“I ødelægger Øresund!”

Øresund_Kronborg

Det idylliske Kronborg ligger ud til sandsugernes paradis i Øresund.

I et usædvanligt skarpt debatindlæg i Politiken 5. september 2014 kritiserer Helsingør-borgmesteren Benedikte Kiær (K) og Helsingborg-borgmesteren Peter Danielsson (Moderate) den ødelæggende effekt af sandsugning i Øresund, som den danske miljøminister Kirsten Brosbøl (S) tillader. Indledningsvis skriver de to borgmestre:

ØresundBenedikte Kiær ØresundPeterDanielsson“Danmarks socialdemokratiske miljøminister mener tilsyneladende, at det er o.k., at store selskaber stikker snablen i Øresund og suger store mængder sand op til byggematerialer. Oven i købet i så stort et omfang, at det har vidtrækkende og ødelæggende konsekvenser for Øresunds rige fauna, diversitet og dyreliv.

Sandsugning af den karakter, som vi oplever i Øresund, kan sammenlignes med skovbrande, hvor det tager årevis, før faunaen og dyrelivet kommer igen. Og det er en katastrofe.

Som borgmester i henholdsvis Helsingborg og Helsingør har vi netop sendt et brev til både den danske og den svenske miljøminister, og vi håber på, at de sammen vil stramme op om de alt for lempelige regler, der er for sandsugning i Øresund.

Vi mener, at det er forkert, at Naturstyrelsen og dermed den danske miljøminister giver grønt lys for sandsugning, når det helt tydeligt ødelægger fiskeriet for erhvervsfiskerne, oplevelserne for dykkerturisterne, kystsikringen og det helt unikke havmiljø, der findes i Øresund. Det eneste, staten får ud af at give tilladelserne til sandsugningen, er nogle få millioner kroner.”

Læs resten af indlægget her:

Øresund001

Øresund har siden 1932 været beskyttet imod fiskeri med bundtrawl, hvor tonstunge trawlskovle med et net imellem sig trækkes hen over havbunden. Fraværet af bundtrawl har betydet, at Øresund i dag er det mest artsrige og fiskerige farvand i Danmark. Der foregår stadig erhvervsfiskeri i Øresund, men udelukkende med skånsomme redskaber som for eksempel garn. – Det skriver Greenpeace, der har kørt en kampagne for Øresund i flere år.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.