SamsoiEnergiakademi
Energiakademiet på Samsø har været førende i øens omstilling til vedvarende energi, til trods for at Samsø tilhører den absolutte udkant. Foto: Energiakademiet.

DEBAT: Vi glemmer ofte i debatten om udkanten, at Danmark i sig selv er en slags udkantsområde. Vi ligger på kanten af de store befolknings-centre i Europa, og det gør, at vi må finde og styrke vores særlige kompetencer. En sådan kompetence er den grønne omstilling, skriver professor Jørgen E. Olesen i et indlæg på Altinget.dk 24. august 2015. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Der har efter valget været stor fokus i regeringen og Dansk Folkeparti om at styrke udkanten i Danmark, og flere statslige institutioner er tilsyneladende i spil til udflytning. I sig selv vil det næppe øge beskæftigelsen væsentligt i udkanten, men grebet rigtigt an er det formentlig et af de tiltag, der må til for at sikre et Danmark med mere ligelig fordeling af arbejdspladser. Men måske er der også andre muligheder i udkanten.

JørgenEOlsen
Jørgen E. Olesen, professor i jordbrugsvidenskab på Aarhus Universitet.

Vi glemmer ofte i debatten om udkanten, at Danmark i sig selv er en slags udkantsområde. Vi ligger på kanten af de store befolkningscentre i Europa, og det gør, at vi må finde og styrke vores særlige kompetencer. En sådan kompetence er den grønne omstilling, hvor vi jo er verdenskendt for Samsø som et sted, der kan drives alene ved vedvarende energi. Den grønne omstilling kommer ikke uden politisk vilje, og der vil altid være modstand. Sagen er dog vigtigere end nogensinde, og på det seneste er også Kina og USA begyndt at rykke på området.

Grøn omstilling er mainstream
Den grønne omstilling begynder altså at blive mainstream på den globale front. Det giver muligheder for at udbygge den i forvejen store danske eksport på grønne løsninger, men det kræver, at vi fortsat også på hjemmebanen sætter nye målsætninger, der holder os til ilden med at levere de bæredygtige og grønne løsninger. Det kræver et tæt samspil mellem offentlig regulering og støtte, forskning, udvikling og demonstration.

Høst2015_2Mejetarsker
Traditionelt landbrug har ikke kunne redde “udkantsdanmark”, fordi strukturudviklingen i årtier har stræbt efter at erstatte mennesker med maskiner.

Mange af de ressourcer og virksomheder, der er afgørende for den grønne omstilling, ligger faktisk i udkantsområderne – også i Danmark. Det er også her, der er mulighed for på en realistisk skala at afprøve nye teknologier og systemløsninger. Den styrkelse af udkanten, der politisk argumenteres betydeligt for, kunne derfor passende ses i sammenhæng med den grønne omstilling. Den grønne omstilling bør samtidig kun ses i forhold til klima og energi, men også hvordan vi sikrer et langt bedre samspil mellem landbrug, natur og rekreativ udnyttelse af landskabet.

Rette incitamenter nødvendig
Der er masser af mulige konflikter i forhold til den grønne omstilling, men der er også muligheder for nye løsninger, og her kan en bedre dialog på det lokale plan være med til at drive tingene bedre frem. Det kræver dog, at der fra det nationale plan gives klare udmeldinger om rammerne for dette. Det gælder ikke mindst, når der skal placeres vindmøller og biogasanlæg, men også når der skal tages stilling til, hvordan landbrugets forurening kan og skal afbalanceres med hensyn til miljø og natur. Uden en betydelig lokal opbakning koblet til nationale visioner og klare mål vil der alt for ofte blive stillet hindringer i vejen for den grønne omstilling, og det vil i virkeligheden bremse udviklingsmulighederne i udkantskommunerne.

Apple
Apples megacenter ved Viborg fremhæves som et eksempel på fremtidens grønne projekter.

Selv bor jeg i Viborg og har min daglige arbejdsplads på Aarhus Universitets campus i Foulum, hvor de arkæologiske udgravninger nu er gået i gang for at sikre plads til Apples nye datacenter. Dette byggeri er efter min mening et godt eksempel på et initiativ, der både gavner den grønne omstilling og et udkantsområde. For at få sagen igennem har det været nødvendigt også at sikre tilstrækkeligt favorable investeringsvilkår for Apple, herunder beskatning, men det er jo også tilfældet for anden grøn omstilling. Det rette incitamenter skal være til stede. I Viborg glæder vi os meget til, at en del af vores varmeforsyning kan blive dækket via overskudsvarmen fra Apple. Vi hænger stadig på en regning fra en fejlslået investering i geotermi, og lidt fremsynet sikkerhed omkring varmeleveringen vil glæde alle viborgensere.

Comments are closed.