Bornholm_vej
Her er svinepladsen, det hele drejer sig om. I strid med reglerne er den ikke overdækket.

Overalt i landet, hvor der ligger større svineindustrier, er der risiko for lokale sammenstød, hvis svinefabrikanterne sjusker med deponering af døde svin. Vi bringer her en dokumentation for problemet i form af en såkaldt ”Bekymringsskrivelse til Fødevare-styrelsen vedr. smitterisiko fra døde grise uden tildækning på nabogård”, som Bente Westh i Nexø sendte med de viste billeder den 22. december 2015.

”I forbindelse med, at vi de sidste par måneder har haft en tilløbende kat, som har valgt at holde til hos os, og slå sig ned på vores terrassebord og stole, har vi flere gange set, at den har blod i hovedet, og på forpoterne. Vi har set, at den har sin gang hen mod gården ved siden af os. Vi har derfor ledt i området, for at finde kilden til dette.

På Nørregård, Brandsgårdsvejen 17, Poulsker, 3730 Nexø, fandt vi tirsdag den 15/12–2015, fem døde svin, som lå i den indhegning, hvorfra de afhentes. Fredag, den 18., var vi forbi igen. Ovenpå de svin der lå der fra tirsdag, var der yderligere tilført 5-6 svin. Ovenpå dem alle sad den kat, som holder til på vores bord og stole. Søndag, har vi observeret, at de samme svin stadig ligger der. De blev afhentet mandag morgen den 21/12-2015 ved 7-tiden.

Bornholmer_dode2
Døde svin i bunker på Bornholm.

Ved samme lejlighed observerede vi fredag den 18. en død hare på marken overfor gården. Måske nedkørt. Lørdag var der spist af haren, og katten sad ca. fem meter fra den. Vi har læst i Bornholms Tidende, at der er fundet harepest på Bornholm.

Afhentningspladsen til de døde grise ligger i udkanten af gården ca. 10-15 meter fra privat fællesvej, og består af en indhegning af tre sider med træhegn, og en åben side mod nord. Bunden består af en tremme, hvor der er fri nedsivning til jorden.

Vi har tidligere, for nogle år siden været udsat for at tre af vores katte kom hjem med blod i hoved og på forpoter. Dengang fandt vi også døde grise ved Nørregård, som fuglene havde hakket i. Alle tre katte var døde i løbet af 1-2 måneder.

Vi har mange rovfugle i området. Vi er meget bekymrede for smittespredning, når de har fri adgang til de døde grise.”

Videncenter for Svineproduktion oplyser på sin hjemmeside, at “Opbevaring af døde grise skal ske på en sådan måde, at grisene er sikret mod ådselædende dyr, og at der er mindst mulig risiko for smittespredning. Opbevaringsstedet skal derfor være placeret i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr.”

Comments are closed.