En frigivelse af interne e-mails har afsløret, at den amerikanske landbrugskemigigant Monsanto manipulerede studier af virksomhedens ukrudtsmiddel Roundup. Eksperter mener, at produktet er kræftfremkaldende – og konsekvenserne for virksomheden kan blive alvorlige. Det skriver Der Spiegel Online, 24. oktober 2017.

 

Nogle virksomheders omdømme er så dårligt, at offentligheden på forhånd har lave forventninger, når det kommer til deres etiske og forretningsmæssige adfærd. Dette gør det dog ikke mindre chokerende, når beskyldningerne mod dem så bekræftes.

Landbrugskemigiganten Monsanto er under beskydning, fordi virksomhedens ukrudtsmiddel Roundup (med den aktive ingrediens glyphosat) mistænkes for at være kræftfremkaldende. Tilladelsen til at sælge kemikaliet i EU udløber den 15. december i år, og medlemsstaterne skulle onsdag den 25. oktober beslutte, hvorvidt den skal fornys yderligere 10 år. Og nu er den langvarige strid blevet skærpet på grund af frigivelsen af afslørende dokumenter.

Monsantos strategier for at hvidvaske glyphosat er blevet afsløret i interne e-mails, præsentationer og memoer. Men endnu værre er, at disse ”Monsanto papirer” antyder, at virksomheden ikke engang ved, hvorvidt Roundup er uskadeligt eller ej for menneskers helbred.

”Man kan ikke sige, at Roundup ikke er kræftfremkaldende”, skrev Donna Farmer, toksikolog hos Monsanto, i en email. ”Vi har ikke udført de nødvendige tests af produktet til at kunne fremsætte den erklæring”.

E-mailen, som blev sendt den 22. november 2003, er en af mere end 100 dokumenter, som en domstol i USA beordrede Monsanto til at frigive som bevisførelse efter at omkring to tusinde sagsøgere krævede kompensation fra Monsanto i flere sagsanlæg. De påstår, at Roundup har forårsaget non-Hodgkin lymfom (lymfekræft) hos dem eller deres familiemedlemmer.

Dokumenterne antyder, at virksomheden skjulte risici, hvilket gjorde frigørelsen af dokumenterne til en katastrofe for virksomheden. Emnet vil højst sandsynligt også være et diskussionsemne hos Bayer, den tyske kemivirksomhed, der er i færd med at overtage Monsanto.

”Monsanto papirerne fortæller en uhyggelig historie om ghostwriting, videnskabelig manipulation og tilbageholdelse af information”, siger Michael Baum, der er partner i advokatfirmaet Baum, Hedlund, Aristei & Goldman, som fører et af de amerikanske søgsmål. Ifølge Baum brugte Monsanto de samme strategier som tobaksindustrien:

”skab tvivl, angrib folk, brug ghostwriting”.

Michael Baum og en gruppe sagsøgere.

Forureningen er overalt

Glyphosat er det mest anvendte ukrudtsmiddel i verden. Virksomheder som Monsanto, Syngenta og Bayer producerer mere end 800,000 tons af substansen hvert år og sælger det rundt omkring i verden. Landmænd bruger det til at ”vaske tavlen ren”, når de forbereder marker til en ny sæson med såning, eller sprøjter det på kartoffel- eller rapsmarker for at slå planter ihjel, før de bliver modne, så høsten bliver nemmere.

Det populære landbrugskemikalie er blevet brugt i mere end fyrre år og kan nu findes næsten overalt: i urinen hos mennesker og dyr, i mælk, i øl, i is, og frem for alt i foderpiller fra USA og Brasilien, som også ender med at blive givet til tyske grise og kvæg.

Glyphosat blev længe anset for at være uskadeligt for det menneskelige helbred, fordi det hæmmer en stofskiftevej, der er essentiel for planter, men som ikke forekommer hos pattedyr. Men er produktet virkelig så uskadeligt? I marts 2015 fremsatte en af verdens højeste autoriteter tvivl om ukrudtsmidlet. Det internationale agentur for kræftforskning (IARC), som hører under WHO, klassificerede glyphosat som ”sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”. Beslutningen udløste søgsmål i USA.

Læs hele artiklen her.

Oversættelse og bearbejdning ved Addie Hansen.

Comments are closed.