Økologisk mad fra 600 køkkener

KobenhavnMadshus

Københavns Madhus har pt. 40 medarbejdere med vidt forskellig baggrund.

Københavns Madhus ruster op til en stor økologiomlægning af offentlige køkkener, fortrinsvis uden for København. Natur-Erhvervstyrelsen har netop bevilget et tocifret millionbeløb til ‘Projekt omlægning i hoveder og gryder’, som vil komme mindst 38.000 borgere til gode, involvere 600 køkkener, 1000 køkken-medarbejdere og øge det årlige økologiske forbrug med mere end 4.300 tons.

Regeringen har stillet to gange 28 millioner til rådighed i 2012-13 for en økologisk omstilling af de offentlige køkkener, og i alt er der afsat 83 mio. kr til projekter under økologifremmeordningen. Puljen til økologi i offentlige køkkener er fordelt over tre bevillingsrunder, hvoraf den anden bevilling netop er blevet offentliggjort. Københavns Madhus har, gennem projekter med henholdsvis Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, modtaget i alt 28,9 mio. kr. af puljen over en periode på to et halvt år.

Millionerne skal bruges til økologisk omlægning i Aarhus Kommune, Bornholms Regionskommune, Lejre Kommune, Hvidovre Kommunes daginstitutioner, Københavns Madservice a la carte, 18 kantiner i københavnske uddannelses-institutioner og projekter i Varde Kommune, Faxe Kommune og Odense Kommune. Hertil kommer et økologiprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet og Kriminalforsorgen i køkkenerne i otte arresthuse og tre statsfængsler.

“Økologisk omlægning i offentlige køkkener giver mening, først og fremmest fordi økologi er godt for miljøet – og via indkøbet kan kommunerne konkret være med til at øge det økologiske landbrugsareal i Danmark. I det lange løb kan det også forbedre folkesundheden både for de spisende og dem, der laver maden,” udtaler direktør Anne-Birgitte Agger fra Københavns Madhus.

Københavns Madhus har bistået Københavns Kommune med at opnå 75 pct. økologi i de offentlige gryder uden en stigning i madens driftsbudgetter. Dette resultat er muliggjort gennem en omlægningsmetode af hoveder såvel som gryder. Det er denne metode, der også vil blive udgangspunktet for økologiomlægningen i andre kommuner men oversat til lokale forhold og med involvering af lokale ressourcer.

I selve omlægningsarbejdet vil der især være fokus på kurser og efteruddannelses-tilbud for køkkenmedarbejdere og ledere, lokalrådgivning, netværks-skabelse med fagkollegaer i andre institutioner, kortlægning af fødevareindkøb i de forskellige institutionstyper, madspildskampagner og indkøbsaftaler.

Læs mere om Københavns Madhus: www.kbhmadhus.dk/

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.