Værnet
De ødelagte strandenge på Værnengene, der ligger op til fuglereservatet Tipperne i bunden af Ringkøbing Fjord.

En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 13. maj 2016. Hos den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer ærgrer man sig over, at naturen skal gå forud for landbruget og overvejer at anke sagen til Højesteret.

– Sagen handlede om, at flere landmænd har fået tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at pløje og gøde inde i det unikke naturområde. Den praksis, har DN indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, siger Jan Pedersen, naturpolitisk medarbejder i DN.

Værnet_taberne
De lokale landmænd er frustrerede over at skulle respektere Vestre Landsrets afgørelse.

DN vandt i fjor sagen over landmanden Niels Jørgen Madsen i nævnet. Men sammen med Landbrug & Fødevarer valgte han at tage sagen videre til retten, hvor sagen netop er blevet afgjort. Landsretten i Viborg afgjorde, at landmanden havde handlet i strid med gældende naturbeskyttelse, fordi han har omlagt det beskyttede område.

Årsagen til tvisten handler om, hvorvidt Niels Jørgen Madsens jorder er omfattet af paragraf-3 i Naturbeskyttelsesloven – altså om, hvorvidt der er tale om særlig beskyttet natur. DN har hele vejen i gennem sagsforløbet peget på, at der var tale om ulovlig drift i området. Det har de nu fået landsrettens ord for.

EsbenLunde_EB
Den unge Venstre-politiker Esben Lunde Larsen konfronteres gang på gang med vanvittige udtalelser fra en broget fortid, men i sagen om Værnengene er det selve lovgrundlaget for hans virke som miljøminister, Lunde Larsen har hetzet mod. Det bringer ham i en yderst pinlig situation.

Den nuværende Landbrugs- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), har haft nogle meget markante holdninger til sagen og DN. Han kaldte i juni 2014 DN for “verdensfjern, rejsende i overgreb på befolkningen” og har erklæret, at sagen om Værnengene var en skamplet på foreningen. Den unge politiker anerkender således ikke naturbeskyttelsesloven, som han i dag – som minister – skal administrere fair og åbent.

DN havde ret

Udover at være beskyttet af paragraf 3 også er Værnengene også omfattet af habitatdirektivet.

Og netop fordi området også er omfattet af habitatdirektivet, har DN også involveret EU i sagen, og her venter endnu en sag omkring Værnengene på at blive afgjort.

Landsretsafgørelsen er principiel, både for de øvrige landmænd, som har jorde i Værnengene, men også for landmænd i resten af landet, som har jorde i beskyttede områder. I øjeblikket overvejer Niels Jørgen Madsen og Landbrug & Fødevarer, hvorvidt de vil forsøge at anke sagen til Højesteret.

Comments are closed.