Skytte fik 5.000 kroner i bøde for ulovlig rovfuglefælde med levende lokkeduer

faelde nyhed KNF
Foto af den ulovlige fælde: Knud Flensted/DOF

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er skuffet over en efter foreningens opfattelse alt for mild straf til en skytte, der ville fange duehøge på et sjællandsk gods, der opdrætter fasaner. Skytten fik en beskeden bøde, men han fik lov til at beholde sit jagttegn

Det skriver Jan Skriver i en pressemeddelelse fra foreningen, den 21. juni 2019.

Egon Østergaard, DOF

”Det er skuffende og beskæmmende, at vi i Danmark ikke straffer faunakriminalitet strengere, end tilfældet tilsyneladende er. Det sender et forkert signal, at brug af illegale fælder til fangst af fredede rovfugle ikke bliver takseret ret meget højere end en fartbøde. I andre EU-lande er straffen for eksempelvis rovfuglefangst og illegal jagt væsentligt højere, end den er i Danmark.”

Sådan siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på baggrund af en dom, der onsdag blev afsagt af Retten i Roskilde.

En skytte på Svenstrup Gods i Køge Kommune blev kendt skyldig i at have fremstillet og opsat en illegal fælde, der med levende lokkeduer skulle fange duehøge på godset, der årligt opdrætter omkring 8.000 fasaner til jagt.

Fældende beviser beslaglagt

Fælden blev sat op i september 2017, men blev hurtigt opdaget og anmeldt til Midt- og Vestsjællands Politi, efter af DOF og DN var blevet involveret i sagen.

Politiet beslaglagde straks fælden, og en uge efter, at sagen var kommet frem, blev skytten fyret på godset.

Levende lokkeduer i den ulovlige fælde på Svenstrup Gods. Foto: DOF

”Vi mener, det er en skærpende omstændighed, at den ulovlige fælde blev sat op af en professionel skytte, der handler ud fra økonomiske grunde. Duehøgen er gået meget tilbage i den danske natur de senere årtier, og det er vigtigt, at samfundet sender et klart signal om, at man ikke vil tolerere jagt og efterstræbelse af rovfugle, der i årtier har været fredet. Derfor er vi skuffede over, at skytten har fået lov til at beholde sit jagttegn,” siger Egon Østergaard.

Anklageren i retssagen havde ud over en bøde på mindst 10.000 kroner krævet, at den skyldige skytte skulle have frakendt retten til at have jagttegn.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.