For det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel har Axel Bojanowski interviewet den hollandske forsker Richard Fuchs om hans epokegørende påvisning af, at der er blevet mere skov og mindre landbrug i Ruropa gennem de seneste 100 år.

Richard Fuchs har udarbejdet et elektronisk atlas, der viser, at halvdelen af landskabet i Europa har ændret sig siden 1900. I interviewet forklarer Richard Fuchs årsagerne.

SkovEuropa
Klik på kortet og se skovudviklingen fra 1900 til 2010.

SPIEGEL ONLINE: Mr. Fuchs, du har udforsket, hvordan det europæiske landskab har ændret sig siden 1900. Hvad har du fundet ud af?

Fuchs: Kontinentet er blevet meget grønnere. Gennem det 20. og 21. århundrede er skovarealet vokset med en tredjedel.

SPIEGEL ONLINE: Hvad er der sket?

Fuchs: Tidligere var træ et væsentligt økonomisk produkt. Det har været brugt til næsten alt, som brændsel, til produktion af metal, til møbler, i husbyggeri, elmaster, i miner, som sveller i jernbaner, i krig i skyttegravene, til skibsbygning og meget mere. Siden Middelalderen er der kontinuerligt fældet skov i Europa for at få træ og udvikle nye boligområder. Det førte til, at de tidligere skove i Europa stort set var væk omkring 1900 og allerede årtier tidligere.

Richard Fuchs
Richard Fuchs underviser i geoinformatik og ”remote sensing” på Wageningen Universitet i Holland. Han forsker i den historiske arealanvendelse og dens forandringer i Europa mellem 1900 og i dag. Han studerer dynamikken i forandringerne og påvirkningen af klimaet.

SPIEGEL ONLINE: Hvorfor er tendensen vendt?

Fuchs: Mange lande har erkendt, at træ som ressource skal beskyttes. Især efter Anden Verdenskrig blev der igangsat massive genplantningsprogrammer, der fortsætter den dag i dag. Mange landbrugsområder, især i mindre bjerglandskaber, er blevet genplantet med træer.

SPIEGEL ONLINE: Hvilke lande er især blevet ”grønne”?

Fuchs: Storbritannien og Holland har som tidligere søfartsnationer fældet træer i store mængder til skibsbygning. De har nu øget deres skovandel fra omkring to procent i 1900 til i dag omkring elleve procent. Også i provinsen Vaucluse i Frankrig, i nærheden af Avignon, er hele bjergkæder, der lå nøgne for 110 år siden, blevet genbeplantet med skov.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.