Svinefabrikker blæser på miljøregler

Svineso i boks

Der er grænser for, hvor mange svin der må bures inde af hensyn til miljøet.

En svineproducent fra Fårvang ved Silkeborg har fået konfiskeret 170.000 kroner og fået en bøde på 20.000 kroner for at have produceret langt flere svin end tilladt i miljøgodkendelsen.

Tidligere har overproduktion udløst en mindre bøde, men med den nye dom er der åbnet for, at fortjenesten også bliver konfiskeret, og der er nu en bølge af nye ulovligheder på vej i landets byretter. Det skriver DR Østjylland 9. december 2014.

– Vi har omkring 25 sager, der er berammet ved retterne de kommende måneder, siger specialanklager Annette Nørby fra Midt- og Vestjyllands Politi.

I sagen fra Fårvang blev landmanden dømt for at have produceret 6.000 smågrise mere end tilladt gennem en periode på tre år.

– De landmænd, der lovlydigt venter på at få deres miljøgodkendelser og lader være med at gå i gang, inden den foreligger, er jo ringe stillet i forhold til dem, der bare blæser på reglerne og går i gang og har en fortjeneste i de år, siger Annette Nørby.

– For mig at se må landbruget også selv være interesseret i, at alle overholder reglerne, så det bliver lige for alle, siger Annette Nørby.

Der forlyder endnu ikke noget om eventuelle retssager mod politiet fra hverken Bæredygtigt Landbrug eller Landbrug & Fødevarer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.