videnscenter-for-svinestreger
Prøv om du kende finde de fem fejl, før du læser løsningen til sidst i artiklen.

Alt for få unge søger uddannelse indenfor svineproduktion, og det har det såkaldte Videncenter for Svineproduktion sat sig for at gøre noget ved. Med den ovenstående hverveplakat på togstationer landet over har man sat sig for at gøre det sexet og smart at søge ind på www.hyoakademiet.dk, men reklamebureauet har begået mindst fem fejl, da man satte scenen for den idylliske plakatfotografering.

Kan du finde dem?

Det er korrekt, at svin er intelligente og sociale, men jord under neglene? Nix. Det er kun en minimal brøkdel af de 30 mio. svin, der produceres årligt, der nogensinde opnår at sætte kloven i jorden. Det er fejl nummer 1.

Mængden af halm i svinestalden bag den yndige pige er grotesk stor. Det normale er spaltegulve og ingen halm. Som rodemateriale vil der være anbragt en træpind i et jernrør. Det er fejl nummer 2.

Søerne bagerst i billedet, der hygger sig med halmen, er alle anbragt, så man ikke kan se deres bagdele. Det giver den fejlagtige opfattelse, at halebid ikke længere findes udbredt blandt danske grise. Det er helt forkert og derfor fejl nummer 3.

Pattegrisen, der bæres frem til beskuelse, holdes på en sådan måde, at det ikke ses, at dens hale er klippet af. Da mindst 95 procent af alle pattegrise halekuperes rutinemæssigt, skønt det ikke er lovligt, er det fejl nummer 4.

Endelig er der den yndige fotomodel, der er indkøbt til plakatseancen. Hun har perfekt manicurerede hænder med velplejede negle. Sådan nogen hænder har man ikke, hvis man passer grise. Derfor er det fejl nummer 5.

Læs hele den ramsaltede kritik af det stærkt vildledende plakatbillede her.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.