Forsiden
Find syv fejl – se løsningen nederst på siden!

Det moderne industrilandbrug kæmper i stigende grad med en række alvorlige sundhedsproblemer, som dels skyldes udefra kommende eksotiske sygdomme, men også epidemiske sygdomsudbrud på grund af det stærkt specialiserede masseopdræt med tusinder af dyr (svin) eller måske titusinder (kyllinger) under samme tag.

Med finansiel støtte fra Nordisk Råd blev der afholdt et nordisk-baltisk seminar om “biosikkerhed” i dagene 6.-8. maj 2014 i Rimbo i Sverige.På seminaret fortalte forskere og embedsmænd om deres erfaringer med biosikkerheden i industriel husdyrproduktion samt fremtidens udfordringer med særlig reference til motivation, uddannelse og de økonomiske aspekter. Rapporten er netop udgivet og kan downloades her.

I betragtning af at den beskedne rapport på 55 sider har været under udarbejdelse i næsten halvandet år må man vel kunne gå ud fra, at både indhold og design er grundigt gennemtænkt? Set i det lys virker rapportens forside gennemført falsk. Emnet taget i betragtning – biosikkerhed i den industrielle husdyrproduktion – er valget af billeder direkte løgnagtigt.

Som en service og uden beregning har gylle.dk fremstillet en retvisende forside til rapporten, som interesserede er velkomne til at downloade og klæbe over den falske idyl på rapporten.

FalskForside_ny
Værsgo – her er de syv fejl rettet. Sådan ser der ud i det industrielle landbrug!

 

Comments are closed.