Den slagteriskadelige eksport af smågrise sætter nye rekorder

Grisebil_hvorhen

Mindst 30.000 smågrise ruller her dag året rundt ud af landet i store specialbyggede lastvogne.

Godt 2,7 millioner smågrise blev eksporteret i andet kvartal 2014. Det er 215.000 flere end sidste år. Det skriver landbrugsavisen.dk 25. september 2014.

De nyeste offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i andet kvartal 2014 blev eksporteret 2,82 mio. levende svin, hvoraf 2,71 mio. er smågrise. Derved når smågriseeksporten i andet kvartal nye højder, eftersom der aldrig før er eksporteret så mange smågrise på et enkelt kvartal.

Ny rekordmåned for smågriseeksporten er maj i år, hvor der blev eksporteret 1,03 mio. smågrise. Dette er det højeste antal smågrise på en enkelt måned nogensinde.

Der er i første kvartal i år eksporteret 2,64 mio. levende svin. Det giver sammen med andet kvartal og juli måned en samlet eksport på 6,36 mio. levende svin i årets første syv måneder, hvoraf ca. 95-96 procent er smågrise. Til sammenligning blev der de første syv måneder af 2013 eksporteret 5,80 mio. levende svin.

Fremskrives udviklingen til resten af året vil eksporten komme tættere på 11 end på 10 millioner levende svin i 2014.

Eksporten ødelægger slagteribranchen
Den stigende eksport af smågrise til opfedning og slagtning i udlandet har skabt en katastrofal situation for de danske slagterier. Til trods for at der aldrig er produceret så mange grise i Danmark (30 mio. dyr i 2013), så er er antallet af jobs på slagterierne styrtdykket. Siden 2001 har faldet været på 34 procent fra 20.748 til 13.867 slagteriarbejdere i 2012. Og siden da er der fyret yderligere medarbejdere efter lukninger.

Grisebil_Pezzaioli-4 etager

Denne specialbyggede Pezzaioli-grisebil fra Italien kører med levende dyr i fire etager.

Antallet af slagtninger var i andet kvartal i år på 4,53 mio. svin. Sammenlignet med andet kvartal sidste år, hvor der blev slagtet 4,77 mio. svin, giver det et fald i slagtningerne på 5,1 procent.

Dog er produktionen af svinekød i millioner kilo ikke faldet lige så meget, hvilket hænger sammen med en øget slagtevægt. Således var produktionen af svinekød i andet kvartal i år på 470,4 millioner kilo mod 479,5 andet kvartal sidste år, hvilket giver et fald på 1,93 procent.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.