Minkavler Martin Merrild kræver flere penge til sine medlemmer af Landbrug Fødevarer hvis de skal undlade at bruge sprøjtegifte i områder hvor Aarhus Kommune henter sit drikkevand Foto Landbrug Fødevarer

Landbrug & Fødevarer mener, at det ikke er dokumenteret, at der er en særlig risiko ved at sprøjte med godkendte og lovlige sprøjtegifte, og den private interesseorganisationer er så ”rystet” over Aarhus Kommunes faglige vurdering, at man nu slæber Miljø- og Fødevareklagenævnet for retten i sagen om det sprøjteforbud, som en gruppe landmænd protesterer imod omkring Beder i Aarhus Kommune.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, den 20. juni 2019. Imidlertid er det i virkeligheden utilfredshed med den økonomiske erstatnings størrelse, der ligger bag aktionen.

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at Aarhus Kommune har valgt en alt for lille erstatning til de berørte landmænd. Man insisterer på, at landmændene skal have flere penge, hvis de skal pålægges at skåne drikkevandet for deres sprøjtegifte. Ellers skal han bare kunne sprøjte videre.

“Vi tager gerne drøftelsen med stat og kommuner om at bruge den jord landmændene dyrker til andre formål. Eksempelvis har vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening foreslået at tage mange tusinde hektar jord ud. Men det skal gøres med fagligheden i orden, og landmanden skal have fuld erstatning for den jord, han har købt til markedspris og ikke bare blive tromlet af en kommune,” siger Martin Merrild.

Landbrug Fødevarer hævder at godkendte sprøjtegifte ikke kan forurene drikkevandet syd for Aarhus Hvis det alligevel kan er det myndighedernes problem ikke landbrugets

Kræver beviser

Interesseorganisationen har besluttet at betale advokatsalærerne, så de berørte landmænd kan rejse en sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet for retten. Man står komplet uforstående over for, at klagenævnet har anerkendt et sprøjteforbud fra kommunen, selvom det er sket med stemmerne 7-1.

Ifølge L&Fs jurister og ”faglige” eksperter er forbuddet vedtaget på et forkert grundlag, da kommunen ikke har dokumenteret, at der skulle være en særlig risiko ved brug af ellers godkendte sprøjtegifte på netop de arealer. Argumentationen går på, at ingen af de godkendte sprøjtegifte er fundet i drikkevandet indtil videre, så derfor er der ingen saglig grund til at forbyde sprøjteriet. Derfor indbringer L&F på vegne af de ni landmænd nu afgørelsen for retten.

Minkavler Martin Merrild, der er formand i Landbrug & Fødevarer, siger:

“Det er helt normalt, at landmænd rundt om i landet bliver enige med både kommuner og vandværker om at finde en god løsning, hvis der er et ønske om fx sprøjtefri zoner. Samarbejde bakker vi op om. Men vi vil ikke finde os i at kommunerne bare ruller hen over landmanden med krav uden at vurdere, om der er andre mindre indgribende løsninger.”

Aarhus Kommunes argument for et total sprøjteforbud uden tidsbegrænsning er ifølge L&F for vidtgående, fordi der ikke kan sættes lighedstegn mellem den måde, man arbejdede på i landbruget tidligere og så i dag, hvor de godkendte midler er underlagt den skrappeste godkendelse.

“Der skal være tillid til, at statens godkendelse af sprøjtemidler er i orden, og nutidens godkendte midler ingen risiko udgør for drikkevandet. Det bør kommunerne også have tillid til.  Ellers bliver det regulering på frygt og følelser i stedet for faglighed,” siger Martin Merrild.

Samtidig med at Landbrug & Fødevarer stævner klagenævnet, støtter man også medlemmerne i Taksationskommissionen, der skal behandle kommunens udmåling af erstatningerne. I sidste ende bliver det forbrugerne, der kommer til at betale ekstra for at slippe for landbrugets sprøjtegifte i deres drikkevand.

Kommentarer

 1. Det er grotesk, beviserne finder man først når det er for sent, og grundvandet er forurenet.

 2. Preben Rasmussen

  Måske L&F skulle interessere sig for hvorfor Bayers køb af Monsanto og Roundup-produktionen og de retssager der er kommet i kølvandet, har udviklet sig til en økonomisk møllesten, der truer med at trække Bayer i dybet økonomisk.

  I stedet for at retsforfølge Århus kommune for at varetage ansvaret for vores og fremtidige generationers drikkevand.

  https://finans.dk/erhverv/ECE11378615/bayer-taber-endnu-en-roundupsag-skal-betale-milliarder/?ctxref=ext

 3. Vinnie holm

  Det konventielle landbrug bør tage sig i vare for ikke at provokere den øvrige befolkning i dk. Tordenskyerne begynder at samle sig over deres hoveder!

 4. Stor respekt for Århus kommune, som vælger at tage ansvar.
  L&F må kollektivt oppe sig, og aflæse ønsker fra en stadig voksende gruppe af personer, som ønsker, at der bliver taget bedre hånd om vores natur herunder de jorde som bruges af landbruget.

  I takt med at befolkningen bliver mere og mere bevidste, så ændres livsstilen naturligt. Flere skifter madvaner og indføre fx kødløse dage. Eller køber mere og mere bevidst ind, hvor klimaaftryk og indhold af diverse sprøjtemidler er afgørende.

  Så i stedet for krampagtigt at holde fast i konventionelt landbrug, så kanalisere midler over til denne grønne udvikling.

 5. Torben Aagesen

  Smid Martin Merrild ud af Danmark, De skal ikke have en eneste øre mere – tværtimod burde de betale for deres skader de påfører os andre, med deres brug af sprøjtemidler.

 6. Erling Ørsted Hansen

  Stop sprøjtning STRAKS

 7. peter kocsis

  Hvorfor bruger man ikke bandeloven til at opløse Landbrug og fødevarer?

Skriv en kommentar