Kjer Hansens milde gaver til landbruget

Fhv. slagteri-ingeniør Erling Christensen, Esbjerg, skrev nedenstående indlæg 8. december 2015 i JyskeVestkysten. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Erling Christensen (2)

Fhv. ingeniør Erling Christensen, Esbjerg.

Landbruget beklager sig over oversvømmede marker og vil have lov til at ændre vore bække til afvandingskanaler. Men problemet er landbrugets dårlige markdræn, der leder mudder ud i bækkene, og så må de jo bare forbedre disse dræn, for det vand, landbruget tilfører vore bække, skal naturligvis være i orden.

Landbruget har måttet afgive en stribe jord langs deres vandløb, så der ikke længere kan gødes og sprøjtes helt ud til vandkanten. Men landbruget vil have 100 % brugsret over den jord, der hører til deres gård uanset konsekvenserne for vandmiljøet.

Landbruget beklager sig over, at de ikke kan producere korn med et højt proteinindhold, med den gødningsmængde de må anvende. Men vore fjorde og havområder lider hårdt under det nuværende gødningsforbrug, så der skal gennemtænkes andre løsninger.

DanskeVandloeb

“Danske Vandløb” er i virkeligheden en dækorganisation for Landbrug & Fødevarer og med samme logo og adresse på Axelborg.

For ikke selv at være i frontlinjen i vandløbsdebatten, har landbruget skabt en organisation med det meget misvisende navn ”Danske Vandløb”, og herfra har man bl.a. fremført det syge krav, at alle vandløb der ikke afleder fra mindst 10 km2 landområde blot er afvandingsrender, og dermed kan renses for planter og ujævnheder.

Landbruget så frem til at få en ny minister og jublede ved valget af Eva Kjer Hansen, der som forventet kom med ”gode tilbud til landbruget”. Beskyttelsesområderne ved bækkene skal væk, så landbruget får et lidt større område til kornmarker, gødningsforbrug og sprøjtning bliver efter landbrugets ønsker og samfundet må så prøve at rette op på skaderne, som kan omfatte drikkevandet, og endelig nedklassificerer EKH bækkene til afvandingsrender.

EKHs plan for vore bække vil være en katastrofe for vores natur og en total katastrofe for vore ørred- og laksefisk, som ikke kan yngle i ryddede og mudrede afløbsrender, hvor deres æg vil blive kvalt af mudderet, og deres yngel spulet væk efter regnskyl. Gennemfører EKH sin plan for bækkene uddør vore ørreder og laks i 2016.

Heldigvis vokser befolkningens krav om, at vores natur skal gives videre til næste generation i en god tilstand, og landbruget ved det, for de prøver konstant med charmeoffensiver.

Landbruget skal tænke sig rigtig godt om, inden de tager imod EKHs gaver.

Og landbruget skal virkelig overveje det tankegods, der fik dem til at oprette organisationen ”Danske Vandløb”.

Det er landbruget, der skabte problemerne ved vore bække i deres iver efter lidt mere, men ofte dårlig produktionsjord. Vi har naturligvis brug for landbruget, men de skal gå ind i et naturbevarende samarbejde om vore bække, og EKH skal ikke sidde med ved bordet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.