Grøn frustration over regeringens naturnølen

DNOprob

Dagens bemærkelsesværdige grønne opråb i de større aviser landet over.

Hver fjerde dansker, som stemte på Socialdemokraterne, hver tredje radikale vælger og næsten halvdelen af SF´s vælgere er utilfredse med den indsats, som deres partier siden valget i 2011 har gjort for natur, miljø og klima.

Det viser en ny meningsmåling fra Analyse Danmark, som understreger den frustration blandt befolkningen, som organisationerne også mærker, når de kommer rundt i landet og taler med folk.

­– Regeringen lovede os en ambitiøs naturpolitik, og de er kommet med mange fine ord og inspirationskataloger og rapporter. Men efter to år med regeringsmagten har vi endnu ikke set en eneste konkret beslutning, der for alvor vil ændre naturens tilstand. Tværtimod oplever vi snarere, at hensynet til natur og miljø må vige, hvis det kan gavne erhvervslivets økonomi, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening og initiativtager til det fælles grønne opråb.

Hun savner at se regeringen tage nogle konkrete politiske beslutninger, som skaber den forandring, politikerne selv skrev ind i regeringsgrundlaget: Som for eksempel en effektiv indsats mod sprøjtegift i drikkevandet, større naturarealer og at landbruget skal foregå på en mere bæredygtig måde.

At danskerne stadig vægter hensynet til natur, miljø og klimainteresser højt fremgår også af Analyse Danmarks undersøgelse.

På spørgsmålet om hvor stor betydning det har, om politikerne prioriterer at tage vare på natur- miljø og klimainteresser, svarer 55 procent af Socialdemokraternes vælgere, 65 procent af SF-vælgerne og hele 75 procent af de radikale vælgere, at politikernes prioritering af netop de områder vil spille ind eller have afgørende betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds, hvis der var valg nu.

Det samme gør i øvrigt en stor del af de borgerlige vælgere. Både blandt de vælgere, som i 2011 stemte på Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti svarer omkring 40 procent, at det også spiller ind eller har afgørende betydning for, hvor de sætter deres kryds, om politikerne tager vare på natur, miljø og klima.

Hør den ramsaltede  kritik på facebook  fra fuglevennerne i Dansk Ornitologisk Forening.

Læs Rune Engelbreths hudflettende kommentar  “Fra røven af 4. til røven af 5. division” på bloggen i Politiken.i

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.