Økologisk_Høstmarked_Barritskov_Aarstiderne_2012 (135)
Økoproducenterne er langt dygtigere til at klare sig uden antibiotika end industriproducenterne. De leverer også en betydelig højere dyrevelfærd.

Hvis alle svineproducenter var lige så dygtige som de økologiske, kunne det ekstreme forbrug af antibiotika i svineindustrien reduceres til en femtedel af det nuværende niveau, og det ville nedbringe hele det samlede veterinære forbrug fra 114 tons til 44 tons. Dermed ville landbrugets antibiotika-forbrug blive 9 tons mindre end forbruget til mennesker.

Det fremgår af et svar 20. november 2015 til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fra Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Marie Reumert Gjerding 2
MF Maria Reumert Gjerding.

Det er Enhedslistens MF Maria Reumert Gjersing, der har bedt ministeren “redegøre for antibiotikaforbruget i 2014 for henholdsvis økologiske søer, pattegrise, fravænningsgrise og slagtesvin samt for den samlede økologiske svineproduktion, og sammenligne disse oplysninger med forbruget i den konventionelle svineproduktion”.

Svaret viser, at de økologiske svineproducenter er i stand til at friholde deres dyr for sygdomme i meget høj grad. For søer og pattegrise anvender økologerne 9 gange så lidt antibiotika som industriproducenterne, for fravænningsgrise anvendes der 14 gange så lidt og for slagtesvin 2,4 gange så lidt.

Antibiotikaforbrug_dyr_2014
Kilde: DANMAP 2014.

Af DANMAP-rapporten (2014) fremgår det, at det samlede antibiotika-forbrug i svinesektoren er på 86,02 tons, som fordeler sig med 24,1 tons til søer og pattegrise, 36,1 tons til fravænningsgrise og 25,7 tons til slagtesvin. Ved hjælp af forbrugstallene mellem øko- og industrisvin for de tre ovennævnte grupper kan det teoretiske årsforbrug beregnes til 16 tons, hvis alle producenter var lige så dygtige som økoproducenterne. Der er tale om en markant reduktion, der ville få stor betydning for bekæmpelsen af resistens-udvikling.

Med et årsforbrug til svin på 16 tons antibiotika i stedet for det aktuelle forbrug på 86 tons ville det samlede veterinære antibiotika-forbrug (svin, kvæg, kyllinger, heste, mink m.v.) reduceres fra 114 tons til 44 tons. Til trods for at det samlede humane forbrug i dag er nedbragt til 53 tons årligt, ville husdyrsektoren med et slag reducere sit overforbrug fra 67 tons til et “underforbrug” på 9 tons.

Comments are closed.