Svineso i boks
Der er grænser for, hvor mange svin der må bures inde af hensyn til miljøet.

En svineproducent fra Fårvang ved Silkeborg har fået konfiskeret 170.000 kroner og fået en bøde på 20.000 kroner for at have produceret langt flere svin end tilladt i miljøgodkendelsen.

Tidligere har overproduktion udløst en mindre bøde, men med den nye dom er der åbnet for, at fortjenesten også bliver konfiskeret, og der er nu en bølge af nye ulovligheder på vej i landets byretter. Det skriver DR Østjylland 9. december 2014.

– Vi har omkring 25 sager, der er berammet ved retterne de kommende måneder, siger specialanklager Annette Nørby fra Midt- og Vestjyllands Politi.

I sagen fra Fårvang blev landmanden dømt for at have produceret 6.000 smågrise mere end tilladt gennem en periode på tre år.

– De landmænd, der lovlydigt venter på at få deres miljøgodkendelser og lader være med at gå i gang, inden den foreligger, er jo ringe stillet i forhold til dem, der bare blæser på reglerne og går i gang og har en fortjeneste i de år, siger Annette Nørby.

– For mig at se må landbruget også selv være interesseret i, at alle overholder reglerne, så det bliver lige for alle, siger Annette Nørby.

Der forlyder endnu ikke noget om eventuelle retssager mod politiet fra hverken Bæredygtigt Landbrug eller Landbrug & Fødevarer.

Comments are closed.