Naturen vinder i sag om Værnengene

Værnet

De ødelagte strandenge på Værnengene, der ligger op til fuglereservatet Tipperne i bunden af Ringkøbing Fjord.

En sag mellem en landmand og Natur- & Miljøklagenævnet blev afgjort i onsdags. Nævnet vandt. Og den sag, som DN i sin tid startede, blev dermed afgjort til naturens fordel. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening 13. maj 2016. Hos den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer ærgrer man sig over, at naturen skal gå forud for landbruget og overvejer at anke sagen til Højesteret.

– Sagen handlede om, at flere landmænd har fået tilladelse af Ringkøbing-Skjern Kommune til at pløje og gøde inde i det unikke naturområde. Den praksis, har DN indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, siger Jan Pedersen, naturpolitisk medarbejder i DN.

Værnet_taberne

De lokale landmænd er frustrerede over at skulle respektere Vestre Landsrets afgørelse.

DN vandt i fjor sagen over landmanden Niels Jørgen Madsen i nævnet. Men sammen med Landbrug & Fødevarer valgte han at tage sagen videre til retten, hvor sagen netop er blevet afgjort. Landsretten i Viborg afgjorde, at landmanden havde handlet i strid med gældende naturbeskyttelse, fordi han har omlagt det beskyttede område.

Årsagen til tvisten handler om, hvorvidt Niels Jørgen Madsens jorder er omfattet af paragraf-3 i Naturbeskyttelsesloven – altså om, hvorvidt der er tale om særlig beskyttet natur. DN har hele vejen i gennem sagsforløbet peget på, at der var tale om ulovlig drift i området. Det har de nu fået landsrettens ord for.

EsbenLunde_EB

Den unge Venstre-politiker Esben Lunde Larsen konfronteres gang på gang med vanvittige udtalelser fra en broget fortid, men i sagen om Værnengene er det selve lovgrundlaget for hans virke som miljøminister, Lunde Larsen har hetzet mod. Det bringer ham i en yderst pinlig situation.

Den nuværende Landbrugs- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), har haft nogle meget markante holdninger til sagen og DN. Han kaldte i juni 2014 DN for “verdensfjern, rejsende i overgreb på befolkningen” og har erklæret, at sagen om Værnengene var en skamplet på foreningen. Den unge politiker anerkender således ikke naturbeskyttelsesloven, som han i dag – som minister – skal administrere fair og åbent.

DN havde ret

Udover at være beskyttet af paragraf 3 også er Værnengene også omfattet af habitatdirektivet.

Og netop fordi området også er omfattet af habitatdirektivet, har DN også involveret EU i sagen, og her venter endnu en sag omkring Værnengene på at blive afgjort.

Landsretsafgørelsen er principiel, både for de øvrige landmænd, som har jorde i Værnengene, men også for landmænd i resten af landet, som har jorde i beskyttede områder. I øjeblikket overvejer Niels Jørgen Madsen og Landbrug & Fødevarer, hvorvidt de vil forsøge at anke sagen til Højesteret.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.