Jordens insektliv udryddes med rekordfart

Snart er det slut med insekter til de fugle, der foretrækker den diæt. Det kan ramme biæderen hårdt. Foto: Pierre Dalous/Wikipedia.

En stor international rapport – den første af sin slags – viser, at verdens økosystemer står overfor et katastrofalt kollaps, fordi Jordens insekter udryddes med rekordfart. Rapportens hovedkonklusion er klar. Vi mennesker fylder for meget, og landbruget sviner alt for meget, så biodiversiteten af insekter er truet over hele verden.

Francisco Sanchez-Bayo.

Til den britiske avis The Guardian fortæller hovedforfatteren til undersøgelsen, Francisco Sanchez-Bayo, at han er chokeret over opdagelserne.

Andre forskere, blandt andet professor Dave Goulsen fra University of Sussex i England, siger til The Guardian, at det er tydeligt, at insekttab er et alvorligt globalt problem.

– Beviserne peger alle i den samme retning. Det bør bekymre os alle, for insekterne er hjertet i ethvert fødenetværk, de bestøver langt størstedelen af plantearterne, holder jorden sund, genbruger næringsstoffer og meget mere. Elsk eller had dem, vi mennesker kan ikke overleve uden insekter, siger Dave Goulsen, der er internationalt kendt for at advare mod udryddelsen af verdens bier, bl.a. i bogen ”Humlen ved det hele”.

Billerne er hårdt ramt over det meste af verden ifølge den nye undersøgelse. Foto: Pixabay.

Udryddelse i rekordfart

I undersøgelsen præsenterer forskerne en omfattende gennemgang af 73 historiske rapporter om insekterne tilbagegang fra hele verden, og systematisk vurderes de underliggende årsager.

Gennemgangen afslører dramatiske nedgangstal, der kan føre til udryddelse af 40 % af verdens insektarter i løbet af de næste par årtier.

I terrestriske økosystemer forekommer dagsommerfugle (Lepidoptera), årevingede som bier, myrer og hvepse (Hymenoptera og biller (Coleoptera) at være de mest berørte taxa, mens fire vigtige akvatiske taxa (Odonata, Plecoptera, Trichoptera og Ephemeroptera) allerede har mistet en betydelig del af deres arter.

De berørte insektgrupper omfatter ikke kun specialister, der udfylder særlige økologiske nicher, men også mange almindelige og ikke-specialiserede arter. Samtidig er bestandene af ​​et lille antal arter stigende; disse er alle tilpasningsbare, ikke-specialiserede arter, der overtager de ledige nicher efter de udryddede arter.

Hver gang landmanden kører ud med giftsprøjten, får insekternes biodiversitet et hak i tuden. Foto: gylle.dk.

Landbruget er blandt de skyldige

Hovedårsagerne til de faldende bestande synes at være (med aftagende betydning):

i)                 tab af levesteder og fortsat udbredelse af intensivt landbrug og urbanisering;

Prægtige sommerfugle som bl.a. denne svalehale, vil forsvinde over hele verden, hvis ikke landbruget omstilles. Foto: Pixabay.

ii)                forurening, hovedsagelig med kemiske pesticider og gødninger

iii)              biologiske faktorer, herunder sygdomme og indførte arter og

iv)              klimaændringer. Sidstnævnte faktor er særlig vigtig i tropiske områder, men påvirker kun et mindre antal arter i koldere klimaer og bjergegne i de tempererede zoner.

En omstilling af den nuværende landbrugspraksis og dens substitution med mere bæredygtige, økologisk baserede metoder, især med en alvorlig reduktion af anvendelsen af ​​pesticider, er akut nødvendigt for at bremse eller vende de nuværende tendenser, muliggøre genopretning af faldende insektpopulationer og beskytte deres vitale økosystemtjenester. Det konkluderer forskerne bag den store undersøgelse, der også peger på nødvendigheden af at sikre rent og uforurenet vand i både landbrugs- og bymiljøer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.