Storkedrab udløser øjeblikkeligt jagtstop for hele Malta

Malta_forbryderen

“Storkejægeren” fik en bøde på 35.600 kr. og tre måneders betinget fængsel.

Gentagne gange har den maltesiske regering advaret Middelhavsøens mange jægere om hårde konsekvenser af deres mange ulovlige nedskydninger af fredede fugle, men uden større succes. Nu har regeringen taget konsekvensen og indført jagtstop resten af dette efterår.

Da den 26-årige murer Gilian Tanti affyrede sin haglbøsse 16. september i år og dræbte en hvid stork i et boligsområde i Marsa, udløste han regeringens opsparede vrede. Allerede dagen efter blev han fremstillet for en dommer, hvor han indrømmede sin lovovertrædelse og blev idømt en bøde på 5000 € (36.500 kr.) og tre måneders betinget fængsel.

Imidlertid havde regeringen tabt tålmodigheden. Nedskydningen af storken kom som lavpunktet i maltesisk jægermoral efter en stribe nedskydninger af fredede fugle i dette efterår, så regeringen besluttede at afbryde jagtsæsonen med øjeblikkelig virkning efter at »kriminelle personer« havde »i en kontinuerlig måde« i løbet af de sidste par dage skudt på en større end normalt tilstrømning af beskyttede fugle.

White Storks 3, Marsa, 15Sept2014 RG

Storkeflok i Marsa dagen før nedskydningen samme sted. Fotos: Ray Galea.

White Storks 2, Marsa, 15Sept2014 RGRegeringen sagde, at det havde været klart fra starten, at mens den ønskede at beskytte jægernes rettigheder, så vil man ikke tolerere kriminelle handlinger, især når de foretages af personer, der syntes at drive krybskytteri af kommercielle grunde.

Regeringen anerkendte videre, at flertallet af de maltesiske jægere optræder ansvarligt i deres handlinger, men at et lille mindretal underminerer jagtmulighederne på bekostning af de andre.

Retshåndhævelsen af de maltesiske jagtlove foregår efter regeringens mening på højeste niveau, men nogle mennesker tror stadig, de kan gøre, hvad de vil. Politi og lynjustits ved domstolene har ikke haft tilstrækkelig afskrækkende virkning, så den drastiske beslutning var derfor nødvendig.

Regeringen har som konsekvens af ulovlighederne lukket jagtsæsonen indtil 10. oktober, hvor efterårstrækket stort set vil være overstået.

“Dette bør tjene som en advarsel til alle. Beslutningen skal især tjene til, at de ansvarlige jægere øger deres samarbejde med politiet og hjælper dem med at fange disse forbrydere, hvoraf nogle blot er ude på at tjene penge ved at ødelægge andre folks tidsfordriv,” sagde regeringen.

Ikke overraskende har de maltesiske jægeres organisationer FKNK og KSU protesteret mod beslutningen, som man kalder “unfair”. Til avisen Times of Malta udtaler FKNK, at “kollektiv afstraffelse er uretfærdig og kan aldrig tolereres i et civiliseret samfund”.

Den førende organisation for fuglebeskyttelse, BirdLife Malta, glædede sig over beslutningen. BM’s administrerende direktør, Steve Micklewright, udtalte:

“Regeringen har gentagne gange erklæret, at den ikke vil tolerere ulovlig jagt på beskyttede fuglearter. Dagens meddelelse viser, at regeringen er parat til at tage de nødvendige skridt, når jægere opfører sig uden respekt for loven, som de har gjort i de seneste dage. Men drabet på storkene er kun toppen af isbjerget så langt som ulovlig jagt i Malta er bekymret. BirdLife og CABS har været vidne til en lang række tilfælde af ulovligheder i dette efterår, bl.a. med nedskydninger af fiskeørn og lille tårnfalk. Jagtstoppet i resten af træksæsonen vil muliggøre bedre håndhævelse, fordi lovlig jagt nu ikke kan bruges som dække for ulovlige aktiviteter.”

Comments

comments

En kommentar til Storkedrab udløser øjeblikkeligt jagtstop for hele Malta

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.