Snart er det slut med insekter til de fugle, der foretrækker den diæt. Det kan ramme biæderen hårdt. Foto: Pierre Dalous/Wikipedia.

En stor international rapport – den første af sin slags – viser, at verdens økosystemer står overfor et katastrofalt kollaps, fordi Jordens insekter udryddes med rekordfart. Rapportens hovedkonklusion er klar. Vi mennesker fylder for meget, og landbruget sviner alt for meget, så biodiversiteten af insekter er truet over hele verden.

Francisco Sanchez-Bayo.

Til den britiske avis The Guardian fortæller hovedforfatteren til undersøgelsen, Francisco Sanchez-Bayo, at han er chokeret over opdagelserne.

Andre forskere, blandt andet professor Dave Goulsen fra University of Sussex i England, siger til The Guardian, at det er tydeligt, at insekttab er et alvorligt globalt problem.

– Beviserne peger alle i den samme retning. Det bør bekymre os alle, for insekterne er hjertet i ethvert fødenetværk, de bestøver langt størstedelen af plantearterne, holder jorden sund, genbruger næringsstoffer og meget mere. Elsk eller had dem, vi mennesker kan ikke overleve uden insekter, siger Dave Goulsen, der er internationalt kendt for at advare mod udryddelsen af verdens bier, bl.a. i bogen ”Humlen ved det hele”.

Billerne er hårdt ramt over det meste af verden ifølge den nye undersøgelse. Foto: Pixabay.

Udryddelse i rekordfart

I undersøgelsen præsenterer forskerne en omfattende gennemgang af 73 historiske rapporter om insekterne tilbagegang fra hele verden, og systematisk vurderes de underliggende årsager.

Gennemgangen afslører dramatiske nedgangstal, der kan føre til udryddelse af 40 % af verdens insektarter i løbet af de næste par årtier.

I terrestriske økosystemer forekommer dagsommerfugle (Lepidoptera), årevingede som bier, myrer og hvepse (Hymenoptera og biller (Coleoptera) at være de mest berørte taxa, mens fire vigtige akvatiske taxa (Odonata, Plecoptera, Trichoptera og Ephemeroptera) allerede har mistet en betydelig del af deres arter.

De berørte insektgrupper omfatter ikke kun specialister, der udfylder særlige økologiske nicher, men også mange almindelige og ikke-specialiserede arter. Samtidig er bestandene af ​​et lille antal arter stigende; disse er alle tilpasningsbare, ikke-specialiserede arter, der overtager de ledige nicher efter de udryddede arter.

Hver gang landmanden kører ud med giftsprøjten, får insekternes biodiversitet et hak i tuden. Foto: gylle.dk.

Landbruget er blandt de skyldige

Hovedårsagerne til de faldende bestande synes at være (med aftagende betydning):

i)                 tab af levesteder og fortsat udbredelse af intensivt landbrug og urbanisering;

Prægtige sommerfugle som bl.a. denne svalehale, vil forsvinde over hele verden, hvis ikke landbruget omstilles. Foto: Pixabay.

ii)                forurening, hovedsagelig med kemiske pesticider og gødninger

iii)              biologiske faktorer, herunder sygdomme og indførte arter og

iv)              klimaændringer. Sidstnævnte faktor er særlig vigtig i tropiske områder, men påvirker kun et mindre antal arter i koldere klimaer og bjergegne i de tempererede zoner.

En omstilling af den nuværende landbrugspraksis og dens substitution med mere bæredygtige, økologisk baserede metoder, især med en alvorlig reduktion af anvendelsen af ​​pesticider, er akut nødvendigt for at bremse eller vende de nuværende tendenser, muliggøre genopretning af faldende insektpopulationer og beskytte deres vitale økosystemtjenester. Det konkluderer forskerne bag den store undersøgelse, der også peger på nødvendigheden af at sikre rent og uforurenet vand i både landbrugs- og bymiljøer.

Comments are closed.