Så stiger kødindustriens forbrug af vores lægemidler atter (blå søjler), mens vores eget forbrug (grønne søjler) fortsat falder. Der kan næppe herske tvivl om, hvor fremtidens antibiotikaresistente bakterier vil komme fra. Kilde: DANMAP 2020

Trods snarligt EU-forbud mod anvendelsen af tungmetallet zink i svinekødsindustrien, så er forbruget atter steget med cirka 4% fra 2019 til 494 tons i 2020. Også forbruget af antibiotika i den danske svineindustri er steget med 4,5% fra 2019 til 2020. De danske svineproducenter står for 75% af det samlede veterinære forbrug af antibiotika. Det fremgår af den årlige DANMAP-rapport over antibiotika-forbruget til produktionsdyr og mennesker i Danmark

Brugen af medicinsk zinkoxid i svin fra 2011 til 2020. Kilde: DANMAP.org

Fra juni 2022 skal forbruget af tungmetallet zink som tilsætning i foder til produktionsdyr i EU ophøre for at stoppe forureningen af miljøet og dyrkningsjorden, og fordi brug af stoffet kan føre til udvikling af resistens. Som vanligt har kødindustrien i Danmark fået lov til at søge forureningen bekæmpet ad frivillighedens vej, men med et elendigt resultat.

Nogle svinefabrikker producerer allerede kød uden brug af medicinsk zink, men de mindre dygtige fabrikker er stadig i overtal, selv om branchen har søsat flere initiativer og arbejder gennem bl.a. forskellige statsfinansierede forskningsprojekter på at finde alternativer til brug af medicinsk zink, som ikke kræver øget forbrug af antibiotika. Det kan forudses, at branchen i 2022 vil søge om dispensation til at fortsætte forureningen med zink.

Svinebranchen opfylder heller ikke nyt reduktionsmål for antibiotika

Fra 2019 til 2020 er forbruget af antibiotika til produktionsdyr målt i kilo steget med 4,5%, trods en aftale om at reducere forbruget med mindst 2% om året. Den danske svineproduktion står for 75% af det samlede veterinære forbrug af antibiotika.

En ny handlingsplan havde som mål, at antibiotika-forbruget til svin målt i kilo skal reduceres med 2% om året mellem 2019 og 2022 set i forhold til forbruget i 2018. Med den målte stigning i forbruget mellem 2019 og 2020 er målet for handlingsplanens første år således ikke nået, og det betyder, at der skal reduceres med yderligere 6,5% oveni de aftale 2% fra 2020 til 2021. Det går svinekødsindustrien næppe med til, så handlingsplanen må vurderes at være faldet til jorden, inden den overhovedet er begyndt at virke. Myndighederne er udmærket klar over dette, men udtrykker sig mere diplomatisk om fiaskoen:

”Efter en længere årrække med fald i antibiotikaforbruget til svin, er det ærgerligt at udviklingen ikke fortsatte i 2020. Det kan gøre det vanskeligt for svineproducenterne at nå målet for handlingsplanen i 2022”, siger specialkonsulent Birgitte Borck Høg i en pressemeddelelse fra DTU Fødevareinstituttet.  Høg er medlem af styregruppen for de årlige DANMAP-rapporter.

Svinekødsindustrien er fortsat den helt store forbruger af lægemidler. Det skyldes de unaturlige forhold på svinekødsfabrikkerne, hvor småsvin hyppigt får behandlingskrævende diarre, fordi de fjernes for tidligt fra soen. Grafik fra årets DANMAP-rapport

Læs mere

DANMAP-programmet har siden 1995 overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. DANMAP er blandt de ældste overvågningsprogrammer i verden inden for antibiotika og resistens.

Hent DANMAP-rapporten for 2020 fra DANMAP’s website. På websitet er også et faktaark om antibiotikaresistens.

Læs desuden om udviklingen i det humane antibiotikaforbrug i en pressemeddelelse på DANMAP-websitet: Forbruget af antibiotika i Danmark faldt yderligere under covid-19.

Andre highlights fra DANMAP 2020

  •     I 2020 er 47% mere antibiotika brugt til behandling af dansk fjerkræ end året før. Stigningen skyldes særligt mange sygdomsudbrud i kyllingeflokkene. Forbruget til kyllinger er dog generelt meget lavt.
  •     22% mindre antibiotika er brugt i 2020 i opdrættet af fisk end året før. Det skyldes formentligt, at gunstige vejrforhold har udløst færre antibiotika-krævende sygdomsudbrud.
  •     Antibiotika-forbruget i minkbranchen i 2020 var på kurs mod et lavere niveau end året før. Forbruget ophørte naturligvis helt i slutningen af 2020, efter de fleste danske mink var blevet aflivet.

Kommentarer

  1. Jørn From

    Frivillig aftale og landbrug i samme sætning?
    Pyt med det Axelborg er vel klar til at kræve en dispensation.

  2. Pingback: To døde af blodforgiftning efter smitte med svineMRSA CC398 i 2021 | Gylle.dk

  3. Pingback: Svinedebatmøde: Det er de andre, der bruger for megen antibiotika | Gylle.dk

Skriv en kommentar