zantac_005225
Svinedyrlægerne bruger nu din mavesårsmedicin til svin – men uden at kende grænseværdierne! Velbekomme!

Fødevarestyrelsen har konstateret, at nogle dyrlæger ordinerer Zantac til svin. Zantac er et lægemiddel, der udelukkende er godkendt til humant brug. Det aktive indholdsstof er ranitidin, som ikke er opført i tabel 1 i forordning 37/2010 – det vil sige, at der ikke er fastsat MRL for stoffet. Derfor er det ikke tilladt at anvende Zantac til fødevareproducerende dyr. Overtrædelser af reglerne vil blive sagsbehandlet af Fødevarestyrelsen og passende sanktioneret.

Hvad betyder dette?

Det betyder, at danske svinedyrlæger i en eller anden udstrækning anvender receptpligtig human medicin til svin! Altså – mavesårsmedicin til mennesker gives nu også til svin, der er blevet syge på grund af fejlagtig fodring. Den ulovlige anvendelse er især bekymring, da forekomsten af mavesår hos svin er stigende.

Hvorfor er det ulovligt?

Aktivstoffet i Zantac hedder ranitidin, og den slags skal der være en maksimal grænseværdi (MRL) for, når der er tale om dyr, der sælges til human konsumption. Fødevarestyrelsen skriver om nødvendigheden af MRL:

“For at undgå rester af lægemidler, som kunne udgøre en fare for fødevaresikkerheden, er der krav om, at der skal være fastsat en maksimalgrænseværdi (MRL) for aktivstoffer, som indgår i lægemidler til produktionsdyr. Syge dyr får antibiotika. Men Fødevarestyrelsen har regler for, hvor meget antibiotika der må bruges til syge dyr, og hvor lang tid der skal gå, før et behandlet dyr må sælges som kød og mælkeproduktionen genoptages.”

Men det blæser disse svinedyrlæger åbenlyst på. Vi er tilbage ved den gamle påstand “Danske svin er sunde – de strutter af penicillin!”

Kun svinedyrlægerne selv ved, hvad de ellers går og eksperimentere med af human medicin til svin. Dog ved vi, at der bl.a. eksperimenteres med Altresyn til fødselskontrol på nogle svinefabrikker, men det er ikke noget, Fødevarestyrelsen har indsigt i.

Sikke noget griseri.

mikael_witte_og_penicilin-grisen
Den 17. juli 1978 fik De Samvirkende Danske Andelsslagteriers Fælleskontor og ESS-FOOD fogedretten i Aarhus til at forbyde Mikael Wittes første penicillinsvineplakat. Kort efter udsendte han en ny med et grinende svin, der glædede sig over at diskussionen var kommet i gang, men den blev forbudt af fogedretten 30. august 1978. Samme dag udkom dommerplakaten. I 1979 stadfæstede landsretten fogedforbuddet, og det blev først hævet af Højesteret i 1980. Samme år var Witte medstifter af Komiteen til Ytringsfrihedens Værn.

Comments are closed.