Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder vores drikkevand, der hentes fra undergrunden, for Danmarks guld. DANVA kæmper for grundvandsparker som værn mod miljøfarlige stoffer, der i stigende grad findes i grundvandet. Men beskyttelsen af drikkevandet afhænger i sidste ende af politisk vilje

Der mangler konkrete initiativer i regeringsgrundlaget til at beskytte grundvandet mod miljøfarlige stoffer. Foto: Engin Akyurt/Unsplash

Midt i maj afholdt DANVA en konference på Christiansborg om nødvendigheden af oprettelse af grundvandsparker til beskyttelse af drikkevandet. I en pressemeddelelse 15. maj 2023 udtalte DANVAs formand, Lasse Frimand Jensen:

”Vi håber, at konferencen på Christiansborg i dag kan medvirke til at overbevise politikerne om, at de skal beskytte drikkevandet en gang for alle. Beskyttelsen af danskernes drikkevand afhænger simpelthen af den politiske vilje.”

”Faktum er nemlig, at brug af pesticider og andre kemikalier udgør en alvorlig trussel for drikkevandet. Over halvdelen af vores drikkevandsboringer indeholder spor af kemikalier og pesticider – det handler både om forbudte og tilladte stoffer”

DANVAs formand, Lasse Frimand Jensen. Pressefoto

Bevarelsen af danskernes rene drikkevand er skrevet ind i regeringens grundlag. Det omhandler bl.a. grundvandsparker, som er større sammenhængende arealer, der er friholdt for aktiviteter med kemikalier og pesticider. Men der mangler i regeringsgrundlaget konkrete initiativer til at beskytte disse grundvandsparker mod miljøfarlige stoffer.

Uddrag fra regeringsgrundlaget fra december 2022 for sammenskudsregeringen

”Vi er glade for statsministerens fokus på drikkevandet, og at regeringen i sit grundlag ønsker at passe på det. Men for at hensigterne kan blive til virkelighed, så foreslår vi, at det er staten, der skal stå for udpegningen af grundvandsparkerne. Grundvandskortlægningen er allerede på plads og er et stærkt fundament at bygge på. Man skal prioritere områder af strategisk vigtighed, og de skal defineres som en bunden opgave. Det lokale engagement kan fortsat være stort, da der ikke behøver at være en modsætning imellem statslige rammer og frivillighed og lokal involvering,” siger Lasse Frimand Jensen.

Erfaringer viser tværtimod, at det er klare rammer og mål, som kan være fremmende for et frugtbart samarbejde om grundvandsbeskyttelsen.

”Men kommer man ikke i mål med samarbejdet om beskyttelsen af grundvandsparkerne, så har vi brug for, at Christiansborg indfører mulighed for, at myndighederne kan ekspropriere jord til grundvandsbeskyttelse,” siger Lasse Frimand Jensen.

Brug af pesticider og andre kemikalier udgør en alvorlig trussel for det rene drikkevand. Foto: Giorgio Trovato/Unsplash

DANVAs medlemmer, vandselskaberne, kæmper hver dag for at holde de miljøfarlige stoffer væk fra danskerne drikkevand. Vandværkerne er underlagt streng kontrol og leverer kun drikkevand, der overholder kvalitetskravene.

”Det er helt afgørende at oprette grundvandsparker, hvor hensynet til drikkevandet er obligatorisk, og hvor disse strategisk vigtige arealer holdes fri for forurenende aktivitet,” siger Lasse Frimand Jensen, og tilføjer:

”Faktum er nemlig, at brug af pesticider og andre kemikalier udgør en alvorlig trussel for drikkevandet. Over halvdelen af vores drikkevandsboringer indeholder spor af kemikalier og pesticider – det handler både om forbudte og tilladte stoffer.”

DANVA foreslår, at grundvandsparkerne finansieres centralt fra via statsmidler. Det kan samtidig undersøges, om der er muligheder i medfinansiering via investorer. DANVA har sammen med Den økologiske Jordbrugsfond og Danske Vandværker rakt ud til den danske finansielle sektor med henblik på at få afdækket fonde og pensionskassers interesse for at investere i arealer til bl.a. grundvandsbeskyttelse.

Bannerbillede: Det kemiske landbrug er den helt store trussel, der indtil nu har forurenet mere end halvdelen af alle drikkevandsprøver med rester af sprøjtegifte. Privatfoto

Visited 5 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Hmm… de fleste kan da godt se, at Mette Frederiksens fine udmeldinger blot er fremsat for, at medierne skal ha’ noget pænt at skrive om, for realiteten er, at Venstre kun er gået med i den nuværende flertalsregering for at sikre, at landbruget ikke bliver pålagt CO2 afgifter, og at der ikke bliver indført begrænsninger i bøndernes frie ret til, at de helt uhæmmet kan anvende sprøjtegifte.

Skriv en kommentar