Millioner af kroner til svenske fiskere i sælerstatning

Graasæl_lOW

Gråsælen er i fremgang. Foto: Jan Skriver.

Mens danske fiskere indtil videre ikke kan få kompensation for de skader, sælerne forvolder på både deres redskaber og fangster, så ser det anderledes ud i Sverige. Netop nu er der således 15,7 mio. kroner på vej til en række fiskere som erstatning for sælernes hærgen. Det skriver fiskeritidende.dk 25. august 2014.

I en pressemeddelelse fra Havs- og Vattenmyndigheten nævnes det, at problemerne med skader forårsaget af sælerne er blevet øget i de seneste år. Fremfor alt er det stigningen i antallet af gråsæler i Østersøen, der er årsagen, nævnes det.

Spreder sig mod syd
Den største erstatning ydes i Norrbotten, hvor fiskerne får 2,3 mio. kroner, men også fra Länsstyrelsen i Kalmar og Blekinge ydes milliontilskud i form af 1,9 mio. kroner til fiskerne. I Skåne ydes der 1,2 mio. kroner i støtte til fiskerne.

Fiskerne har haft mulighed for at få erstatning siden 2012 fra HaV, der i 2014 har afsat 20 mio. svenske kroner til erstatning og forsøg med redskaber, der kan fiske uden problemer med sælerne. Pengene udbetales til de enkelte Länsstyrelser, som derefter udbetaler dem til fiskerne. Det er dog ikke alle millionerne, der går til erstatning. For det er ikke en langsigtet løsning.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.