Foto: Sikahjorten, der sjældent lader sig se, er en af de vildtarter, der fremover vil kunne nedlægges på betalingsjagter i Gribskov. Foto: Søren Wium-Andersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver om de eksklusive kongejagter i danskernes skove:

Søren Wium-Andersen.

Artiklen ”Kongeskove åbnes for jagt” i FAA den 19.08. fik mig umiddelbart til at tænke på kreative styrelser. For nu åbner Naturstyrelsen op for flere betalingsjagter i Civillisteskovene, hvor kongehuset har jagtretten, og hvor styrelsen gennem årtier har undladt at udleje jagten. I 2015 bragte Danmarks Radio en række artikler om den kreative styrelses adfærd på området med titler som fx ”Statsansatte rejser landet tyndt for at gå på jagt” og ”Topembedsmand er i dobbeltrolle om kongelige jagter”.

De 214 skove, som er omfattet af Civillisteloven, har et samlet areal på over 57.000 hektar. I det omfang jagtretten ikke udnyttes af kongehuset, drives jagten af styrelsens egne ansatte og anvendes til repræsentationsjagter. Men efter DR’s artikler ændrede styrelsen sin jagtpolitik på området, og ministeren erkendte i et svar til Folketinget, at det var korrekt ” at medarbejdere rejser rundt til andre enheder for at deltage i jagterne”. Efter et møde i Hofmarskallatet skrev styrelsen i et referat: ”…at Kongehuset så længe de fleksibelt kan få leveret de jagter de har ønske om forskellige steder i landet, ikke ønsker at blande sig i Naturstyrelsens vildtforvaltning.” Helt i tråd hermed meldte den lokale skovrider i Nordsjælland ud i 2016 både på et jægerforums- og senere på et skovbrugerrådsmøde, at jagten i Gribskov ville blive udlejet i form af dagjagter i den kommende jagtsæson i det omfang, kongehuset ikke selv benytter deres jagtret. Betalingsjagterne i Gribskov blev dog sat i bero og der blev i stedet i slutningen af jagtsæsonen i januar 2017 afholdt en jagt med 75 inviterede jægere. I klar modstrid med en pressemeddelelse fra en tidligere miljøminister, der varslede, at repræsentationsjagterne skulle afskaffes.

Der blæses “Jagt forbi” for de eksklusive kongejagter.

Men hvorfor startede en øget udlejningen af dagjagter på statens arealer ikke i 2016? I det år blev der aftalt en ny ”Naturpakke 2016”. For ikke at fjerne de biologiske værdier ved at fælde gamle træer i statens skove, var der indført et midlertidigt hugststop. Det blev ophævet for at sikre finansieringen af Naturpakken med styrelsens egne midler. Jeg finder det meget kreativt, at Naturstyrelsen ikke gjorde partene bag Naturpakken opmærksom på, at der allerede var forhandlinger i gang, der ville øge styrelsens indtægter betydeligt ved udleje af jagten i civillistens skove.

I den seneste pressemeddelelse fra den 16. august i år varsler styrelsen tydeligt, at styrelsen ikke agter at leve op til tidligere ministerløfter om, at civillistens skove skal udlejes. Nej, den kreative styrelse laver et forsøg med 6 mindre jagter på to distrikter og undlader at udleje jagten i resten af de skove, der ellers var i spil og i hvilke styrelsen selv beholder jagten. Jeg finder det pinligt. Og ærgerligt, at den politiske gruppe bag ”Naturpakke 2016” ikke i stedet fik anvendt de nye jagtindtægter til at bevare de gamle træer i skovene, men i stedet bestemte at lade gamle træer finansiere Naturpakken. Måske fordi en kreativ styrelse har tilbageholdt oplysninger for forligskredsen?

Comments are closed.