Borgerforslag – du kan skrive under frem til den 8. december 2019. Flere end 22.000 har allerede gjort det…

Vi ønsker et totalt forbud mod ukrudts- og insektmidler samt andre pesticider, der er skadelige eller blot potentielt skadelige for grundvand, biodiversitet og sundhed. Det gælder f.eks. ukrudtsmidler med indhold af glyphosat, mest kendt fra Roundup, og insektgifte med indhold af neonikotinoider.

Landbruget bruger langt det meste af al sprøjtegift i Danmark. Det optimale ville være at kræve et forbud mod det hele, men da brug af gift i private haver samt på offentlige arealer må formodes at være nemmere at få vedtaget, koncentrerer borgerforslaget sig i første omgang om dette.

Forslaget er derfor rettet mod den private brug af alle pesticider og ikke den erhvervsmæssige brug. Det kalder tydeligvis på handling og lovgivning, når vi ser på påvirkningen af grundvand og insekter.

Vi står lige nu i Danmark faretruende tæt på at skulle rense vores hidtil så gode drikkevand, der danser pardans med grænseværdierne for diverse sundhedsfarlige stoffer fra mange årtiers massive udledning af disse stoffer fra landbrug, industri og husholdninger.

I dag indeholder 41% af danske vandværksboringer pesticider eller pesticidrester, og i 12% af dem er grænseværdien overskredet. Og der påvises hele tiden nye stoffer ved analyse af grundvandet. Danske Regioner har i en ny undersøgelse fundet 129 stoffer i grundvandet, og 75 af dem har man ikke tidligere påvist. Der er bl.a. fundet rester af glyphosat. Samtidig viser tallene fra regionerne, at fem af de ti hyppigst fundne stoffer i undersøgelsen er nye stoffer (Ingeniøren 25. april 2019).

Men selvom WHOs kræftforskningsinstitut IARC har advaret imod glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende, kan man i Danmark stadig finde den slags bekæmpelsesmidler på hylderne. Og de er stadig populære.

Danmark har i EU stemt for en forlængelse af brugen af glyphosat indtil 2022, men selvom glyphosat er lovligt i EU indtil da, kan Danmark godt forbyde specifikke anvendelsesområder. Og nu, i kølvandet på FN´s rapport om den skrantende biodiversitet og de mange truede dyrearter, foreslår vi, at vi i Danmark går den grønne vej og laver et totalt forbud mod sprøjtegifte. Midler, som vi ved, gør skade på bier og andre insekter, der er afgørende for et balanceret økosystem og derved vor egen eksistens.

Vi foreslår med dette borgerforslag derfor et øjeblikkeligt stop for salg og anvendelse af disse bekæmpelsesmidler til ikke-erhvervsmæssig brug. Også de midler, der kun er ”under mistanke” for at være skadelige. Dette skal ses som et første skridt i retning mod helt at udfase brugen af sprøjtemidler i Danmark – også for landbrug og industri.

Det private forbrug er kun en beskeden del af det totale forbrug, og omend salget er mere end halveret de seneste år, kan bl.a. Danmarks Naturfredningsforening d. 6. maj 2019 fortælle, at der sprøjtes hyppigere på danske marker end nogensinde før. Et faktum er, at der anvendes mere end to tusind tons aktivt stof om året i Danmark.

Med den viden vi besidder i dag, kan vi ikke lade det passere længere. Lad dette være en start til beskyttelse af drikkevand og biodiversitet.

Forslag stillet af:

Christiane Bjørg Nielsen København E-mail: christiane@christiane.dk

Medstillere:

Kontaktoplysninger:

Kristian Sloth Kristensen KøbenhavnE-mail: ksloth@greenpeace.org

Anne-Sophie Ambo Nielsen København E-mail: phie@viola-lucia-film.dk

Per Mølgaard Rudersdal E-mail: per.molgaard@sund.ku.dk

Ole Georg Terney Frederiksberg E-mail: oleterney@bionyt.dkTlf.nr.: 21729908

Diana Axelsen Antonakakis Helsingør E-mail: diana@antonakakis.dkTlf.nr.: 26224979Erik

Erik Arvin Rudersdal E-mail: erik@arvin.dkTlf.nr.: 40628153

Jens Møller Andersen Gribskov E-mail: jensandersen056@gmail.com

Walter Michael Brüsch København E-mail: wb@dn.dkTlf.nr.: 61788929

Karoline Leth København E-mail: karoline.leth@filbyen.dkTlf.nr.: 21731991

Berit Holbech Asmussen København E-mail: beritasmussen@privat.dkTlf.nr.: 40416648

Kommentarer

 1. Henrk Rathje

  Ok

 2. Holger Øster Mortensen

  Dette åbne brev er sendt til Fødevareminister (de facto Landbrugsminister) Mogens Jensen (S) og Miljøminister Lea Wermelin (S) og Klimaminister Dan Jørgensen (S) O G til pressen. Brevet har været bragt i flere aviser.

  Aktivstof i roundup skal forbydes

  Socialdemokratiets søsterparti i Østrig har netop fået vedtaget i det østrigske parlament, at al brug af glyfosat (aktivstoffet i roundup) skal forbydes i Østrig. I ansvarlige ministre og den nye regering opfordres til at gøre det samme i Danmark. Vi kan passende starte med de danske småøer – incl. Bornholm. “Bright Green Island” – nu med økologisk fortegn. Sikke et brand!
  WHO anser glyfosat for kræftfremkaldende. Ganske vist anser både EFSA og ECHA (EU) samt det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur EPA glyfosat (roundup) for at være uskladeligt, men ikke desto mindre har flere amerikanske borgere vundet retssager mod den nuværende af roundup BAYER, da domstole har ment det bevist, at glyfosat E R kræftfremkaldende. Det forlyder, at blåstemplingen af det forkætrede pesticid er foretaget af Monsanto og evt. BAYER. Flere tusinde lignende retssager om det forkætrede pesticid er under opsejling.
  Også arbejdstilsynet i Danmark anser glyfosat for at være sygdomsskabende / kræftfremkaldende.
  Så vi ser frem til, at I tager initiativ til at forbyde al brug af glyfosat (roundup) i Danmark. Ikke kun til nedsvidning af “ukrudt” og tvangsmodning af kornafgrøder, men i det hele taget. Og naturligvis også et totalt forbud mod det giftige middel i haver, langs veje, fortove og jernbaner.
  Miljøminister Lea Wermelin har haft kontakt til sin østrigske kollega, og eksemplet fra østrig danner præcedens. Et dansk forbud mod roundup strider ikke mod EU-regler for landbrugsdrift i Danmark.

 3. Berit Bjørnsten

  det skal stoppes nu i lighed med andre lande i EU, Havde stor forventning til den nye regering, at det ville de da få has på og stoppet, men nej nej nej endnu engang valgflæsk.

 4. Niels Jongdahl

  Hvorfor kun forbud for private og offentlige arealer – landbruget bruger jo mest af det lort – de skal da også forbydes st bruge det!

 5. Karin Schilling

  Det er på høje tid, at der kommer et forbud.

 6. Hanne Fureby

  Forbyd Round Up

Skriv en kommentar