I vore dage er det “svinet i rummet”, ingen tør tale om, fordi udsigten til at skulle regulere verdens største svinebestand på 13 mio. dyr kan få enhver politiker til at tie. Foto:  Austrian National Library: A-pig-with-a-live-weight-of-over-500-kg-in-St.-Marx.-unsplash

”Den nye pandemi opstår helt sikkert med svineinfluenza. Det er en tikkende bombe – og det er noget, erhvervet skal forholde sig til,” advarer professor Lars Erik Larsen, KU

Endnu før coronapandemien er overstået, advarer en af landets førende virologer, professor Lars Erik Larsen mod den næste pandemi, som ”helt sikkert” vil komme fra svineindustrien. I et opsigtsvækkende interview med Dansk Veterinærtidsskrift, nr. 1, 2021, forudsiger Larsen, at den næste pandemi er lige om hjørnet.

Læs interviewet med professor Lars Erik Larsen her.

Efter et pandemiens år, som har tvunget millioner af mennesker ud i ekstrem fattigdom, skabt en ny økonomisk krise og indtil nu været årsag til mere end 1,8 millioner menneskers død, er det en skræmmende professionel vurdering. Hvornår vi kan forvente en ny stamme af svineinfluenza med pandemisk potentiale, som tilmed er farlig for mennesker, kan selvfølgelig ikke siges med sikkerhed, men den kommer.

– Det skete sidst i 2009, og så er der gået 10 år mellem SARS og COVID-19. Så mon ikke den kommer næste år? Pointen er, det kan lige så godt ske næste år, som det kan ske om fem år. Er vi klar til det? Har vi en plan? Hvor skal vi begrave alle de grise? Nok ikke ved siden af en sø, ville jeg foreslå, udtaler Lars Erik Larsen til DVT.

”Vi bliver nødt til at få stoppet, at op mod 100 procent af danske svinebesætninger har influenzavirus cirkulerende”

Siden 2010 har Lars Erik Larsen og hans kollegaer arbejdet med svineinfluenza, og med forskningen i gruppen rettet mod det zoonotiske aspekt af disse virusinfektioner. I et tilbageblik på et arbejdsliv, hvor især fugle- og svineinfluenza har fyldt meget, har trusselsbilledet dog udviklet sig forskelligt for de to zoonotiske trusler.

– Med fugleinfluenza er der ikke sket så meget de sidste 10 år. Der er meget godt styr på det i Europa, selvom H5N1, der kom i 2006, stadigvæk giver humane infektioner. Værtsbarrieren mellem fjerkræ og mennesker er bare så stor, at her og nu betragter jeg ikke fugleinfluenza som værende hverken på top-10 eller top-5 over listen med virustrusler for mennesker, udtaler han.

Anderledes forholder det sig med svineinfluenza, og DVT stiller det indlysende spørgsmål, om ikke man kunne have gjort mere for at undgå ombygningen af denne trussel fra svineindustrien.

– Vi er jo en masse, som har råbt om det her i årevis, men lige pludselig lytter folk. Jeg ved ikke lige hvorfor, siger professoren, selvom det helt indlysende er corona-pandemien han tænker på.

Allerede i 2011 pegede Lars Erik Larsen på truslen fra de danske svinefabrikker i denne video.

Det er ingen tilfældighed, at netop svineinfluenza bliver den næste pandemi, og at den udgør en fare, der er større end andre zoonotiske virusinfektioner. Den ekstremt store svinebestand i Danmark udgør en perfekt rugekasse for udviklingen af en ny zoonose, men der er også genetiske forklaringer. Lars Erik Larsen forklarer:

Den uheldige minkminister, Mogens Jensen (S), benægtede så sent som i maj 2020, at pandemier kunne komme fra den moderne husdyrindustri. Screendump fra landbrugsavisen.dk

– Det er en kombination af, at den dels godt kan lide at rekombinere, men også at vi finder masser af humane influenza-gener i svin. For der er jo også en løbende smitte af svin fra mennesker, som gør, at de rekombinerer og laver nye svineinfluenza. Vi har nu 22 varianter i Danmark, hvor det ikke er dem alle sammen, der er farlige for mennesker. Problemet er bare, at vi ikke ved hvilke. Vi har ingen markører for at kunne forudsige det. Når vi identificerer et nyt virus i svinene, så ved vi ikke, hvad vi skal kigge efter.

Behov for vacciner nu

Lars Erik Larsens forskergruppe, der kalder sig »Enzootic and zoonotic virus research« på Københavns Universitet, modtog sammen med Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet sidste år 60 mio. kr. fra Novo Nordisk til forskning i zoonotiske og pandemiske influenza A-virus. Det viser noget om alvoren bag denne trussel fra svinefabrikkerne.

Projektet, kaldet FluZooMark, løber frem til 2025 og skal undersøge de faktorer, der gør nogle Influenza-A-stammer i stand til at smitte fra svin til mennesker.

”Vi bliver nødt til at gå i gang og erkende, at influenza i svin er meget mere end en grisesygdom”

Lars Erik Larsen håber på, at gruppen kan finde de nødvendige markører, som gør det muligt at vurdere en virusstammes pandemiske potentiale. Dernæst er udfordringen blandt andet at få udviklet vacciner, som kan bremse den ekspanderende smitte mellem svinene, forklarer han til DVT.

– Vi bliver nødt til at få stoppet, at op mod 100 procent af danske svinebesætninger har influenzavirus cirkulerende. Lige nu har vi ikke redskaberne til at få det stoppet. Vi har nogle vacciner, der hjælper lidt, så grisene ikke bliver så syge, men vi kan ikke stoppe viruscirkulationen. Det er den, der er bekymrende ud fra et zoonotisk perspektiv, fordi jo længere tid virus cirkulerer i besætningerne, jo større er risikoen for, at der opstår rekombinationer. Det kræver, at vi får nogle bedre vacciner, samt at vi får udviklet nogle systemer, der kan sektionere bedre og sørge for at begrænse smittespredningen indenfor besætningen.

Folkesundheden i Danmark er særlig udsat for smitten fra svinefabrikkerne, fordi vi har den største produktion af samtlige EU-lande i forhold til indbyggertallet. Denne kendsgerning nægter både regering og svineindustrien at forholde sig til trods klare signaler om den voksende sundhedsfare fra erhvervet.

På grund af den genetiske variation i de cirkulerende stammer af svineinfluenza indeholder de kommercielle vacciner ofte flere stammer af subtyperne H1N1, H1N2 og H3N2. Mutationsraten overhaler dog alligevel vaccinerne indenom, og de veterinære vacciner er derfor aldrig opdaterede i forhold til den aktuelle stamme i svinestaldene. For at vaccineudviklingen kan følge med, kræver det et opgør med de krav, det europæiske lægemiddelagentur (EMA) stiller til industrien, mener Lars Erik Larsen.

Professor Lars Erik Larsen, KU

– Mit opråb er i virkeligheden, at reglerne omkring veterinære vacciner bliver blødt op på europæisk plan. Som det er nu, holdes en masse vacciner tilbage, fordi det simpelthen er for dyrt at producere dem. Man burde ligesom i USA fokusere på safety og så lade markedet bestemme, om vaccinerne er effektive nok. Dyrlægerne vil jo ikke bruge dem, hvis de ikke virker. Helt akut skal vi have lov til at opgradere vaccinerne meget mere hyppigt, end vi kan nu, siger Lars Erik Larsen til DVT og fortsætter:

 – Jo længere tid virus cirkulerer i besætningerne, jo større er risikoen for, at der opstår rekombinationer. Det er jo grotesk, at man humant må skifte vaccinestammen ud hvert år, men at man ikke må det på svin. Det tager 10 år at få en ny svineinfluenza ind i en ny vaccine, og det betyder, at man aldrig har den aktuelle stamme i vaccinen.

Skal vi komme et udbrud af zoonotiske virus som svineinfluenza i forkøbet, er det dog afgørende, at planlægningen begynder, før pandemien er en realitet, konstaterer Lars Erik Larsen og slutter:

– Jeg kan ikke sætte mig ned i morgen og beskrive, hvordan det hele skal gøres i svinebesætninger for at forhindre den næste pandemi. Men vi bliver nødt til at gå i gang og erkende, at influenza i svin er meget mere end en grisesygdom.

Trods den alarmerende overskrift i sommeren 2020 har ingen myndigheder, erhvervsrepræsentanter eller politikere reageret på det klare signal fra Berlingske.

Taler for døve ører

Professor Lars Erik Larsen har tidligere gjort opmærksom på den voksende spredning af influenzavirus på de danske svinefabrikker og deres trussel mod både svinene og folkesundheden. Indtil videre har ingen reageret på advarslerne.

I sommeren 2020 gav Larsen et stort interview i Berlingske, hvor han første gang udtalte, at det ikke er usandsynligt, at en ny pandemi begynder at hærge kloden, før coronavirussen er kvalt. Og at den udspringer fra Danmark.

”Vores svin udgør en særlig smittefare og er »en tikkende bombe«, understregede Lars Erik Larsen og sagde, at forklaringen er den, at svin i stigende grad udgør nærmest perfekte »fabrikker« til fremstilling af nye influenzavirusser, der kan hoppe på os – og som vores immunforsvar ikke kan genkende. Det skyldes især, at svin holdes i tusindvis sammen på meget lidt plads, hvilket skaber ideelle forhold for udviklingen af de mutationer, der kan ramme mennesker.

Artiklen i Berlingske affødte ingen reaktioner. Hverken fra erhvervet eller politisk hold.

Resultaterne fra overvågningen siden 2011 viser, at de danske svinefabrikker udgør et reservoir for et stigende antal forskellige influenza A virus subtyper, der potentielt kan spredes til mennesker. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Svinetruslen vokser uantastet

Verden oplevede en voldsom pandemi med svineinfluenza i 2009, hvor det vurderes, at mellem 151,700 og 575,400 mennesker mistede livet. Siden 2011 har fødevaremyndighederne ført opsyn med spredningen af denne svinevirus på de danske svinefabrikker.

Indsendte prøver fra svin analyseres løben for virus, og resultaterne fremsendes til Fødevarestyrelsen hvert kvartal. Der er tale om en lønnet myndighedsbetjening i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Dansk Veterinær Konsortium om overvågning af influenza i svin.” Dansk Veterinær Konsortium består af forskere fra Statens Serum Laboratorium og Københavns Universitet, hvor bl.a. professor Lars Erik Larsen fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab bidrager.

Udbredelsen af svineinfluenza A-virus på de danske svinefabrikker stiller et stort spørgsmålstegn ved svineindustriens skønmaleri af glade grise, der trives bedre end nogensinde. Privatfoto

År for år breder smitten sig blandt de danske fabrikker, og i et forsøg på at belyse de ansvarlige myndigheders indsats, har redaktionen begæret aktindsigt i samtlige kvartalsrapporter siden 2011 samt de ”notater, orienteringer, henstillinger, anbefalinger, beredskabsplaner samt udvekslede mails” fra det seneste år vedrørende og foranlediget af kvartalsrapporterne fra Dansk Veterinær Konsortium.

I den seneste rapport fra DVK advares der tydeligt mod spredningen af influenza A-virus.

Begæringen om aktindsigt blev fremsendt til den veterinære beredskabschef Sten Mortensen i Fødevarestyrelsen, som er den dyrlæge, der modtager kvartalsrapporterne.

Allerede i 2019 blev der slået alarm over udviklingen af influenza A i den årlige slutrapport. Her skriver DVT: ”Resultaterne fra overvågningen er vigtige i forhold til at vurdere den zoonotiske trussel, som danske svinebesætninger udgør, idet de må betragtes som et reservoir for et stigende antal forskellige influenza A virus subtyper, der potentielt kan spredes til mennesker.

Resultaterne fra overvågningen gennem de seneste år har bekræftet at H1N1pdm09, som stadig må betragtes som en zoonose, nu er etableret i den danske svinepopulation, hvor den cirkulerer uafhængigt af den humane influenzasæson. Overvågningen har endvidere påvist en stigning i antallet af nye virus reassortments, hvor gener fra H1N1pdm09 indgår.

De to nye subtyper H1avN1pdm og H1pdmN1av, der blev identificeret for første gang sidste år, er i år begge blevet genfundet. Tilmed er der konstateret en markant stigning af H1pdmN1av i forhold til 2018, hvilket kan tyde på, at dette nye reassortment har en fordel i forhold til ældre subtyper. Derfor skal der holdes øje med udviklingen af specielt dette virus de kommende år. (…)

Dyrlæge Sten Mortensen er den ansvarlige for modtagelsen af de foruroligende influenza-rapporter hos Fødevarestyrelsen. Foto: Linkdin

Det kan konkluderes, at den iværksatte overvågning har givet et betydeligt indblik i hvilke influenza A virus, der cirkulerer i danske svin, og at denne information dagligt bruges proaktivt til håndtering af sygdom i danske svinebesætninger. Overvågningen har endvidere vist, at virus med nye gen kombinationer er blevet etableret i danske svin, og der de kommende år bør holdes øje med, om disse virus smitter til mennesker.”

Den foruroligende udvikling er fortsat siden 2019, og i den senest offentliggjorte rapport fra Dansk Veterinær Konsortium fra 3. kvartal 2020 konkluderes det, at ”der blev påvist influenza A virus i 79 indsendelser, svarende til at 68 % af indsendelserne havde mindst en positiv prøve. Andelen af positive indsendelser var den højeste i 3. kvartal, siden overvågningen startede i 2011. De tidligere år har andelen af positive indsendelser i 3. kvartal udgjort mellem 32-57 % af indsendelserne.”

Redaktionens aktindsigt afslører, at dyrlægerne hos Fødevarestyrelsen kontrollerer og godkender, hvad DVT-forskergruppen må offentliggøre.

Imidlertid afslører aktindsigten, at hverken det veterinære beredskab ved dyrlæge Sten Mortensen eller sundhedsmyndighederne har handlet på disse klare advarsler om en kommende epidemi med pandemisk potentiale. Heller ingen politikere har reageret. Rapporterne bliver arkivet uden kommentarer til den ansvarlige minister.

Kun en artikel i dagbladet Information fra oktober 2020 om en stor tysk undersøgelse af svineinfluenza A i europæiske svinefabrikker og herunder også i de danske vakte nogen uro i Fødevarestyrelsen. Man hasteforberedte en orientering til ministeren, hvis politikere eller medier skulle stille spørgsmål. Heraf fremgik det, at der ingen grund er til bekymring over spredningen af influenza A på de danske svinefabrikker.

Her er et uddrag af orienteringen til ministeren:

”Dyresundhed J.nr. 2020-14-169-01470 Ref. SIBIW/STM/KIVA

Den 26. oktober 2020

Baggrund

I Danmark har Fødevarestyrelsen, ved DTU Veterinærinstituttet og senere Københavns Universitet/Statens Serum Institut, siden 2012 systematisk overvåget forekomst og udvikling af influenza i danske svin. Fødevarestyrelsen medfinancierer ligeledes, via myndighedsaftalen, forskning inden for influenzavirus hos svin. De danske undersøgelser viser samme billede som fundet i den tyske undersøgelse, og det er således ikke ny viden, at disse influenzastammer også genfindes danske svin.

Ifølge forskere ved Københavns Universitet er der en risiko for, at influenzavirus i svin udvikler sig til en pandemisk influenza, og er således en konstant trussel. Forskerne oplyser dog samtidig, at den omtalte mutation ikke nødvendigvis gør virus til en pandemisk trussel.

Løsning

Den tyske undersøgelse ændrer således ikke ved vores viden om influenza i svin, men den bekræfter, at der fortsat skal holdes øje med situationen, og at overvågningen af og forskningen i influenza i svin skal fortsætte.

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere tiltag.”

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Og atter en gang må man konstatere, at fødevarestyrelsen ikke varetager sine opgaver. Og politikerne skuffer ikke uventet fælt.

 2. Vaccination af svin sikrer at virussen fortsat cirkulerer og muterer. Det er en selvmorderisk strategi.

 3. Bare rolig, de danske svin er sunde, de strutter penicillin.

 4. Birgitte Marcussen

  Der er ingen tvivl om det store potentiale for udvikling af vira der kan true samfundsinteresser og menneskers sundhed i vores enorme svinefabrikker. Vi bliver nødt til at udarbejde indsatsplaner for at imødegå sådan en situation, men allervigtigst bør der indføres et loft for produktion af svin i DK så vi primært producerer til det danske og europæiske marked. Der er ingen grund til at Danmark skal huse alle miljø- og sundhedsmæssige følger af en masseproduktion af svin som sælges til Kina, Rusland og resten af verden.

  De som ude i verden vil spise svinekød må selv bære den sundhedsmæssige risiko og miljøbelastning der følger med. Så kan landmændene omlægge til planteproduktion inden pandemien bliver en realitet og Danmark igen skal udrede en kæmpe milliardererstatning til nedslagtning af svin for at redde folkesundheden.

 5. Birgitte Herbo

  Det er så håbløst grotesk, at man så samtidig giver tilskud til nye og større svinestalde. At vi mennesker tror vi er så kloge at vi kan styre naturen, med pesticider, gmo og penicillin…- ja det er jo derfor vi betaler prisen nu, og kommer til at betaler en endnu større pris, når svineinfluenzaen bryder ud…Svin på friland der roder i sund jord, bliver ikke syge (sjældent) – Men ja kæmpe arbejde og kræver meget jord, når man opdrætter svin på den måde. Hele vores opfattelse af at producere mad til billig penge er nødt til at tage en gevaldig drejning, for det er uladsiggørligt at producere sund og nærende mad til de priser, der ligger i supermarkedet. Hvis vi mennesker spiser kød/planter, der kommer fra sund jord, så ville vi heller ikke blive så syge. Man kan jo bare studere et sundt svin, der lever ude hele året – sådan set logik for burhøns – men det ser jo finere og mere effektivt ud med store effektive svinestalde, og det er jo lækkert, når man kan score 3 svine mørbrad til en hund i supermarkedet .Vores stupiditet er sådan set ved at slå os selv ihjel… Ja tænk hvis sundhedsministeriet interesserede sig for sådanne ting, det ville jo give mening…

 6. Pingback: BREAKING NEWS! Første dansker er smittet med ny influenzavirus fra svin | Gylle.dk

 7. Pingback: Overvågning af zoonoser i Danmark undgår at nævne truslen fra svineinfluenza A – hvorfor? | Gylle.dk

Skriv en kommentar