KampsvognssporSol
Skovbunden ligner en øvelsesplads for kørsel med kampvogne, når Skovstyrelsens folk har været på færde. Foto: Wium-Andersen.

I statens skove i Nordsjælland skal der i år fældes 93.000 kubikmeter træ, der skal køres ud af skoven af 4500 lastbiler, dersom hver rummer 20 kubikmeter træ. Aktiviteterne giver naturligvis store skader på skovbunden og på vejene. For skov­ningsmaskinerne har travlt. Fældet træ og grene sprøjter bagud af skovningsmonstrene, der efterlader spor, der kan være ½ meter dybe, og står tilbage som skæmmende ar i skovbunden.

Søren Wium-Anderse avisportræt 640
Biolog Søren Wium-Andersen.

Naturstyrelsen kalder det ”naturnær skovdrift”, men denne yndige økologiske eufemisme kan ikke skjule, at den mekaniserede skovdrift får skovbunden til at ligne en øvelsesplads for kampvogne. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, i Frederiksborg Amts Avis, 6. maj 2015. Han fortsætter:

Skovsso_wium
I Nejede Vesterskov er fældede træer efterladt i en lille skovsø. En klar overtrædelse af Skovlovens § 28, der beskytter søer uanset størrelse. Andre steder er vejmateriale skubbet ud i søerne af en ren­degraver. Foto: Wium-Andersen.

Hvad værre er, så er der så store krav til maskinførernes effektivitet, at de naturhensyn, som efter loven skal overholdes, ikke bliver tilgodeset. Ikke blot er der fældet afmærkede redetræer for sortspætte, men også søer ødelægges. Søer, der er beskyttet efter Skovlovens § 28, er fyldt op med trætoppe og gam­melt vejmateriale. Hvorfor?

Naturstyrelsen, der er tilsynsmyndigheden for de private skove, bør være den første til at følge loven! Derfor spørger jeg, hvorfor overholdes skovloven ikke i Nordsjælland? Tidligere har di­striktet i Nordsjælland overtrådt styrelsens interne regler ved at fælde bøge, der var over 200 år gamle. At di­striktet skal overholde landets love, kan der ikke herske tvivl om. Søerne skal naturligvis ree­tableres snarest muligt, inden de skades yderligere.

Læs Skovstyrelsens svar på kritikken.

Nyt indlæg i debatten 12. maj hvor skovrideren opfordres til at finde sig et nyt job!

Nok et indlæg i debatten 13. maj.

Comments are closed.