Kampen mod MRSA i landbruget nytter – i Norge!

Mattilsynet på arbejde.

I 2017 udtog den norske fødevaresikkerhedsautoritet, Mattilsynet, prøver af 826 grise i Norge. Ingen af ​​prøverne var positive for den variant af MRSA, man har kæmpet for at holde væk fra norske grise i flere år.

Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet.

– Det er meget glædeligt og viser, at kampen mod antibiotikaresistens i landbruget har fået en lille sejr i 2017, siger Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i FSA i en pressemeddelelse 15. februar 2018.

“Hvis MRSA er i stand til at etablere sig i landbruget, vil det koste sundhedssektoren store midler til forebyggelse årligt. MRSA overføres mellem svin og mennesker, og hvis bakterierne finder vej ind hospitaler og pleje institutioner kan de have alvorlige konsekvenser for patienterne, siger Baalsrud.

De forebyggende indsatser fra svineindustrien og den enkelte producent har givet gode resultater.


3 nye typer MRSA blev påvist

“Det er glædeligt, at vi ikke fandt den MRSA type, vi har kæmpet mod i flere år nu. Men på den anden side ser vi, at vi har fundet 3 andre typer af MRSA i grise, der er kendt fra andre dele af samfundet. De ser ud til ikke at være så skadelige, men vi har brug for mere forskning. Varianter af MRSA, som vi ser har evnen til at etablere og sprede sig mellem mennesker og dyr, vi vil bekæmpe, siger Baalsrud.

Tidlig opdagelse er vigtig

“Jo tidligere kan vi opdage en smittet besætning, jo mindre er konsekvenserne og omkostningerne for samfundet. Grisene har en struktur, der er karakteriseret ved tæt kontakt og mange bevægelige dyr, så en sag om MRSA kan sprede sig hurtigt over hele landet. Derfor bruger vi hvert år megen tid og ressourcer på at overvåge forholdene for norske grise, siger Baalsrud.

– Kort opsummeret, vi er meget tilfredse med, hvad sidste års tal viser. Forebyggende indsatser fra svineindustrien og den enkelte producent har givet gode resultater, siger Baalsrud.

Nøgletal for 2017:

Antal undersøgte svinebedrifter: 826, heraf:

Avlsbesætninger: 85
Centrale opdrættere, der sender svin til mange gårde: 12
Smågrise: 729
Antal positive besætninger: 3
Antal fund af husdyr-MRSA: 0

Mattilsynet er et statsligt regeringsorgan, der hjælper forbrugerne med at skaffe sikker mad og sikkert drikkevand. Tilsynets rolle er at fremme offentlig, plante-, fisk- og dyresundhed, miljøvenlig produktion og etisk forsvarlig opdræt af fisk og dyr. Mattilsynet har også opgaver med kosmetik og lægemidler og fører tilsyn med veterinærpersonale.

De norske svin er fri for MRSACC398, viser prøverne fra Mattilsynet. Imidlertid har man fundet tre nye MRSA-typer hos svinene. I Danmark har man for flere år siden opgivet kampen for rene svin, og i dag regnes mindst 88 procent af svinefabrikkerne for smittebærende, dog ikke medregnet de økologiske hvor blot seks procenter er smittede.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.