Straffesagen mod ejeren af Hjarnø Havbrug ved Horsens Fjord, Anders Østergaard Pedersen, fortsætter efter fem måneders udsættelse med et juridisk tovtrækkeri. Nu skal Vestre Landsret i Viborg afgøre, om anklagemyndigheden må bruge det bevismateriale, som er samlet i 77 ringbind, som er forsvundet hos politiet i Horsens.  Det er regnskabsoplysninger og alt muligt andet, som politiet beslaglagde i maj 2018 på havbruget. Siden er materialet på mystisk vis forsvundet hos politiet. Hvordan, det er sket, kom der ingen forklaring på i retssal D i Horsens onsdag den 26 august. Men ringbindene er endnu ikke fundet.

Anklagemyndigheden kræver havbrugsejeren i fængsel og konfiskation af 191 mill. kr. , som  den mener, Østergaard Pedersen har tjent uretmæssigt ved at indgive 31 falske indberetninger om produktion af fisk i burene. Dermed har han forurenet meget mere, end han måtte.

Kendelsen gik dem imod, så de ankede til landsretten

Men det var ikke det, det drejede sig om i den genoptagne sag den 26. august. Det drejede sig om, at havbrugsejerens to forsvarere ville have retten til at afvise, at noget som helst i de 77 forsvundne ringbind overhovedet må bruges i den fortsatte sag. Det afviste domsmandsretten  efter en to timer lang pause. Den afgørelse ankede havbrugsejerens forsvarer omgående til landsretten. Samtidig krævede de opsættende virkning. Det vil sige, at de ikke vil acceptere, at indholdet i de 77 ringbind kan bruges, før landsretten har talt.

Mysteriet om de 77 forsvundne ringbind hos politiet i Horsens er ikke blevet opklaret

Ingen fortilfælde med forsvundet bevismateriale

Efter en ny pause, hvor dommer Kresten Trolle og de to lægdommere igen voterede, blev kendelse nummer to afsagt: Forsvarernes anke til landsretten har – undtagelsesvis – opsættende virkning, sagde dommeren, fordi der ikke er fortilfælde med forsvundet bevismateriale. Dermed blev sagen igen udsat til fredag den 10. september for at afvente landsrettens afgørelse. Alt dette varede over fire timer.

Beskyldes for at trække sagen i langdrag

Hjarnø Havbrug losser muslinger i Snaptun – men har de fjernet forureningen fra de ulovlige laks? Privatfoto

Tilbage står efterhånden det indtryk, at Anders Østergaard Pedersens forsvarere, Søren Koll Espersen og Thomas Andreas Mikkelsen, ønsker at trække sagen i langdrag. Ikke mindst, fordi de har været meget passive, siden sagen blev udsat i marts i år. Det påtalte både dommeren og anklageren, Pernille Moesborg.

Forsvarerne har ikke reageret i fem måneder

Siden marts har anklageren sendt flere henvendelser til forsvarerne for at få en forklaring på, hvad det er, de ønsker fra anklagemyndigheden af bevismaterialet. Disse henvendelser har de ikke reageret på. Det gjorde de først i retten.

– Forsvarerne har haft fem måneder til at gå i dialog med anklagemyndigheden. Det har man valgt ikke at gøre, men først komme med påstandene her i retten, sagde dommer Kresten Trolle.

Landsretten skal nu tage stilling til, om de forsvundne ringbind kan bruges i retten

Landsretten skal nu se på, om de forsvundne bilagsmapper kan bruges i retten.

Noget, der taler til gunst for havbrugsejeren

De to forsvarere vil ikke have, at anklageren benytter noget som helst af materialet i de 77 ringbind. Som de formulerede det i retten, kan de jo ikke vide, om der i ringbindene findes materiale, der taler til gunst for havbrugsejeren. Det ar jo anklagemyndigheden, der har udvalgt det, de synes er relevant. Dermed får man ikke et helt billede af sagen. De kan heller ikke se,  hvor al bevismaterialet kommer fra. F.eks. fra ringbindene, som de protesterer mod, overhovedet bliver brugt. Den protest blev som nævnt afvist af domsmandsretten. – At vi ikke har samme kendskab til bevismaterialet som anklageren, fratager os jo muligheden for at  føre et forsvar for vores klient, sagde forsvarerne gentagne gange i retten.

Det får de jo penge for

Indholdet i de 77 ringbind er af anklagemyndigheden – inden de forsvandt – barberet ned til 11 ringbind med en ekstrakt på halvandet ringbind. Denne ekstrakt kunne forsvarerne heller ikke acceptere, fordi de ikke kan se, hvor alle bilagene kommer fra.

På et tidspunkt under retssagen spurgte dommeren, om Anders Østergaard Pedersen havde noget at sige: – Nej, sagde han og pegede på de to forsvarere, – det får de jo penge for.

På næste retsmøde den 10. september vil anklagemyndigheden dokumentere sine beviser. Det vil sige fremlægge dem i retten. Det var ellers den dag, der oprindelig var sat til afsigelse af dommen over havbrugsejeren. Dommeren nævnte i retten yderligere to retsdage den 11. og 18. november og måske også i december. 

Kommentarer

  1. Peter Henriksen

    Spændende om de 77 ringbind dukker op igen, håber det, ellers kan der hurtigt dukke formodninger om korruption hos politiet op.

  2. Jan Stampe Nielsen

    Synes denne sag er en hån mod vort retssystem og skammelig for politiet – og i den lange ende for justitsministeriet. Alle ministre synes at elske at blande sig i selv de mindste ting, men principper synes ikke at være noget for danske politikere.
    Bliv ved med at forfølge sagen. Måske får den danske verdenspresse også øje på den, selv om deres ofte håbløse prioriteringer (hvad sælger bedst), nok lægger en dæmper på deres søgen efter sandheden.

  3. Pingback: Straffesagen mod Hjarnø Havbrug bliver udsat – endnu en gang | Gylle.dk

Skriv en kommentar