu smittet igen!

Journalisten på landbrugsavisen, som beskriver tilfældet, forstår slet ikke implikationerne i det, som han lakonisk tager udgangspunkt i som grundlag for sin fokusering på landmandens situation. Der er tale om en epokegørende begivenhed, set ud fra et forskerperspektiv.

Fordi geninficeringen af en farm med flere tusinde individer betyder,

 • enten at man har at gøre med en ny variant af virus, som minkenes immunsystem ikke var forberedt på med første infektion, – eller at immuniteten generelt forsvinder i en hel besætning allerede efter et par måneder.

Sådanne forsøg er ikke gjort med mennesker. Det er ikke sikkert, at den anden forklaring kan overføres på mennesker, men hvis det er en ny variant af virus, der har ramt besætningen, så er det endog meget sandsynligt, at netop også menneskets immunsystem ikke vil kunne fange denne nye variant/mutation.

To dage efter beslutningen om at aflive 17 millioner mink uden for pelssæsonen lukkede Storbritannien ned for rejsende fra Danmark.

Berlingske skriver desuden i dag, at WHO antager, at det er sandsynligt, at covid-19 er opstået i Wuhan ved at springe fra mink til menneske. Det behøver man ikke være ekspert, for at vide.

Hvis den danske befolkning generelt, oppositionen i særdeleshed og medier som flest fortsat er i stand til at orientere sig mod truslen fra mink (muligheden for, at Jylland ender op som Wuhan nr. 2, at verden får en hel ny pest på halsen), som om den er hypotetisk, uforpligtende, så skyldes det en kombination af svigt hos myndighederne op til oktober og fortsat politiserende fnidderfnadder hos medier og opposition.

Visited 3 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Holger Øster Mortensen

  Det hører ingen steder hjemme at kalde en dansk statsminister “diktator”. Og at sammenligne beslutningen om at slå alle mink ned med hændelser i forbindelse med retsopgøret efter 2. Verdenskrig, er helt uhørt.

 2. Torben Aagesen

  Man begynder da at skamme sig over den igangværende debat, stop det nu inden det er for sent.

 3. Klaus Flemløse

  Det er af interesse at sammenligne mrsa/cc398, hvor man afviste, at der var en human risiko.

  SSI havde uld i mund i lang tid og dansk landbrug afviste alt.

  Det var en generalprøve på, hvad vi ser i dag. SSI var ikke forberedt.

  De kunne have udnyttet mrsa/cc398 til at udvikle deres organisation og it-sydtemer, men først da de fik kniven på struben skete der noget.

 4. Jan Stampe Nielsen

  Jo, jo – os “frelste” her på dette site, kan jo være meget enige, men det hjælper ikke ret meget, når fakta aldrig når ud til de danske “Trump-krater”. 99,9% af den danske presse synes jo at være mere interesseret i sensationer, kævl og lurendrejerier – end i at få fakta frem. Og det er L&F særdeles tilfredse med.

 5. Peter Andreas Kappel

  Desværre bidrager den her situation til en fordom jeg har – en fordom, som jeg slet ikke er stolt over. Fordommen er, at jeg er af den opfattelse, at der blandt landmænd er flere end blandt befolkningen i øvrigt, der ikke kan se ud over egen næsetip, der tror de alene vide, der har nok i sig selv, der på trods af masivt støtte ikke synes de skylder resten af samfundet noget.

 6. Det er jo godt (!) spin af L&F: Nu er det synd for alle de mink, der myrdes på det grusomste! Sikke et dejligt liv de kunne have haft, indtil de skulle pelses senere på sæsonen! Mogens Jensen er næsten mere udsat end minkene – men det ser ud til, at han selv er skyld i det. Kan L&F virkeligt være interesserede i, at han bliver afsat som deres minister?

 7. Steen Ole Rasmussen

  200 ansatte på 6 pelserier er smittet med corona inden for den sidste uge!

  Er det lovligt? Hvem skal betale erstatning til de inficerede? Hvor er oppositionen, fagforeningen, medierne og eksperterne henne her?

  Det er ret indlysende, at man ikke lige er forberedt på at forholde sig til det her.

  Hvis man slipper for at forholde sig til det, så siger det alt om Danmark.

  Den billige østeuropæiske arbejdskraft bliver sendt hjem igen, med og uden Jyllands-Pesten.

  JP er liberal. Alle får den lige i nakken, uanset oprindelse. Erstatning, det er noget man giver pelsavlerne. De ansatte kan bare flyve hjem igen.

  https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12568251/200-ansatte-er-smittet-paa-minkpelserier-den-seneste-uge/

 8. Marianne Kjær

  Nå har de liberales lakajer fået vejret igen 🙄 “ikke godt nok informeret “ mon ikke der bare er nogen der skal have renset øre og få gang i hjernevindingerne 🙄
  Og hvor vover man at omtale hvad hele befolkningen kan finde ud af 🤬
  I kan godt klappe hesten og køre videre Mette F. Er her for at blive, uanset hvad og hvordan, det skal vi hendes vælgere nok sørge for 🌹🇩🇰

 9. Tag den nu med ro!
  “Landbrugets” indtjening er trods alt vigtigere end befolkningens liv og helbred.
  Sarkasme kan forekomme.

Skriv en kommentar