Miljøstyrelsen trodsede ekstern rådgivning, da der blev givet dispensation til, at danske avlere af kartofler og spinatfrø kan sprøjte med et middel, som i februar 2020 ellers blev forbudt i hele EU. I stedet for at følge den faglige advarsel valgte miljøminister Lea Wermelin at føje landbruget med en politisk motiveret dispensation.

Det fremgår af en aktindsigt fra Miljøstyrelsen, som Politiken har fået og beskriver i avisen den 20. august 2020. Her kommer et uddrag af Politikens artikel:

Miljøminister Lea Wermelin (S) bøjede sig for landbrugets krav og gav dispensation til EU-forbudt sprøjtegift.

Miljøstyrelsen bad den 6. juli DHI, der er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsvirksomhed inden for vand, miljø og sundhed, om at udføre et kvalitetstjek af styrelsens sundhedsvurdering af brugen af sprøjtemidlet Reglone. Det virksomme stof i Reglone hedder diquat og er forbudt af EU.

Stoffet får kartoffelplanterne til at visne, når kartoflerne har nået den ønskede størrelse. Og når kartoffelplanten visner, forsegler kartoflen sig, hvilket beskytter den mod blandt andet svampesygdomme. En rådgiver, der arbejder med pesticider og biocider hos DHI, skrev 10. juli en mail til Miljøstyrelsen:

»Det har været en svær vurdering, og vi er ikke udpræget enige med jer i godkendelsen«.

»Ifølge loven er det kun helt nødvendig brug af forbudte sprøjtemidler, som kan godkendes. Det er derfor muligt at afvise brug af diquat, hvis der findes andre sprøjtemidler eller måder at bekæmpe farer for de dyrkede planter. Brug til nedvisning af kartofler er ikke en fare, som ikke kan bekæmpes på andre måder og kan derfor ikke ses som en nødsituation i lovens mening. Det blev kendt i 2018, at diquat ville blive forbudt, hvorfor industrien, landmænd og deres organisationer har haft tid til at finde alternative midler/metoder til den ansøgte anvendelse«, lød DHI’s vurdering.

Sådan ser en kartoffelmark ud i september, når den har været udsat for kemisk nedvisning. Privatfoto

Det er Miljøstyrelsen ikke tilfreds med. Funktionslederen i styrelsens kontor for pesticider og biocider skriver til DHI:

»Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke er omfattet af den opgave, som DHI er kontraheret til jf. aftale mellem Miljøstyrelsen og DHI af 16. marts 2020 og tilhørende opgavebeskrivelse«.

Mailen slutter med følgende anmodning:

»I bedes opdatere jeres vurdering ift. dette, hvis I har spørgsmål til sidstnævnte er I velkomne til at ringe«.

DHI retter ind og 10. juli skriver rådgiveren i DHI til Miljøstyrelsens funktionsleder: »Fair nok jeg har forstået budskabet om, at vi skal holde os fra alt andet end sundhed og retter vores vurdering til, men det bliver desværre først i løbet af weekenden; det håber jeg er ok«.

Politiken har spurgt,hvorfor Miljøstyrelsen afviste den eksterne vurdering. I et skriftligt svar oplyser styrelsen, at DHI ikke har den nødvendige ekspertise til at vurdere, om stoffet bør anvendes:

Ifølge Rikke Lundsgaard har Danmarks Naturfredningsforening ikke længere tillid til Miljøstyrelsen. Foto: DN

»Opgaven, der er varetaget af DHI, omfatter fagligt kvalitetstjek af Miljøstyrelsens faglige sundheds- og miljøvurderinger og ikke en vurdering af, om der er behov for den ansøgte anvendelse, om der er rimelige alternativer, eller om den ansøgte dosis er effektiv. Denne vurdering foretages af Institut for Agroøkologi (AGRO) på Aarhus Universitet, og materialet, som denne vurdering baseres på, har ikke været fremsendt til DHI, der således ikke har haft grundlag for og formodentlig heller ikke den landbrugsfaglige ekspertise til at vurdere, om disse krav til dispensationen har været opfyldt«.

I Danmarks Naturfredningsforening finder landbrugspolitisk seniorrådgiver Rikke Lundsgaard det umuligt at opretholde tilliden til Miljøstyrelsen.

»Miljøstyrelsen skal sikre, at hverken mennesker eller miljø bliver udsat for unødig risiko fra kemikalier. Så er det virkeligt grimt, at når styrelsen får ubekvem viden, så beder den om, at den bliver redigeret ud«, siger hun.

Derfor opfordrer Danmarks Naturfredningsforening nu til at fjerne ansvaret for at give dispensationer fra Miljøstyrelsen og lægge det over til Folketinget.

Læs også:

Patientforeningen Kræftens Bekæmpelse modtager hvert år større støttebeløb fra kartoffelavl, der er baseret på den forbudte diquatbaserede sprøjtegift:

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Holger Øster Mortensen

    Denne giftige procedure bliver også i vid udstrækning brugt på kartoflens højborg – Samsø. Alle kender de højt besungne tidlige Samsø-kartofler, men meget få tænker på, at alle disse gyldne knolde er sprøjtet med alskens gift. Endnu værre ser det ud med vinterkartoflerne. Allerede omkring 1. juli nedvisnes kartoffelmarker med Reglone (diquat) for at stoppe væksten – og forhindre skimmelangreb. Direktør for Samsø Grønt – Hans Jørgen Buur Sørensen – hævder “vi arbejder på at løse problemet”, men tilsyneladende i snegletempo. Spis ikke disse giftbehandlede kartofler – køb kun økologiske.

  2. Køb kun økologiske kartofler fremover. Desværre har Lea Wermelin overgivet sig og givet kartoffelavlere lov til at bruge gift til at nedvisne kartoffelne med. jeg er dybt skuffet!

  3. Pingback: Vores risikovurdering af sprøjtemidler truer biodiversiteten | Gylle.dk

Skriv en kommentar