Graasæl_lOW
Gråsælen er i fremgang. Foto: Jan Skriver.

Mens danske fiskere indtil videre ikke kan få kompensation for de skader, sælerne forvolder på både deres redskaber og fangster, så ser det anderledes ud i Sverige. Netop nu er der således 15,7 mio. kroner på vej til en række fiskere som erstatning for sælernes hærgen. Det skriver fiskeritidende.dk 25. august 2014.

I en pressemeddelelse fra Havs- og Vattenmyndigheten nævnes det, at problemerne med skader forårsaget af sælerne er blevet øget i de seneste år. Fremfor alt er det stigningen i antallet af gråsæler i Østersøen, der er årsagen, nævnes det.

Spreder sig mod syd
Den største erstatning ydes i Norrbotten, hvor fiskerne får 2,3 mio. kroner, men også fra Länsstyrelsen i Kalmar og Blekinge ydes milliontilskud i form af 1,9 mio. kroner til fiskerne. I Skåne ydes der 1,2 mio. kroner i støtte til fiskerne.

Fiskerne har haft mulighed for at få erstatning siden 2012 fra HaV, der i 2014 har afsat 20 mio. svenske kroner til erstatning og forsøg med redskaber, der kan fiske uden problemer med sælerne. Pengene udbetales til de enkelte Länsstyrelser, som derefter udbetaler dem til fiskerne. Det er dog ikke alle millionerne, der går til erstatning. For det er ikke en langsigtet løsning.

Comments are closed.