Her midt i sommerferien blev truffet en historisk beslutning i EU, der vil få betydning for rigtig mange danskeres helbred. Europaparlamentets Miljøudvalg besluttede nemlig d. 15. juli at beskytte naturen og befolkningen frem for forsat blot at favorisere landbrugets snævre økonomiske interesser. Det skriver Kåre Press-Kristensen, 19. juli i Politiken. Press-Kristensen er  seniorrådgiver for Det Økologiske Råd. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Kåre
Kåre Press-Kristensen på gaden for at måle trafikemissioner.

Den skelsættende beslutning blev truffet, da et kvalificeret flertal i Parlamentets Miljøudvalg stemte for et nyt National Emission Ceilings Direktiv (NECD), der begrænser den grænseoverskridende luftforurening i EU.

Ifølge Kommissionens dør der hvert år ca. 400.000 europæere for tidligt grundet luftforureningen, mens mange millioner bliver alvorligt syge. De tilknyttede samfundsøkonomiske helbredsomkostninger er ca. 3.750 mia. kr årligt. Til sammenligning er Danmarks samlede BNP under det halve. Herhjemme dør der ca. 3.000 danskere hvert år grundet luftforurening og titusinder bliver alvorligt syge. Luftforureningen koster ifølge den seneste opgørelse det danske samfund 25-30 mia. kr årligt alene i helbredsskader. Dertil skal lægges skader på naturen.

Luftforureningen er pr. definition grænseoverskridende forurening. I de fleste EU-lande (incl. Danmark) kommer 70-80 % af luftforureningen fra udlandet. Derfor er det uhyre vigtigt med en international aftale for at få nedbragt grænseoverskridende luftforurening. NECD er netop den EU’s aftale, der nedbringer grænseoverskridende luftforurening. Derfor er det afgørende med et stramt NECD, hvis luftforureningen skal reduceres. Det var netop hvad Parlamentets Miljøudvalg bekræftede ved at stemme for et direktiv, der var strammere end Kommissionens udkast. Det tidligere NECD, der udløb i 2010, har været et af EU’s bedste værktøjer til at nedbringe luftforureningen og har sparet millioner af liv i EU.

©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Thierry CREUX. 2007.09.11. REGION DE PONTIVY. MORBIHAN. EPANDAGE DE LISIER DE PORCS.
Landbruget er den største ammoniak-forurener. Foto: OrganicToday.

I Danmark er de største kilder til luftforurening landbrugets ammoniakforurening og partikelforurening fra brændefyring. NECD regulerer ammoniak- og partikeludledningen (samt andre typer forurening) og nedbringer frem for alt den grænseoverskridende forurening. Derved reduceres forureningen både i Danmark og resten af EU. Ifølge Kommissionen vil gevinsterne ved at reducere luftforureningen være ca. 10 gange større end renseomkostningerne. I Danmark er det for eksempel 5-10 gange billigere at reducere ammoniakforureningen via rensning end at betale helbredsskaderne fra landbrugets forurening.

Vi kan være stolte over, at medlemmerne af Europaparlamentets Miljøudvalg besluttede at beskytte naturen og befolkningens helbred frem for landbrugets snævre økonomiske interesser.

Fremadrettet står miljø- og sundhedsorganisationerne dog overfor en hård kamp frem mod afstemningen i Europarlamentet til efteråret. Særlig de ressourcestærke landbrugsorganisationer vil bruge tiden på at få deres lobbyister til at påvirke medlemmerne af Europaparlamentet til at udvande direktivet til skade for befolkningens sundhed, naturen og unionens økonomi. Landbrugsorganisationerne har over 100 gange flere midler og lobbyiser end de grønne organisationer. Så det er på ingen måde en fair kamp. Men vi er klar til at kæmpe for naturen og befolkningens helbred.

Comments are closed.