Det døde hav skummer livløst hele vejen rundt om Danmark på grund af landbrugets enorme udledninger af kvælstof. Det er nu fastslået som en uafviselig kendsgerning. Privatfoto

Hvis Danmark skal opfylde målsætningerne i landbrugsaftalen fra 2021 og vores internationale forpligtelser i EU’s vandrammedirektiv inden udgangen af 2027, skal den intensive landbrugsdrift ophøre på 9.804 hektar dyrkede marker pr. måned frem mod udgangen af 2027. Benyttes et mere målrettet scenarie, hvor der kun udtages 400.000 hektar landbrugsjorde (et areal lidt større end landsdelen Fyn) frem mod udgangen af 2027, skal der i gennemsnit udtages 7.843 hektar hver måned

Et panel af internationale eksperter rejser en sønderlemmende kritik af skiftende regeringer for at svigte vandmiljøet og tillade iltsvind, stinkende mudderbund og grumset vand fyldt med skidtalger i de danske farvande.

Læs den internationale forskergruppes rapport om de danske regeringers årelange svigt i forhold til havmiljøet.

»Panelet noterer med bekymring, at næsten et årti blev tabt i 2010’erne, hvor der kun var et meget lille fald i udledningen af kvælstof«, siger eksperterne i et udkast til en rapport, som Politiken er i besiddelse af. I sin artikel bringer Politiken konklusionerne fra den lækkede og længe ventede internationale second opinion. Det internationale forskerhold bag rapporten har blandt andet haft til opgave at evaluere den nødvendige reduktion af kvælstof oprindeligt udregnet af Aarhus Universitet.

Det internationale forskerpanel konkluderer først og fremmest, at de oprindelige tal fra Aarhus Universitet “ikke blot egner sig til formålet, men er eksemplariske”, og at “der ikke er brug for yderligere forbedringer”. Samtidig konkluderer rapporten, at Danmark har spildt “næsten et årti” i indsatsen mod kvælstofforurening af blandt andet vores kystfarvande.

Læs kommissoriet for de internationale forskere

Efter årtiers fejlslagen indsats med frivillige tiltag vurderer Greenpeace, at det eneste reelle virkemiddel er udtagning af landbrugsjorde, hvis Danmark skal opfylde målsætningerne i landbrugsaftalen fra 2021 og vores internationale forpligtelser i EU’s vandrammedirektiv inden udgangen af 2027.

Næstformanden i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed har været en af de mere højrøstede stemmer bag landbrugets krav om en second opinion. Så sent som i marts i år skrev han følgende: “Siden 1990 er kvælstofudledningen groft sagt halveret, men vandmiljøet er ikke i bedring. Mere af det samme giver os ikke et bedre miljø. Vi vil lokale tilgange, kollektive virkemidler og anerkendelse af andre presfaktorer i stedet. Det håber vi, second opinion bidrager til.” Foto: Landbrug & Fødevarer/Sif Meincke

 

“Der er nu 51 måneder til udgangen af 2027, og vi skal udtage landbrugsareal svarende til mere end 10.000 fodboldbaner hver eneste måned, hvis vi skal komme kvælstofforureningen til livs. De sidste to år har vi udtaget areal svarende til 262 fodboldbaner. Det er en brutal opgave, der kalder på øjeblikkelig krisementalitet og særdeles slagkraftig politisk handling,” siger Sune Scheller, kampagnechef hos Greenpeace.

 

“Det tragiske er, at vi hele tiden har kendt årsagerne til den omfattende kvælstofforurening, der slår vores kystfarvande ihjel. Men skiftende regeringer har uden mod og rygrad sagt ja og amen til Landbrug og Fødevarers giftige sabotage af den grønne omstilling. Danmarks enorme produktion af dyr har fyldt halvdelen af danmarkskortet med fodermarker, hvorfra kvælstof-tung gylle siver ud i vores vandmiljø. Nu skal vi i en vis fart tage store landbrugsarealer ud og stille om til mere plantebaseret produktion, der bliver fremtiden,” siger Sune Scheller.

 

Tidligere på ugen sendte fire organisationer – Danmarks Naturfredningsforening, Greenepace, Rådet for Grøn Omstilling og Danmarks Sportsfiskerforbund – en klage til Europa-Kommisionen over, at Danmark svigter havmiljøet.

 

Professor Stiig Markager, AU

Greenpeace-beregning af den nødvendige indsats for vandmiljø-mål

Stiig Markager, vandmiljøforsker og professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, har tidligere vurderet, at det er nødvendigt at udtage 15-30 procent af det nuværende landbrugsareal fra dyrkning for at begrænse udvaskningen af næringsstoffer tilstrækkeligt.

Det præcise tal afhænger af, hvor målrettet arealer med størst kvælstofudvaskning vælges til udtagning. I dette eksempel har vi regnet med, at der udtages 500.000 hektar landbrugsjord gradvist frem mod udgangen af 2027, hvilket svarer til 19 procent af landbrugsarealet i 2020.

Fra 1. oktober 2023 er der 51 måneder til udgangen af 2027. For at nå målsætningen skal der således udtages 9.804 hektar landbrugsjorde pr. måned frem mod 31. december 2027.

Benyttes et mere målrettet scenarie, hvor der kun udtages 400.000 hektar landbrugsjorde (et areal lidt større end landsdelen Fyn) frem mod udgangen af 2027, skal der i gennemsnit udtages 7.843 hektar hver måned.

Det svarer til et landbrugsareal svarende til et sted mellem 10.985 og 13.731 fodboldbaner om måneden.

 

I 2021 vedtog Folketinget en ny landbrugsaftale, der bl.a. har som målsætning, at 100.000 hektar lavbundsjorde skal udtages af drift inden 2030. I løbet af de to år, der er gået siden aftalen blev vedtaget, er der udtaget 187 hektar svarende til 262 fodboldbaner.

Læs også professor Stiig Markagers dokumentation for det ødelagte havmiljø

Havet har åndenød

Bannerbillede: Havet ligger livløst hen langs de fleste danske kyster på grund af årtiers forurening med næringsstoffer. Foto: Karsten Dahl

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. alanphippslivecom

  Og så går landbrugets lobbyister i gang!

 2. Carsten Troelsgaard

  Billed-teksten:
  “Det døde hav skummer livløst hele vejen rundt om Danmark på grund af landbrugets enorme udledninger af kvælstof. .. ”

  På et tidspunkt gik det op for PFAS målefolket, at PFAS er ‘overflade-aktiv’, ligesom som sæbe. Det startede målingen af havskum som viste, at PFAS opkoncentrere særskilt kraftigt der.

  ……..

  Og ‘the second opinion’-rapporten fik endda sine 5 minutter på P1, men nåede ikke ind på de billige tv-nyheder kl. 18.30. De hader det allesammen – politikkerne især, fordi det koster posten at gøre en forskel.
  Hvor ville vi være uden gylle.dk?

 3. Mon ikke politikere og landbruget er meget overraskede over resultatet af rapporten. Somde eneste vel at mærke..

 4. Torben Kjær Andersen

  Findes der mon et link til de fem’s rapport?

 5. Hansen, Kjeld

  Nej, ikke endnu, da der er tale om en lækket version af den foreløbige tekst. Politiken må jo have den, da de har skrevet om det, men de udleverer den næppe. Vh Redaktøren

 6. Pingback: Regeringen afsætter mere end 600 mio. kr. i ny pulje til udtagning af lavbund, men det hjælper kun lidet | Gylle.dk

Skriv en kommentar