Morten Korch lever stadig i bedste velgående – i Nordisk Råd!

Forsiden

Find syv fejl – se løsningen nederst på siden!

Det moderne industrilandbrug kæmper i stigende grad med en række alvorlige sundhedsproblemer, som dels skyldes udefra kommende eksotiske sygdomme, men også epidemiske sygdomsudbrud på grund af det stærkt specialiserede masseopdræt med tusinder af dyr (svin) eller måske titusinder (kyllinger) under samme tag.

Med finansiel støtte fra Nordisk Råd blev der afholdt et nordisk-baltisk seminar om “biosikkerhed” i dagene 6.-8. maj 2014 i Rimbo i Sverige.På seminaret fortalte forskere og embedsmænd om deres erfaringer med biosikkerheden i industriel husdyrproduktion samt fremtidens udfordringer med særlig reference til motivation, uddannelse og de økonomiske aspekter. Rapporten er netop udgivet og kan downloades her.

I betragtning af at den beskedne rapport på 55 sider har været under udarbejdelse i næsten halvandet år må man vel kunne gå ud fra, at både indhold og design er grundigt gennemtænkt? Set i det lys virker rapportens forside gennemført falsk. Emnet taget i betragtning – biosikkerhed i den industrielle husdyrproduktion – er valget af billeder direkte løgnagtigt.

Som en service og uden beregning har gylle.dk fremstillet en retvisende forside til rapporten, som interesserede er velkomne til at downloade og klæbe over den falske idyl på rapporten.

FalskForside_ny

Værsgo – her er de syv fejl rettet. Sådan ser der ud i det industrielle landbrug!

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.