Hvis EU-støtten til de europæiske jordejere beskæres som planlagt over de kommende syv år, vil tusindvis af danske landbrug gå på tvangsauktion, de tilbageværende banker vil lukke på stribe, og hele samfundet rystes i sin grundvold.

Sådan præsenterer JP 19.2 og Pol. 22.2 det skræmmende fremtidsscenarie for det danske samfund i en analyse, der er propfyldt med tal og procenter. De skal vise, hvor forfærdelig en fremtid der venter os alle, hvis EU begynder at spare på milliardstøtten.

Men tallene er nøje udvalgt af det såkaldte “Videncenter” for landbrug, der drives af den private lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer.

Videncentret ser det som sin “mission” at være en afgørende drivkraft i udviklingen af et konkurrencedygtigt landbrug, og man ser det som sin “vision” at gøre viden til forretning. Der er altså på ingen måde tale om uafhængig – eller bare neutral – vidensformidling, men om effektiv propaganda for fortsat støtte til danske jordejeres private økonomi.

Centrets bestyrelse består udelukkende af tunge “politiske” topfolk fra landbrugets forskellige organisationer, og centrets fagfolk sender ikke en eneste pressemeddelelse, analyse eller rapport ud i medieverdenen, før den har været til kvalitetssikring på Axelborg hos landbrugets spindoktor no.1, direktør Søren Gade.

For bare to måneder siden offentliggjorde det uafhængige FødevareØkonomisk Institut ved Københavns Universitet sin årlige status over landbrugets økonomi. Instituttet dokumenterede helt anderledes sagligt, at “den øgede indtjening i jordbruget som helhed i både 2012 og 2013 vil givetvis styrke jordbrugets kreditværdighed. Det er gunstigt; dels af hensyn til muligheden for at finansiere investeringer; dels med henblik på at skabe luft til år med ringere indtjening”.

I kontante tal drejede det sig om et overskud på 7,3 milliarder kroner til de danske jordejere i 2012 og med en forventet stigning til 9,4 milliarder kroner i 2013.

Det er de bedste resultater i dette århundrede, og den positive udvikling fik disse ord med på vejen af fødevareminister Mette Gjerskov: ”Landbruget er vigtigt for den danske eksport og for udkantsområderne, så denne her flotte prognose er med til at give hele landet et løft på et tidspunkt, hvor det er tiltrængt”.

Der er ikke noget galt i, at landbruget har folk ansat til at male Fanden på væggen og fremtiden kulsort, men hos medier som Jyllands-Posten og Politiken bør der skelnes skarpt mellem viden og propaganda. Ellers ender beslutningstagere og offentlighed på Herrens Mark, når der skal diskuteres fortsat kontanthjælp til de europæiske jordejere.

Comments are closed.