Er vore skove endt som “forsimplede biologiske enheder”?

Skov1RuneEngelbret

Rune Engelbreth skriver bl.a. nedenstående på sine blog i Politiken 24. februar:

“Knap en tredjedel af samtlige undersøgte arter er truet eller uddøet i Danmark, fordi vi har pløjet, drænet, fældet, indvundet, rørlagt, forgiftet, okkerforurenet, næringsstofbelastet og decimeret den danske natur i så ødelæggende grad, at vor nation hører til de større natursvin.

Et af de steder, hvor masseudryddelsen for alvor har kronede dage, er i de danske skove. Mens der på den ene side plantes masser af nye skove, der er uanvendelige som levesteder for vore trængte arter, er dansk skovdrift på en anden side blevet til ren rovdrift, der med omhyggelig uhygge ødelægger og udtynder vore gamle skove for de sidste artsrige frimærker.

Professor Carsten Rahbek, der er leder af Center for Makroøkologi, har f. eks. påpeget, hvordan »intensiv skovdrift« har reduceret skovene til »forsimplede biologiske enheder«, hvor antallet af arter rasler ned: »I officielle statslige rapporter vurderes det, at omkring 700 skovarter er truede, og at 130 sandsynligvis allerede er forsvundet fra Danmark.« (Kristeligt Dagblad, 28.12.2012).”

Læs hele opsangen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.