Hvad vidste godsejeren?

Hvad vidste den jagtglade godsejer om sin skyttes ulovligheder? Det undersøger politiet nu.

Kan godsejer Christian Wedell-Neergaard sigtes i sagen om en ulovlig rovfuglefælde på Svenstrup Gods. Det er et af de spørgsmål, som Midt- og Vestsjællands Politi har bedt Miljøstyrelsen om at svare på, skriver DAGBLADET Køge 2. november 2017.

Midt- og Vestsjællands Politi har sigtet den nu tidligere skytte på Svenstrup Gods for overtrædelse af jagtloven, da der i september blev opdaget brug af en ulovlig rovfuglefælde i Svenstrup Gods’ skove. Men i forbindelse med efterforskningen af sagen ønsker politiet også at få afklaret, om ansvaret for brug af den ulovlige jagtmetode skal placeres bredere.

– Vi har sendt vores efterforskning til vurdering hos den sagkyndige myndighed, Miljøstyrelsen. De skal tage stilling til, hvilke regler og paragrafer i jagtlovgivningen, der kan være overtrådt. Det sker, når vi er uden for færdselslov og straffelov, hvor politiet er kontrolmyndighed, at vi sender en sag til udtalelse hos en fagkompetent myndighed på samme måde som, at arbejdstilsynet vurderer, om loven er overtrådt ved arbejdsulykker, eller fødevarestyrelsen i sager om overtrædelse af dyreværnsloven, siger pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Sagen kom frem, da et lokalt medlem af Dansk Ornitologisk Forening i slutningen af september anmeldte Svenstrup Gods til politiet for brug af en ulovlig rovfuglefælde. Midt- og Vestsjællands Politi beslaglagde på baggrund af anmeldelsen en fælde, der var beregnet til at lokke fredede rovfugle som duehøg, musvåge og rød glente med levende duer, som sad fanget i fælden. Formålet kunne angiveligt være, at rovfuglene ellers ville tage fasaner, som godset opdrætter til brug i betalt jagt. I forbindelse hermed valgte politiet at sigte skytten, der var ansat på godset.

Det var denne ulovlige fælde med levende lokkeduer, der blev fundet af politiet på Svenstrup Gods.

Objektivt ansvar
Politiet ønsker blandt andet bistand til at vurdere, om godsejer Christian Wedell-Neergaard i juridisk forstand har et såkaldt objektivt ansvar, hvis ikke lovgivningen er blevet overholdt af hans medarbejdere, uanset om han var vidende om, hvad der foregik eller ej.

– Miljøstyrelsen skal undersøge, om godsejeren kunne have gjort sig medskyldig i overtrædelse af jagtlovgivningen. Bagefter er det os, der skal forsøge at finde beviset for, om han rent faktisk er skyldig, siger Martin Bjerregaard.

– Der står ikke angivet noget om objektivt ansvar i jagtloven. Men der er bestemmelser om tilskyndelser og medvirken, som kan overrule jagtlovgivningen. Det er den vurdering, som Miljøstyrelsen skal foretage. Kan godsejeren på nogen måde blive ansvarlig for noget, eller er det udelukkende skytten, der kan gøres ansvarlig. Afhængig af, hvad de kommer frem til, må vi se på sagen en gang til og se på, om det giver anledning til yderligere efterforskning mod nogen. Så om godsejeren kan stilles til ansvar, ved vi ikke endnu. Men det er os, der har bevisbyrden, og vi må se på, hvad styrelsen udtaler, fortsætter Martin Bjerregaard.

Politiet har afhørt baron Christian Wedell-Neergaard. Christian Wedell-Neergaard bekræfter, at han er blevet afhørt af politiet.
– Jeg er blevet afhørt som vidne, og jeg har bekræftet mit vidne udsagn, siger Wedell-Neergaard.

Skytten er blevet afskediget fra Svenstrup Gods som følge af sagen.

Comments

comments

En kommentar til Hvad vidste godsejeren?

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.