faelde nyhed KNF
Foto af den ulovlige fælde: Knud Flensted/DOF

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er skuffet over en efter foreningens opfattelse alt for mild straf til en skytte, der ville fange duehøge på et sjællandsk gods, der opdrætter fasaner. Skytten fik en beskeden bøde, men han fik lov til at beholde sit jagttegn

Det skriver Jan Skriver i en pressemeddelelse fra foreningen, den 21. juni 2019.

Egon Østergaard, DOF

”Det er skuffende og beskæmmende, at vi i Danmark ikke straffer faunakriminalitet strengere, end tilfældet tilsyneladende er. Det sender et forkert signal, at brug af illegale fælder til fangst af fredede rovfugle ikke bliver takseret ret meget højere end en fartbøde. I andre EU-lande er straffen for eksempelvis rovfuglefangst og illegal jagt væsentligt højere, end den er i Danmark.”

Sådan siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på baggrund af en dom, der onsdag blev afsagt af Retten i Roskilde.

En skytte på Svenstrup Gods i Køge Kommune blev kendt skyldig i at have fremstillet og opsat en illegal fælde, der med levende lokkeduer skulle fange duehøge på godset, der årligt opdrætter omkring 8.000 fasaner til jagt.

Fældende beviser beslaglagt

Fælden blev sat op i september 2017, men blev hurtigt opdaget og anmeldt til Midt- og Vestsjællands Politi, efter af DOF og DN var blevet involveret i sagen.

Politiet beslaglagde straks fælden, og en uge efter, at sagen var kommet frem, blev skytten fyret på godset.

Levende lokkeduer i den ulovlige fælde på Svenstrup Gods. Foto: DOF

”Vi mener, det er en skærpende omstændighed, at den ulovlige fælde blev sat op af en professionel skytte, der handler ud fra økonomiske grunde. Duehøgen er gået meget tilbage i den danske natur de senere årtier, og det er vigtigt, at samfundet sender et klart signal om, at man ikke vil tolerere jagt og efterstræbelse af rovfugle, der i årtier har været fredet. Derfor er vi skuffede over, at skytten har fået lov til at beholde sit jagttegn,” siger Egon Østergaard.

Anklageren i retssagen havde ud over en bøde på mindst 10.000 kroner krævet, at den skyldige skytte skulle have frakendt retten til at have jagttegn.

Skriv en kommentar