Nyt MRSA-forskningsprojekt udskyder atter aktiv handling

MRSA_besatninger2014001

Den hidtil mest omfattende screening for MRSACC398 blev gennemført i efteråret 2014, men efterfølgende kom det frem, at der ikke var tale om “tilfældigt udvalgte” som ellers postuleret. Ca. 30 af de tilfældigt udvalgte svinefabrikker havde fået lov til at sige nej til at deltage.  Kilde: MRSA Risikovurdering, december 2014.

I stedet for at handle ud fra den omfattende viden, der allerede findes om MRSACC398-epidemiens årsager, har Fødevarestyrelsens dyrlæger igangsat nok en tidskrævende undersøgelse. Først når den er afrapporteret, kan der eventuelt gribes aktivt ind overfor spredningen af de smittefarlige bakterier. Indtil da vil det hedde sig, at man afventer “yderligere forskning”.

StigMellergaard

Dyrlæge Stig Mellergaard, FVST.

Souschef i Fødevarestyrelsens kontor for Dyresundhed, dyrlæge Stig Mellergaard bekræfter telefonisk overfor gylle.dk, at man har igangsat et prøvetagningsprojekt, der løber i perioden 15. august 2016 til 13. december 2016. Tidligst engang i foråret 2017 vil resultaterne foreligger af de 1000 svaberprøver, der skal indsamles fra i alt 206 danske svinefabrikker.

Den seneste større screening af smittestatus i den danske svineindustri er fra 2014. Den viste bl.a. at 68 % af besætningerne med slagtesvin er inficerede. I den nye undersøgelse vil 50 besætninger, der var positive i 2014, bliver undersøgt igen. Ligeledes vil 50 besætninger, der var negative i 2014, blive undersøgt.

Så skal der også tages prøver fra 50 nye, tilfældige besætninger, og denne gang kan der ikke siges nej. Fødevarestyrelsen er indstillet på at tiltvinge sig adgang til prøvetagningen med hjælp fra politiet, hvis det skulle blive nødvendigt.

skaermbillede-2016-10-29-17-38-21

Status for nysmittede personer med CC398 viser, at der i årets første 10 måneder af 2016 er indrapporteret 998 nysmittede til Statens Serum Institut. Diagrammet viser dog ikke den sande udvikling, da alle tidligere smittebærere frasorteres, selvom de atter bliver smittede. Kilde: Statens Serum Institut, 29. oktober 2016.

Endelig skal der tages prøver på 25 fabrikker på Bornholm og 25 i Østsjælland, fordi begge områder var underrepræsenterede i 2014-undersøgelsen. I alt skal der udtages 1000 prøver af individuelle svin på de 200 fabrikker.

Stig Mellergaard oplyser, at der efter programmets iværksættelse er truffet beslutning om en særskilt prøvetagning på de omdiskuterede avlsfabrikker, der forsyner resten af industrien med svin. Her skal der tages prøver på tre fabrikker, der var positive i 2014, og prøver på tre af de fabrikker, der var negative.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har meddelt, at han genindkalder den ekspertgruppe, der skrev 2014-rapporten, men den kommer næppe i arbejdstøjet, før resultaterne af efterårets prøveprogram foreligger i foråret 2017.

Nej-sigerne

Den hidtil mest omfattende screening for MRSACC398 blev gennemført i efteråret 2014, men efterfølgende kom det frem, at der ikke var tale om “tilfældigt udvalgte” som ellers postuleret. Ca. 30 af de tilfældigt udvalgte svinefabrikker havde fået lov til at sige nej til at deltage.

Efter et langvarigt juridisk slagsmål med tre afslag og tre klager har Fødevarestyrelsen udleveret 15 navne på virksomheder, der havde fået lov til at slippe for en MRSA-test på deres svin. Resten havde man ikke noteret ned, hævdes det. Se navnene på nej-sigerne her.

Comments

comments

En kommentar til Nyt MRSA-forskningsprojekt udskyder atter aktiv handling

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.