Kød: De største eksportører af oksekød i verden

Brasilien ligger i top som verdens største eksportør af oksekød med 2,2 mio. tons. Danmark eksporterer blot 76.249 tons årligt.

Brasilien var verdens største eksportør af oksekød i 2017 såvel som i 2019 med 2,2 mio. tons (prognose). Til trods for at landet allerede var den største eksportør af oksekød, var Brasilien også blandt de lande, der oplevede at se sin eksport vokse stærkest sammen med Argentina.

Det skriver Katharina Buchholz,  den 26. august 2019, for statista.com.

Mens brasiliansk oksekød bestemt er et efterspurgt produkt i udlandet, er Brasilien også blevet kritiseret for sin kvægindustri, der er stærkest i landets centrale stater og her har forårsaget en omfattende skovrydning. Kvæg har brug for foder og plads til græsning. Millioner af hektar er blevet ryddet for at give plads til dyrene selv såvel som til sojamarker, hvis afgrøde anvendes for 80 procents vedkommende som dyrefoder overalt i verden.

Oksekød er blandt værste klimasyndere ifølge Greenpeace og FNs internationale eksperter.

De ildebrande, der for øjeblikket præger ødelæggelsen af den brasilianske regnskov, bliver forårsaget af afbrænding af træer i forbindelse med rydning af skov til soja- og kvægindustrien, såvel som af småbønder, der høster og adbrænder brændte deres afgrøder, ifølge The Guardian. De fleste brande var forårsaget af ulovlige aktiviteter, ifølge avisen.

Gylle.dk tilføjer: Hovedparten af den danske kornhøst på 9-10 mio. tons årligt fyldes i svinene, men oveni dette danske kornbjerg skal der lægges en årlig proteinimport på 1,6 – 1,8 mio. tons soja for at dække foderbehovet hos danske svin og kvæg. Uden hjælp fra de store sojafarme i Argentina og Brasilien ville dansk landbrug være ilde stedt. Eksporten af danskproduceret oksekød ligger på 76.249 tons årligt (2017), hvoraf 27.741 tons gik til Tyskland, så den danske eksport er uden betydning på verdensmarkedet.

Mest overraskende er den store produktion af oksekød i Indien trods de religiøse tabuer mod at slagte køer.

De største producenter

USA er det land, der producerer mest oksekød i verden med en vis margin. Produktionen ligger på 12,7 mio. tons ifølge prognoserne for 2019 fra den amerikanske landbrugsafdeling og fødevare- og landbrugsorganisationen. Det skriver Katharina Buchholz, den 26. august 2019, for statista.com.

Greenpeace-kampagnen mod verdens store kødforbrug bakkes efterhånden op af talrige internationale forskningsrapporter.
Hellig ko i Indien.

USA forventes at producere 12,7 millioner tons oksekød i år. Nummer to er Brasilien, der forventes at producere 10,2 millioner tons. Brasilien bliver i øjeblikket kritiseret for sin storskala kvægindustri, der forårsager skovrydning i Amazonas regnskov og også delvis er ansvarlig for de ekstreme naturbrande, som landet oplever i øjeblikket. De fleste brande i Amazonas er forårsaget af afbrænding af landbrugsarealer, mange i forbindelse med ulovligt jordbrug.

Et uventet land på ranglisten er Indien som nummer 5. Størstedelen af ​​inderne er hinduer, der betragter køer som hellige og afholder sig fra at spise dem. Der er store bøder for at slagte køer i mange indiske stater, og voldsepisoder i forbindelse med smugling af køer er stigende. Indien slagter et stort antal vandbøfler, der eksporteres til lande som Vietnam, Egypten, Malaysia og Saudi-Arabien.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.