Svineproducenter betaler 0 kroner i skat

Eskelund Multisite

Kan det passe, at en virksomhed som Eskelund Multisite (billedet) på Vestfyn overhovedet ikke bidrager til samfundet med en eneste krone i skat?

En ondsindet joke om agroproducenternes motto i forhold til samfundet lyder sådan: “En krone betalt i skat er en krone spildt”.

Det påstås ofte, at agroproducenter kender så mange fiduser og har så mange økonomiske særordninger, at de aldrig betaler skat. Men er det nu også sandt? En stikprøve i de offentlige skattelister tyder på, at der er ganske meget om snakken.

Nyhedssiden sickpigs.dk har udtrukket 48 anpartsselskaber og aktieselskaber, der alle driver svineproduktion, fra skattelisternes opgørelse af 2011-skatten. Resultatet var ganske forstemmende. Selskabsskatten er 0 kr. og den skattepligtige indkomst er 0 kr. for stort set samtlige virksomheder.

Bakkegaard Svineproduktion A/S kørte med et underskud pån 543.489 kr. i 2011. Agerskovgaard Svineproduktion ApS opgav samme år en skattepligtig indkomst på -1,4995.450 kr., mens Sjørup Svinefarm ApS leverede en negativ skattepligtig indkomst på – 1.773.498 kr. Disse selskaber betaler simpelthen ikke en krone i skat.

Selv den legendariske Eskelund-virksomhed på Vestfyn betaler ikke en krone til samfundet. I 2011 var underskuddet på 3.895.327 kr., trods omfattende udenlandske investeringer.

 

Hvilke virksomheder kan du finde oplysninger om?

Du kan finde skatteoplysninger om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der betaler skat i Danmark. Du kan ikke finde oplysninger om personligt ejede virksomheder. Hvis et selskab bliver sambeskattet med andre selskaber, kan du kun se de samlede skatteoplysninger for alle selskaber i sambeskatningen. Disse oplysninger kan ses ved opslag på administrationsselskabet (moderselskabet). Du kan ikke finde skatteoplysninger om det enkelte datterselskab.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.