Stadig masser af sprøjtegifte i din mad og i husdyrenes foder

Frugt

Når du køber frugt i supermarkedet, skal du regne med at to ud af tre (68 pct.) produkter indeholder rester af sprøjtegifte, og meget bedre står det ikke til grøntsagsafdelingen. Næsten hver anden grøntsag (41 pct.) indeholder spor efter sprøjtemidler, og det gælder for både frugt og grøntsager, at ofte findes der spor efter flere forskellige sprøjtegifte på det samme produkt. Kun hvis du vælger den økologiske kvalitet går du fri.

Det viser resultaterne af 2510 sprøjtegiftprøver, der er indsamlet af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet i 2014.

MadForLivet

Især udenlandsk frugt kan rummer rester af flere sprøjtegifte.

Prøverne var fordelt på ca. 200 forskellige typer fødevarer, og de viser ingen forbedringer i forhold til niveauet gennem de seneste fem år. Alligevel vurderer Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet fortsat, at rester af sprøjtegifte, der “forekommer i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at indtag af frugt og grøntsager har en sundhedsfremmende effekt”. Man begrunder dog ikke denne vurdering med egentlig videnskabelig dokumentation, f.eks. for 0-effekt på ufødte fostres hjerneudvikling (såkaldt “kemisk hjernesvind”) og lignende. Der blev dog ikke fundet sprøjtegiftrester i babymad eller i animalske produkter.

Resultaterne viser til gengæld, at der stort set ikke findes rester af sprøjtegifte på økologiske produkter. Der blev udtaget 179 prøver af økologiske fødevarer. I fem prøver af udenlandsk oprindelse svarende til 2,8 %, var der rester af sprøjtegifte, mens alle danske økovarer var giftfrie.

Round-up

Glyphosat, der er aktivmidlet i RoundUp, findes på fødevarer.

Også husdyrene får et betragteligt tilskud af sprøjtegifte gennem deres foder. De må leve med rester af sprøjtegifte i hver 5. foderprøve.

I en rapport fra Fødevarestyrelsen opsummeres alle analyser af pesticidrester i foder, som er gennemført af foderkontrollen under Fødevarestyrelsen og tidligere Plantedirektoratet i perioden fra september 2007 til udgangen af 2014. I den godt 7-årige periode blev udtaget målrettede stikprøver af i alt 2803 fodermidler og foderblandinger i Danmark til pesticidanalyse.

foder

Selv de forbudte klorerede sprøjtegifter forekommer jævnligt i importeret husdyrfoder.

Resultaterne viser, at sprøjtegiftrester blev påvist i 618 (22 pct.) af de undersøgte prøver. I 408 af disse prøver blev påvist ét pesticid, mens de øvrige 210 prøver viste indhold af 2-15 forskellige pesticider. Sprøjtegifte blev især fundet i foderkorn og biprodukter af korn, sojaskrå og – skaller samt citruskvas. Disse fodermidler var dog også blandt de mest undersøgte produkter.

I alt blev der påvist 69 forskellige pesticider. De hyppigste påvisninger gjaldt de EU-godkendte pesticider glyphosat og chlormequat. De forbudte klorerede pesticider endosulfan, DDT, HCB og dieldrin blev påvist i henholdsvis 22, 18, 2 og 1 foderprøve.

Selvom der er tale om rester af godkendte sprøjtegifte i både menneskemad og dyrefoder, har forbrugerne ingen garanti for, at de ikke er skadelige. Myndighedernes godkendelser viser sig gang på gang at være for lemfældige. Senest i sommeren 2014 måtte den daværende miljøminister fjerne 9 godkendte sprøjtemidler fra butikshylderne. Alle var ukrudtsmidler til brug i græsplæner, men forsøg med rotter havde vist efter godkendelsen, at den skadelige kemi fra giftene bliver ophobet i kroppen, hvor både blod og nyrer påvirkedes.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.