Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har ansvaret for at indføre kontrol med de millioner af støttekroner, der hidtil er uddelt generøst til landets svinefabrikanter uden historisk skelen til EU-ret og rimelighed. Ministerens indsats lader vente på sig. Skærmbillede

Landbrugsstyrelsen har siden maj arbejdet med at udvikle en ny kontrol, der skal sikre, at landbrugsvirksomheder får den korrekte støtte og ikke omgår betingelserne for landbrugsstøtte. Det fremgår af en pressemeddelelse den 21. december 2021, der dog undlader at opregne resultaterne af kontrollen indtil nu. Det står derfor stadig hen i det uvisse, om Bregentved Gods, der ”opfandt” CVR-finten, kan beholde de 28 mio. kr., godset uretmæssigt har fået udbetalt siden 2017 ifølge Landbrugsstyrelsens definition på ”omgåelse”

På ottende måned er Landbrugsstyrelsen stadig i gang med at indføre en ny kontrol, efter at Rigsrevisionen i maj 2021 skarpt kritiserede styrelsen for utilstrækkelig kontrol af bagvedliggende ejerforhold, når der f.eks. udbetaltes milliontilskud til nye svinefabrikker. Kontrollen er tænkt som et supplement til Landbrugsstyrelsens øvrige kontroller.

I en omfattende rapport kom Rigsrevisionen i maj 2021 med en sønderlemmende kritik af Landbrugsstyrelsens manglende kontrol af udbetalingen af landbrugsstøtte til danske landmænd og deres virksomheder. Interne dokumenter viser, at myndighederne i 15 år har vidst, at det har været mulig for landbruget at omgå de formelle regler og dermed uberettiget få udbetalt mange millioner ekstra fra statskassen og EU, der årligt uddeler omkring syv milliarder kroner i støtte til landbrugssektoren i Danmark.

Rigsrevisionen havde opgjort, at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 har ansøgt om og fået udbetalt 888 mio. kr. i direkte støtte, fremgår det af rapporten. Blandt de jordejere, der har modtaget milliontilskuddene, er Bregentved Gods på Midtsjælland, svinebaronen Mads Rauff-Bjerre i Salling og virksomheden Jens Peter Lemmergaard Lunden i Hirtshals.

Rigsrevisionen har også opgjort, at selskaberne har fået tilsagn om tilskud fra miljøteknologi­-ordningerne for 68 mio. kr. i perioden fra 2014.

»I ingen af tilfældene har Landbrugsstyrelsen sikret sig, at der ikke er udbetalt uretmæssige tilskud«, fremgik det af rapporten.

Stop for snyd

Formålet med den nye kontrol er at sikre, at landbrugsvirksomheder får den korrekte støtte og ikke snyder sig til ekstra landbrugsstøtte ved kunstigt at skabe betingelserne for dette, også kaldet omgåelse.

Kontrollen har skullet udvikles fra grunden og skal gennemføres på alle relevante ansøgninger. Det vil sige, at styrelsen skal kigge på både aktuelle ansøgninger og bagud i tid. På aktuelle ansøgninger har man gennemført kontrollen sideløbende med den almindelige sagsbehandling. Det har man gjort for at minimere sagsbehandlingstiden så vidt muligt for det store flertal af landbrugsvirksomheder, som har søgt landbrugsstøtte på et legitimt grundlag.

Læs om CVR-finten og Bregentved Gods her:

Landmænd svindlede for millioner, mens ministre og styrelsen så passivt til

1500 støttemodtagere er udtaget til manuel kontrol

Styrelsen hævder, at man indtil nu har gennemført kontrollen af ca. 36.000 ansøgninger om arealstøtte fra ansøgningsrunden 2021, som omfatter direkte støtte, grønne krav, ø-støtte, unge landbrugere, økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer. Ca. 96 procent er gået videre til almindelig sagsbehandling.

Tilbage er en afgrænset gruppe på fire procent, dvs. ca. 1500 støtteansøgere, som skal kontrolleres manuelt. Ansøgningerne er udvalgt ud fra kriterier om bagvedliggende ejerforhold samtidig med, at der er et økonomisk incitament, som f.eks. kan være støtteloft, ø-støtte eller støtte til unge landbrugere.

10 procent af denne afgrænsede gruppe er aktuelt ved at blive gennemgået og afventer derfor udbetaling. Det drejer sig om 155 ansøgninger ud af de i alt ca. 36.000 ansøgninger, som Landbrugsstyrelsen modtog i ansøgningsrunden 2021. Landbrugsstyrelsen arbejder for at nå at afklare disse 155 sager før 30. juni 2022. De resterende 90 procent er sendt til udbetaling, men vil blive kontrolleret efterfølgende.

Landbrugsstyrelsen finder det vigtigt at pointere i sin pressemeddelelse, at man som landbruger godt kan være udtaget til kontrol for omgåelse uden at have gjort noget galt. Man forklarer dog ikke, hvordan det kan hænge sammen.

Bannerfoto: Stuehuset på Bregentved Gods ved Haslev på Midtsjælland hører til de mere imposante. Privatfoto

Skriv en kommentar