Død og udslettelse i den danske natur

TruedeArter001

Overskriften er taget fra Rune Engelbreth Larsens anmeldelse i Politiken 4. august 2014 – og den lyder sådan her i indledningen:

“Den hastighed, hvormed arter uddør i den danske natur er på et niveau, der kan sammenlignes med dinosaurernes forsvinden for 60 millioner år siden. Den danske natur har simpelthen ikke haft det værre i den tid, der har levet mennesker i området.

Selvom det er det alarmerende udgangspunkt for Peter Wind og Rasmus Ejrnæs’ bog om de truede arter i Danmark lyder der ingen dommedagsbasuner fra de to forskere. Bogen er nøgtern, upolemisk og forener ’forskningens nuancerige akkuratesse med den gode formidlings overblik og sans for spændende detaljer.’ Her er kort sagt tale om ’naturformidling og folkeoplysning af høj karat.’”

Bogen kan bestilles direkte fra forlaget.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.