Landbruget ødelægger atter livet i Limfjorden

Limfjordbund_Foto_DR

Iltsvindet er så omfattende, at muslingefiskeriet har måttet indstilles før tiden i år. Foto: DR.

Nu gisper livet i Limfjorden for alvor efter luft. Bunden begynder at ligne en masse-grav, for store dele af Danmarks største fjord er uden ilt. Muslinger og bunddyr er begyndt at dø, og stimevis af døde fisk skyller op langs bredderne.

Iltsvindet er det værste i femten år. Det skriver DR Midt Vest 30. juli 2014.

Naturstyrelsen har de sidste to dage været på togt med miljøskibet Limgrim, og situationen er stærkt forværret siden sidste uge.

Hele 30 procent af Limfjorden er nu ramt af kraftigt iltsvind, fortæller miljøtekniker Bent Jensen fra miljøskibet: – Der var også udbredt iltsvind i 2006 og 2008, men vi skal helt tilbage til 1999 for at finde et år, hvor det var lige så slemt som i år, siger han.

De skatteyderfinansierede vandmiljøplaner har angiveligt reduceret landbrugets forurening med kvælstof med 40 procent og endnu mere for fosfor. Alligevel er det ikke nok til, at fjorden kan stå igennem en sommer med så hedt vejr.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.