Mattilsynet på arbejde.

I 2017 udtog den norske fødevaresikkerhedsautoritet, Mattilsynet, prøver af 826 grise i Norge. Ingen af ​​prøverne var positive for den variant af MRSA, man har kæmpet for at holde væk fra norske grise i flere år.

Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet.

– Det er meget glædeligt og viser, at kampen mod antibiotikaresistens i landbruget har fået en lille sejr i 2017, siger Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i FSA i en pressemeddelelse 15. februar 2018.

“Hvis MRSA er i stand til at etablere sig i landbruget, vil det koste sundhedssektoren store midler til forebyggelse årligt. MRSA overføres mellem svin og mennesker, og hvis bakterierne finder vej ind hospitaler og pleje institutioner kan de have alvorlige konsekvenser for patienterne, siger Baalsrud.

De forebyggende indsatser fra svineindustrien og den enkelte producent har givet gode resultater.


3 nye typer MRSA blev påvist

“Det er glædeligt, at vi ikke fandt den MRSA type, vi har kæmpet mod i flere år nu. Men på den anden side ser vi, at vi har fundet 3 andre typer af MRSA i grise, der er kendt fra andre dele af samfundet. De ser ud til ikke at være så skadelige, men vi har brug for mere forskning. Varianter af MRSA, som vi ser har evnen til at etablere og sprede sig mellem mennesker og dyr, vi vil bekæmpe, siger Baalsrud.

Tidlig opdagelse er vigtig

“Jo tidligere kan vi opdage en smittet besætning, jo mindre er konsekvenserne og omkostningerne for samfundet. Grisene har en struktur, der er karakteriseret ved tæt kontakt og mange bevægelige dyr, så en sag om MRSA kan sprede sig hurtigt over hele landet. Derfor bruger vi hvert år megen tid og ressourcer på at overvåge forholdene for norske grise, siger Baalsrud.

– Kort opsummeret, vi er meget tilfredse med, hvad sidste års tal viser. Forebyggende indsatser fra svineindustrien og den enkelte producent har givet gode resultater, siger Baalsrud.

Nøgletal for 2017:

Antal undersøgte svinebedrifter: 826, heraf:

Avlsbesætninger: 85
Centrale opdrættere, der sender svin til mange gårde: 12
Smågrise: 729
Antal positive besætninger: 3
Antal fund af husdyr-MRSA: 0

Mattilsynet er et statsligt regeringsorgan, der hjælper forbrugerne med at skaffe sikker mad og sikkert drikkevand. Tilsynets rolle er at fremme offentlig, plante-, fisk- og dyresundhed, miljøvenlig produktion og etisk forsvarlig opdræt af fisk og dyr. Mattilsynet har også opgaver med kosmetik og lægemidler og fører tilsyn med veterinærpersonale.

De norske svin er fri for MRSACC398, viser prøverne fra Mattilsynet. Imidlertid har man fundet tre nye MRSA-typer hos svinene. I Danmark har man for flere år siden opgivet kampen for rene svin, og i dag regnes mindst 88 procent af svinefabrikkerne for smittebærende, dog ikke medregnet de økologiske hvor blot seks procenter er smittede.

Comments are closed.