Er der ren maltbyg i denne sære øl eller er det kun – undskyld – rent pis?

Danmarks største grovvareselskab, DLG, kræver nu, at maltbyg ikke sprøjtes med glyphosat-holdige ukrudtsmidler før høst. Det fremgår af en pressemeddelelse fra DLG, 26.6.2017. Dermed læner de sig op af en retssag, da Dansk Planteværn kan henvise til en usædvanlig svensk dom mod Coop.

DLG har taget det usædvanlige skridt for at følge markedskrav fra de malterier og bryggerier, der aftager det danske korn til produktion af øl og whisky. En million EU-borgere har underskrevet en protest mod glyphosat, og det gør indtryk på danske DLG.

Derimod vil børnemad stadig kunne fås med pesticidrester, hvis det står til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

I et samråd på Christiansborg 23.6.2017 forsøgte Lunde Larsen at dæmpe bekymringen for skader på hjernen og nervesystemet efter fund af pesticidrester i danske børns urin.

– Med den nuværende viden er vurderingen, at danskernes samlede indtag ikke udgør en risiko. Denne vurdering gælder også for gravide og børn, påstod Esben Lunde Larsen.

Børn og deres mødre

Udmeldingen kom, efter at forskere på baggrund af en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet har påpeget, at der er tale om foruroligende høje mængder af visse sprøjtegifte i urinen hos danske børn og deres mødre. Undersøgelsen viste, at 90 procent af forsøgspersonerne havde spor af pesticider i urinen.

For et år siden påviste Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet rester af glyphosat i urinen fra samtlige børn, man undersøger. Også i Tyskland er der konstateret en udbredt forekomst af sprøjtemidler i folks urin. Det er baggrunden for, at de tyske bryggerier kræver sprøjtefrit maltbyg til deres produktion.

Så fremover kan de voksne drikke deres rene øl og whisky, mens børn og gravide må tage til takke med den forurenede mad. Men det er ikke noget problem ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). På samrådet fastslog ministeren:

– Man kan stole på, at myndighederne sikrer høj forbrugerbeskyttelse. Samtidig med at landbrug og gartneri fremover kan bruge de stoffer, der er nødvendige for produktionen.

Svenske Coop må ikke længere fortælle, at det er sundere med usprøjtede fødevarer end sprøjtede.

Kan give bagslag

Coop Sveriges reklamekampagne “Ekoeffekten” er blevet forbudt af den svenske Patent- og Markedsdomstol. Coop Sverige må ikke længere reklamere med, at økologiske varer er sundere end konventionelle – og hvis de gør det, får de en bøde på en mio. svenske kroner. Det har den svenske Patent- og Markedsdomstol besluttet.

Hvis de danske myndigheder har samme holdning, kan et sagsanlæg fra f.eks. Dansk Planteværn mod DLG meget vel resultere i, at koncernen tvinges til at opgive sit krav om ren maltbyg.

Argumentet fra retten i Sverige var, at reklamerne kunne blive indtryk af, at økologiske varer var bedre, og medførte færre sundhedsrisici, end konventionelle varer – et udsagn, som retten ikke fandt tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for. Det samme argument kan anvendes over for DLG, der mere end antyder, at usprøjtet maltbyg er bedre end sprøjtet.

Visited 2 times, 1 visit(s) today