Brasilien ligger i top som verdens største eksportør af oksekød med 2,2 mio. tons. Danmark eksporterer blot 76.249 tons årligt.

Brasilien var verdens største eksportør af oksekød i 2017 såvel som i 2019 med 2,2 mio. tons (prognose). Til trods for at landet allerede var den største eksportør af oksekød, var Brasilien også blandt de lande, der oplevede at se sin eksport vokse stærkest sammen med Argentina.

Det skriver Katharina Buchholz,  den 26. august 2019, for statista.com.

Mens brasiliansk oksekød bestemt er et efterspurgt produkt i udlandet, er Brasilien også blevet kritiseret for sin kvægindustri, der er stærkest i landets centrale stater og her har forårsaget en omfattende skovrydning. Kvæg har brug for foder og plads til græsning. Millioner af hektar er blevet ryddet for at give plads til dyrene selv såvel som til sojamarker, hvis afgrøde anvendes for 80 procents vedkommende som dyrefoder overalt i verden.

Oksekød er blandt værste klimasyndere ifølge Greenpeace og FNs internationale eksperter.

De ildebrande, der for øjeblikket præger ødelæggelsen af den brasilianske regnskov, bliver forårsaget af afbrænding af træer i forbindelse med rydning af skov til soja- og kvægindustrien, såvel som af småbønder, der høster og adbrænder brændte deres afgrøder, ifølge The Guardian. De fleste brande var forårsaget af ulovlige aktiviteter, ifølge avisen.

Gylle.dk tilføjer: Hovedparten af den danske kornhøst på 9-10 mio. tons årligt fyldes i svinene, men oveni dette danske kornbjerg skal der lægges en årlig proteinimport på 1,6 – 1,8 mio. tons soja for at dække foderbehovet hos danske svin og kvæg. Uden hjælp fra de store sojafarme i Argentina og Brasilien ville dansk landbrug være ilde stedt. Eksporten af danskproduceret oksekød ligger på 76.249 tons årligt (2017), hvoraf 27.741 tons gik til Tyskland, så den danske eksport er uden betydning på verdensmarkedet.

Mest overraskende er den store produktion af oksekød i Indien trods de religiøse tabuer mod at slagte køer.

De største producenter

USA er det land, der producerer mest oksekød i verden med en vis margin. Produktionen ligger på 12,7 mio. tons ifølge prognoserne for 2019 fra den amerikanske landbrugsafdeling og fødevare- og landbrugsorganisationen. Det skriver Katharina Buchholz, den 26. august 2019, for statista.com.

Greenpeace-kampagnen mod verdens store kødforbrug bakkes efterhånden op af talrige internationale forskningsrapporter.
Hellig ko i Indien.

USA forventes at producere 12,7 millioner tons oksekød i år. Nummer to er Brasilien, der forventes at producere 10,2 millioner tons. Brasilien bliver i øjeblikket kritiseret for sin storskala kvægindustri, der forårsager skovrydning i Amazonas regnskov og også delvis er ansvarlig for de ekstreme naturbrande, som landet oplever i øjeblikket. De fleste brande i Amazonas er forårsaget af afbrænding af landbrugsarealer, mange i forbindelse med ulovligt jordbrug.

Et uventet land på ranglisten er Indien som nummer 5. Størstedelen af ​​inderne er hinduer, der betragter køer som hellige og afholder sig fra at spise dem. Der er store bøder for at slagte køer i mange indiske stater, og voldsepisoder i forbindelse med smugling af køer er stigende. Indien slagter et stort antal vandbøfler, der eksporteres til lande som Vietnam, Egypten, Malaysia og Saudi-Arabien.

One Comment

  1. Lars Elmbæk

    Er der lavet lignende undersøgelser i forhold med tal fra 60’erne eller 70’erne

Skriv en kommentar