Så grusomt gik det til på Straathofs svinefabrik

SternForsideMassiv mishandling synes at være en uundgåelig følge, når de helt store svinebaroner udfolder sig. Den industrielle masseproduktion af svin møder stadig hårdere kritik, ikke bare i det svinetunge Danmark men også i andre EU-lande.

Det tyske magasin Stern har i sit december 2014-nummer vist en rystende fotoserie af den massive dyremishandling, som tysk politi har afsløret hos en af Europas største svineproducenter. De officielle fødevarekontrollører har nedlagt forbud mod at fortsætte virksomheden på den store svinefabrik. Forbuddet betegnes som en ”milepæl i kampen mod dyremishandling”.

SternSvinet

Et af de mishandlede Straathof-svin med afbidte ører.

Nyhedsmagasinet Stern dokumenterer forholdene på fabrikken, der ejes af hollænderen Adrianus Straathof. Læs en smagsprøve på artiklen:

Igen og igen gennem flere år havde dyrlæger i landdistriktet Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) konstateret betydelige lovovertrædelser af dyrevelfærden i svinestaldene hos baron Adrianus Straathof i Gladau og Demsin. Da forholdene ikke blev bedre på trods af påbud og betydelige bøder, besluttede myndighederne i foråret 2014 efter en klage fra distriktet at gennemføre en storstilet razzia.

Statsanklagemyndigheden i Stendal lod produktionsanlæggene i Gladau kontrollere i dagene 18.-20 marts, og her stødte man på forhold, der gik langt ud over de påstande, der tidligere var kendte. Vurderingen af de beviser, dyrlægerne i distriktet fremlagde efter razziaen, førte til den konklusion, at Straathofs svin i Gladau udsættes for “alvorlige eller vedvarende smerter, lidelser og skader”. Ifølge den tyske dyreværnslov er netop denne paragraf en forudsætning for at nedlægge det forbud mod at drive virksomhed, som nu har ramt Straathof. Virksomheden anfægter dog påstandene om dyremishandling og har straks anket afgørelsen.

Listen over klager er lang. Tidligere er der gjort indsigelser mod bl.a. vandforsyning, dyrlægebehandling og størrelsen af de såkaldte drægtighedsbåse – de bokse, hvor søerne efter insemination ofte har stået opstaldet i ugevis. Efter razziaen nævnes nu også “smertepåførende fremavl”, fordi de fleste højtydende søer får flere pattegrise pr. kuld, end de kan opfostre i forhold til antallet af patter. Dyrlægerne mener, at de overtallige grise enten sulter ihjel eller blive dræbt af medarbejderne.

SternPolizei

Politiet rykkede talstærkt ind under razziaen hos svinebaronen i Straathof.

Et sådan tilfælde er endda dokumenteret på en politi-video: en Straathof-medarbejder griber en pattegris i bagbenene og kaster den fire gange med hoved og hals i gulvet. Aflivning uden saglig begrundelse er forbudt i tysk dyreavl. Tilsyneladende overlever ikke flere end 30 procent af levendefødte smågrise i Gladau.

Med politiaktionen er de lokales bange anelser blevet bekræftet. ”Svin på samlebåndet” lød overskriften i Süddeutsche Zeitung 10. august 2013, da den allerede dengang kontroversielle hollandske svineproducent Adrianus Straathof byggede en stor stald til 12.000 søer og smågrise i Schwaben. Kritikerne frygtede dyremishandling og massive miljøskader, mens den bayerske landboforening syntes at være mindre kritisk.

Ifølge avisen var Tapfheims borgmester Karl Malt stærkt bekymret over opførelsen af den største svinefabrik i Bayern. Malt udtalte: “Dette er dødsstødet for vores smålandbrug”. Efter 15 måneders drift har myndighederne nu stoppet produktionen.

Comments

comments

En kommentar til Så grusomt gik det til på Straathofs svinefabrik

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.