Merrild og ministeren betalte halv mio. kr. for FAO-rapport

Her er dokumentationen for Merrilds dobbeltspil. Kilde: aktindsigt hos Fødevarestyrelsen, J.nr. 2019-15-410-02526 .

Den ”verdensomspændende ros af dansk griseproduktion”, som ifølge formand Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer er leveret i en ”FN-rapport”, viser sig at være betalt af L&F og Miljø- og Fødevareministeriet i fællesskab.

Gylle.dk har tidligere påvist, at rapporten ikke – som påstået af Landbrug & Fødevarer – er udarbejdet af ”utallige internationale forskere” men af 11 danske fagpersoner med tilknytning til svineindustrien. Den er heller ikke udgivet af FN, men af FAO og Miljø- og Fødevareministeriet.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, har givet et urigtigt billede af informations-pjecen fra FAO i sit ugebrev til alle L&F-medlemmer.

Nu viser det sig, at rapporten i virkeligheden også er betalt med mere end en halv million kroner af lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen.

Informationspjece

En aktindsigt i ministeriet afslører regninger for ”production, printing and distribution” på tilsammen 56.920 USD, et beløb der modsvarer 376.787,63 kr. Der er tale om en faktura direkte fra FAO til Miljø- og fødevareministeriet.

Dertil kommer en opkrævning på 21.913,75 USD som betaling for en særlig kinesisksproget version af rapporten. Den er betalt af Landbrug & Fødevarer. Beløbet svarer til 145.060,26 kr., så de direkte produktionsomkostninger løber op i 521.847,89 danske kroner. Dertil skal lægges løn- eller honorarudgifterne til de 11 bidragsydere (se nedenfor).

Det fremgår ikke af det 56 sider store ”information product”, at rapporten er betalt af Landbrug & Fødevarer og Miljø- og Fødevareministeriet i fællesskab. Rapporten fremstår som udarbejdet, produceret og udsendt af FAO i Rom, hvilket Landbrug & Fødevarer også har gjort gældende i formandens nyhedsbrev.

FAO fralægger sig ansvaret

Landbrug & Fødevarer betalte 145.060,26 kr., for en kinesisk oversættelse af informationspjecen.

Rapporten, der blev udsendt i februar 2019, er begejstret blevet promoveret af minkavler og kyllingeproducent Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

I sit ugentlige nyhedsbrev 22. februar til medlemmerne af Landbrug & Fødevarer omtaler Merrild rapporten som ”den verdensomspændende ros af dansk griseproduktion”. Han lancerer den som en ”FN-rapport”, til trods for at den er udsendt af FAO og Miljø- og fødevareministeriet.

I øvrigt gør FAO det udtrykkelig klart allerede på side 2, at der er tale om et “informations-produkt”, og at ”the views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO or FVST.”

Man fralægger sig altså ethvert ansvar for alle påstande og konklusioner i produktet. Forfatterne står alene med ansvaret.

Grove udfald mod medierne

Merrild benyttede også rapporten til et voldsomt udfald mod de danske medier. Han skriver i sit nyhedsbrev:

”Endnu engang kan vi dog konstatere, at mens medierne gerne griber kritiske historier om landbruget uden alt for stærke faglige fundamenter, er interessen for at fortælle positive historier mærkbart mindre – på trods af vi her har utallige internationale forskeres blåstempling af dansk griseproduktions indsats.”

Påstanden om rapportens ”utallige internationale forskeres blåstempling” etc. er grebet ud af den blå luft. Rapporten er udarbejdet af 11 danske videnspersoner med større eller mindre tilknytning til svineindustrien i Danmark. Heraf er 3 ansat hos Landbrug & Fødevarer, 3 hos Den Danske Dyrlægeforening og de øvrige 5 fordeler sig med 2 fra DTU, 2 fra Fødevarestyrelsen og en fra Statens Serum Institut. Dertil kommer, at man selv har afholdt alle udgifter til produktet.

Læs mere om Merrilds raseri og se nyhedsbrevet her:

Chefkonsulent Trine Vig Tamstorf bagatelliserer formandens letfærdige omgang med faglighed og fakta. Fotot: L&F.

Hår i suppen

Hos Landbrug & Fødevarer ser man ikke de store problemer i formandens liberale omgang med fakta.

Chefkonsulent Trine Vig Tamstorf har svaret på kritikken i bladet Effektivt Landbrug 16. marts i et indlæg med overskriften ”Tjener, der er hår i min suppe!”

Tamsdorf indleder sit forsvar på denne måde:

”Tankerne falder med det samme på det gamle udsagn »Tjener, der er hår i min suppe«, når man læser Keld Hansens indlæg i Effektivt Landbrug om FAO’s, FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation nye rapport om den danske griseproduktions indsats med at reducere antibiotikaforbruget og håndtere udfordringer med resistente bakterier.”

Og hun bedyrer beroligende: “Der er hverken tale om manipulation eller bestikkelse, når Danmarks griseproduktion fremhæves af FAO.”

Læs hele indlægget her.

Udgifterne til ”FN-rapporten”

Produktion, tryk og distribution – se faktura fra FAO                                                           376.787,63 kr.

Kinesisksproget version af rapporten                                                                        145.060,26 kr.

DTU: 2 medarbejdere (skønnet tidsforbrug), medd. pr. mail                                       30.900 kr.

Den Danske Dyrlægeforening: 3 medarbejdere                                                 afviser at oplyse udgifterne

Landbrug & Fødevarer: 3 medarbejdere                                                              besvarer ikke henvendelsen

Fødevarestyrelsen: 2 medarbejdere                                                                     udgiften kan ikke opgøres*)        

Statens Serum Institut: 1 medarbejder har brugt ca. 45 timers arbejdstid. Ved en overlægetimeløn på 600 kr. giver det en udgift på      27.000 kr. kr.  

*) Fødevarestyrelsen oplyser i svar på aktindsigt, at man ikke har bogført udgifter på enkeltopgaver og derfor ikke kan opgøre disse. Fødevarestyrelsen har heller ikke mulighed for at oplyse et retvisende estimat for de pågældende udgifter, netop fordi de ikke bliver opgjort særskilt.

Comments

comments

2 kommentarer til Merrild og ministeren betalte halv mio. kr. for FAO-rapport

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.