Lolland dropper rottegift i naturen

Rotte

Den brune rotte kan være en plage i det åbne landbrugslandskab, hvor der ligger masser af gnaverføde, men den bør aldrig bekæmpes med gift.

Fuglevennerne i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) roser Lolland Kommune, fordi fuglefarlige rottegifte i det åbne landskab er blevet fjernet og erstattet med smækfælder. Det sker efter, at DOF havde advaret kommunen om risikoen ved giftudlægningen, der er en alvorlig trussel imod rovfugle og ugler.

En lang række såkaldte giftstationer med langsomt virkende rottegifte er blevet fjernet fra grøftekanterne i den østlige del af Lolland Kommune. I stedet er rottegiftene erstattet af smækfælder, der dræber de uønskede gnavere, og som ikke kræver utilsigtede dødsfald blandt rovfugle og ugler.

Kommunens ændrede strategi kommer, efter at DOF med dokumentation fra flere undersøgelser har påpeget, at brug af rottegifte i det åbne landskab udgør en trussel for en lang række arter af rovfugle og ugler.

Lolland huser Danmarks største regionale bestand af havørne, og rottegifte i terrænet vil være en tikkende bombe under de store rovfugle.

– Vi har erstattet alle vores giftstationer langs op imod 110 kilometer grøfter med cirka 50 kasser, hvori der er smækfælder. Vi har ikke turdet risikere en dårlig sag med en giftdød havørn eller en anden rovfugl, så nu forsøger vi udelukkende at bekæmpe rotterne mekanisk i det åbne landskab, siger Bent Lund, der er teknisk assistent i Lolland Kommune.

Kampen mod den brune rotte, der er et stort problem på Lolland med øens mange marker med sukkerroer, vil fortsætte langs grøfterne, men det vil ske i større pagt med omgivelserne uden brug af gifte.

– Vi har cirka 1.000 kilometer grøfter i kommunen, og der er mange steder så talstærke rottebestande, at rotterne i stor stil søger mod huse. Nu fortsætter vi kampen, men vi løser problemerne mekanisk. Smækfælderne, der kun skal tjekkes hver anden eller tredje dag, skal bruges langs alle vores grøfter de næste cirka 10 år, siger Bent Lund.

RottegiftDodrovfugl_Pandion

I de senere år er der fundet flere forgiftede rovfugle i landskabet, bl.a. fjeldvåger, men ofte er der tale om målrettet forfølgelse, hvor der udlægges forgiftede ådsler for at ramme rovfuglene. Foto: Pandion/DOF.

DOF glæder sig over, at ørne, musvåger, kærhøge, glenter, tårnfalke og ugler, der æder mange mus og rotter, nu slipper for risikoen for at få rottegift i sig på øen.

Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at et stort antal dyr og fugle får rottegift i kroppen i områder, hvor der bliver brugt gift mod rotter. Man kan ikke begrænse spredningen af giftene.

De fleste undersøgelser af dødfundne rovfugle og rovdyr i områder, hvor rotter bliver bekæmpet med gift, dokumenterer, at mellem 60 og 100 procent af de døde rovfugle og rovdyr har rottegift i kroppen.

Læs mere om rottegift og rovfugle.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.