SternForsideMassiv mishandling synes at være en uundgåelig følge, når de helt store svinebaroner udfolder sig. Den industrielle masseproduktion af svin møder stadig hårdere kritik, ikke bare i det svinetunge Danmark men også i andre EU-lande.

Det tyske magasin Stern har i sit december 2014-nummer vist en rystende fotoserie af den massive dyremishandling, som tysk politi har afsløret hos en af Europas største svineproducenter. De officielle fødevarekontrollører har nedlagt forbud mod at fortsætte virksomheden på den store svinefabrik. Forbuddet betegnes som en ”milepæl i kampen mod dyremishandling”.

SternSvinet
Et af de mishandlede Straathof-svin med afbidte ører.

Nyhedsmagasinet Stern dokumenterer forholdene på fabrikken, der ejes af hollænderen Adrianus Straathof. Læs en smagsprøve på artiklen:

Igen og igen gennem flere år havde dyrlæger i landdistriktet Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) konstateret betydelige lovovertrædelser af dyrevelfærden i svinestaldene hos baron Adrianus Straathof i Gladau og Demsin. Da forholdene ikke blev bedre på trods af påbud og betydelige bøder, besluttede myndighederne i foråret 2014 efter en klage fra distriktet at gennemføre en storstilet razzia.

Statsanklagemyndigheden i Stendal lod produktionsanlæggene i Gladau kontrollere i dagene 18.-20 marts, og her stødte man på forhold, der gik langt ud over de påstande, der tidligere var kendte. Vurderingen af de beviser, dyrlægerne i distriktet fremlagde efter razziaen, førte til den konklusion, at Straathofs svin i Gladau udsættes for “alvorlige eller vedvarende smerter, lidelser og skader”. Ifølge den tyske dyreværnslov er netop denne paragraf en forudsætning for at nedlægge det forbud mod at drive virksomhed, som nu har ramt Straathof. Virksomheden anfægter dog påstandene om dyremishandling og har straks anket afgørelsen.

Listen over klager er lang. Tidligere er der gjort indsigelser mod bl.a. vandforsyning, dyrlægebehandling og størrelsen af de såkaldte drægtighedsbåse – de bokse, hvor søerne efter insemination ofte har stået opstaldet i ugevis. Efter razziaen nævnes nu også “smertepåførende fremavl”, fordi de fleste højtydende søer får flere pattegrise pr. kuld, end de kan opfostre i forhold til antallet af patter. Dyrlægerne mener, at de overtallige grise enten sulter ihjel eller blive dræbt af medarbejderne.

SternPolizei
Politiet rykkede talstærkt ind under razziaen hos svinebaronen i Straathof.

Et sådan tilfælde er endda dokumenteret på en politi-video: en Straathof-medarbejder griber en pattegris i bagbenene og kaster den fire gange med hoved og hals i gulvet. Aflivning uden saglig begrundelse er forbudt i tysk dyreavl. Tilsyneladende overlever ikke flere end 30 procent af levendefødte smågrise i Gladau.

Med politiaktionen er de lokales bange anelser blevet bekræftet. ”Svin på samlebåndet” lød overskriften i Süddeutsche Zeitung 10. august 2013, da den allerede dengang kontroversielle hollandske svineproducent Adrianus Straathof byggede en stor stald til 12.000 søer og smågrise i Schwaben. Kritikerne frygtede dyremishandling og massive miljøskader, mens den bayerske landboforening syntes at være mindre kritisk.

Ifølge avisen var Tapfheims borgmester Karl Malt stærkt bekymret over opførelsen af den største svinefabrik i Bayern. Malt udtalte: “Dette er dødsstødet for vores smålandbrug”. Efter 15 måneders drift har myndighederne nu stoppet produktionen.