Taber tyskerne, hvad så – lille Axelborg?

skaermbillede-2016-11-08-14-50-28

Ifølge den tyske avis Der Spiegel er der tale om et omfattende sagsanlæg på 40 sider med 1500 siders tillæg.

EU haler nu Tyskland i retten, fordi tysk landbrug forurener for meget, og det er strid med reglerne om grundvandsbeskyttelse. Det er de samme regler, som den danske landbrugspakke er på kant med. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse, 8. november 2016.

Det er næppe nyt for nogen efter den såkaldte ”gyllegate”-sag, at gylle og gødning fra landbruget forurener vandmiljøet og drikkevandet med næringsstoffer.

Men det er til gengæld nyt, at EU kommissionen nu hiver Tyskland for EF-domstolen, fordi de tyske landmænd forurener for meget.

Den tyske regering har nu to måneder til at forklare overfor retten, hvorfor man har tilladt mere forurening fra landbruget end reglerne tillader.

Ifølge seniorpolitisk landbrugsrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lisbet Ogstrup, så kan den tyske retssag få store konsekvenser for Danmark, der netop med landbrugspakken har tilladt mere forurening fra landbruget.

– Det er klart, at det ser dumt ud, hvis EU med den ene hånd tillader Danmark at lempe gødskningsreglerne, mens man med den anden hånd anlægger retssag mod Tyskland for det samme, siger Lisbet Ogstrup.

Gyllespreder_massiv

Det er især de enorme mængder gylle fra årsproduktionen på 30 mio. svin i Danmark, der skaber forurening.

Klart signal fra EU

Det er det såkaldte Nitratdirektiv, som den tyske rettsag handler om. Nitratdirektivet stiller krav om, at beskytte drikkevandet mod forurening med nitrat fra landbruget.

Danmark forhandler i øjeblikket med EU om landbrugspakken, hvor regeringen tidligere har modtaget en såkaldt pilotskrivelse fra EU, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan Danmark vil gennemføre landbrugspakken uden at komme i konflikt med blandt andet Nitratdirektivet.

– Kommissionen sender et klart signal om, at miljøbeskyttelse skal tages seriøst. Det er i befolkningernes interesse at drikkevand og overfladevand bliver beskyttet mod forurening, og det vil man ikke gå på kompromis med, siger Lisbet Ogstrup.

LarsHvidfeldt

Godsejer Lars Hvidtfeldt er viceformand i Landbrug & Fødevarer, hvor han fører an i propagandaen mod den faglige kritik af erhvervet og den påståede overimplementering.

Tyskland som forbillede

Særligt de tyske regler er interessante for Danmark, fordi landbrugslobbyen i stor stil har brugt særligt Nordtyskland som forbillede på, hvordan reguleringen burde være i Danmark.

Det førte til, at der blev udarbejdet et såkaldt nabotjek i 2015, hvor man blandt andet sammenlignede reglerne i Tyskland og Danmark.

– Retssagen mod Tyskland viser, at den såkaldte overimplementering, som regeringen og landbrugslobbyen i forening har slået hårdt på, er en skrøne. Årsagen til, at tyske landmænd på nogle områder har haft mere lempeligere gødningsregler end de danske landmænd har været fordi, at den tyske regering har set igennem fingre med miljøbeskyttelsen, og det viser sig altså nu at have konsekvenser, siger Lisbet Ogstrup.

Hvis tyskerne taber sagen, så kan det betyde både bøde samt sanktioner i landbrugsstøtten fra EU.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.