Der er så dejligt ude på landet…

LarsHvidfeldt

Godsejer Lars Hvidtfeldt har et noget forkvaklet syn på landlivets sande udfordringer, mener dagens debattør.

Niels Koch fra Brønderslev har i Nordjyske 17. september 2016 stillet en stribe spørgsmål til Landbrug & Fødevarers enfant terrible, Lars Hvidtfeldt. Gylle.dk bringer her indlægget med forfatterens tilladelse:

“Kom en tur med ud på landet”, under den overskrift den 24. april 2016,  inviterede Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug&Fødevarer avisens læsere til en snak med en landmand, på hans hjemmebane,  om miljø og dyrevelfærd.

Jeg vil hellere stille spørgsmål her i avisen, f. eks: Hvorfor vil du ikke frivilligt få din besætning af svin testet for den multiresitente bakterie MRSA ?

Det ville være rart at vide om der var smitte, inden man besøger din gård og dit personale og deres familier ville også være bedre stillet, hvis de kendte til risikoen ved at arbejde for dig.

nielskoch

Niels Koch og hustru har begge haft MRSACC398. De bor få hundrede meter fra en større svinefabrik.

Som nabo kan man ikke rigtigt stille noget op i forhold til at beskytte sig mod MRSA. Undersøgelser i USA og  Holland har vist, at MRSA smitter gennem udsugningsstøv fra staldene og gennem gylle og efter udbringning af gylle, findes smitten i støv fra marken.

Flere er døde som følge af MRSA-smitte, mange tusinder er smittet, de fleste uden at vide det, sygehusene har store udgifter i forbindelse med håndtering af smittede patienter, så selv om det er ved at være for sent, så gør dog noget ved det!

Hvorfor bliver du ved med at sprøjte Roundup på dit korn, for at få det modnet?

Man finder giftrester i mange vandboringer og der findes spor af giften i småbørns urin, så: hvorfor bliver du ved at bruge produktet?

Hvorfor kommer dine køer ikke ud på græs om sommeren? Mange, selv dyrlæger, kan forklare, at dyrene har det meget bedre i stalden hele året, men hvis man har set køerne  blive sluppet ud på græs om foråret, så ved man godt, at køer har det bedst ude i naturen.

Det kunne være interessant at høre svarene på mine spørgsmål, indtil videre er min fordom at overskriften i de tre svar  vil være: det er for at tjene flere penge.

Gylle.dk stiller gerne spalteplads til rådighed for et svar fra godsejer Lars Hvidtfeldt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.