Irrawaddy Dolphins (Orcaella brevirostris) springer ud af vandet. Fangenskabsdyr, Thailand. Foto: WWF/Robert Seitre.

Efter årtier, hvor bestanden af den udryddelsestruede Irrawaddy-delfin i Mekong-floden er gået støt tilbage, er der nu håb for den lille floddelfin. Den negative kurve er nemlig knækket. Det skriver WWF Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse 23.04.2018.

En ny tælling foretaget af WWF og Cambodjas regering viser, at bestanden af Irrawaddy-delfiner i Mekong-floden er steget fra 80 til 92 på to år. Det er den første stigning i de godt 20 år, hvor man har talt de sjældne delfiner. 

Årsagen til fremgangen er en kombination af effektiv flodpatruljering og konfiskering af ulovlige fiskegarn, som ved uheld fanger og drukner delfiner. Gennem de sidste to år er der blevet konfiskeret 358 kilometer ulovligt garn fra delfinernes kernehabitat.

Seng Teak, WWF.

”Efter mange års hårdt arbejde har vi endelig grund til at tro, at vi kan beskytte disse ikoniske delfiner mod udryddelse. Det er takket være kombinerede indsatser fra Cambodjas regering, WWF, lokalsamfundene og turismeindustrien. Turistbåde-operatørerne er den hemmelige ingrediens i den her succeshistorie, fordi de arbejder tæt sammen med politiet om at indrapportere krybskytteri og hjælper med at konfiskere ulovlige garn,” siger Seng Teak, landedirektør i WWF-Cambodia.

Den første officielle tælling i 1997 anslog, at der fandtes 200 Irrawaddy-delfiner i Mekong-floden. På grund af bifangst og tab af levesteder faldt bestanden støt frem til 2013, hvor der kun var 80 delfiner tilbage. Men nu ser udviklingen altså ud til at være vendt.

WWF kæmper for et mere bæredygtigt Mekong

De nye undersøgelser viser også tegn på, at delfinernes helbred er blevet forbedret. Der bliver født flere unger, flere definer overlever de første år, og den generelle dødelighed er faldet. Hvor ni delfiner døde i 2015, var tallet nede på to i 2017.

Irrawaddy Dolphin (Orcaella brevirostris) spitting water. Captive, Thailand.

”Delfiner er en indikator på Mekong-flodens tilstand, og resultaterne af de nye undersøgelser er tegn på, at de ting, vi gør, virker. Men vi må ikke hvile på laurbærrene – tværtimod skal vi blive ved med at øge indsatsen for både delfinerne og de millioner af mennesker, der er afhængige af floden. For truslerne er ikke forsvundet”, lyder det fra WWF Verdensnaturfondens internationale programchef, Jacob Fjalland.

Selvom de positive nyheder planter et håb for Irrawaddy-delfinerne, er de stadig kritisk truet. De nye planlagte dæmninger på Mekong-floden er en af de største trusler mod delfinernes overlevelse, fordi dæmninger blokerer fiskenes vej til gydepladserne og giver delfinerne dårligere mulighed for at finde føde.

WWF og Danmark har igennem årtier kæmpet for en bæredygtig forvaltning af Mekong-floden gennem flere indsatser. Bl.a. arbejder WWF Verdensnaturfonden med at udvikle en alternativ el-sektor, som ikke har negative konsekvenser for naturen og økosystemerne. Derudover har Aage V. Jensens Fonde støttet WWF’s forskning i floddelfinernes dødelighed. Og med støtte fra Danida har WWF gennemført et økoturismeprogram i Cambodia, som har været med til at bane vejen for en bæredygtig turismeudvikling, og som samtidig giver lokalbefolkningen en anden mulighed for indkomst end det ubæredygtige fiskeri.

Comments are closed.